Wat is de slag om het beste zwembad waard? Zagerkwekerij breidt opnieuw uit Kom nu snel shoppen en krijg de 6 BEVELANDEN en THOLEN WESTERSCHEIDE- TUNNEL TOLVRIJ A.S. ZATERDAG Werk aan wegen bijna klaar Een uitgebreidere horeca- voorziening, een facelift van de gevel en een reeks van maatregelen om de energierekening te drukken. Daar kan zwembad Den Inkel het de ko mende jaren mee doen, besloot de gemeenteraad van Reimerswaal dinsdag. Een verstandig, zuinig be sluit? Of doet de raad inwoners van de gemeente zwaar tekort door in navolging van het college van B en W voor het soberste toe komstscenario te kiezen? Leefbaar Reimerswaal is als eni ge partij die laatste mening toege daan. Voorman Marien Weststrate verwijt andere partijen een gebrek aan 'lef dat Kapelle wél heeft. De buurgemeente besloot onlangs in te zetten op de bouw van een com pleet nieuw sportcentrum met binnenbad. Kosten: 11,5 miljoen. Volgens Weststrate kiest Reimers waal echter voor 'pappen en nat houden'. Reimerswaal verliest de slag met Kapelle, constateert hij. Feitelijk gezien heeft Weststra te gelijk. Voor de zwemliefhebber stelt het kleine binnenbad in Krui- ningen weinig voor. De gemeente zou met een investering van zo'n Hoeveel gemeenschapsgeld is gerechtvaardigd om te kunnen 'winnen' van je buurgemeente? vijf miljoen een nieuw 25-meter binnenbad kunnen neerzetten dat aan de wedstrijdeisen voldoet. Sa men met de buitenbaden, zou Rei merswaal dan Kapelle royaal de loef afsteken. Immers, in de bouw plannen van sportcentrum Het Groene Woud wordt het al jaren slechtlopende buitenbad opge doekt. Kapelle heeft straks alleen nog maar een binnenbad. De vraag is echter hoeveel gemeen schapsgeld gerechtvaardigd is om te kunnen 'winnen' van je buurge meente. Het binnenbad van Den Inkel is goed genoeg voor zwem lessen. Fanatieke baantjeszwem mers uit Reimerswaal hoeven maximaal een kwartier in de auto te zitten om naar Bergen op Zoom of Kapelle te rijden. Net zoals in woners van Kapelle op hun beurt straks naar Kruiningen kunnen om op mooie zomerse dagen in het buitenzwembad te plonzen. Beide gemeenten vullen elkaar in dat opzicht mooi aan. Het Reimerswaalse college zou de regio een grote dienst bewij zen door serieus werk te maken van het aan de raad beloofde on derzoek om een deel van het bui tenbad om te toveren tot waters peeltuin. Dat kan ongetwijfeld ook voor minder dan de 2,5 ton die dat volgens de eerste bereke ningen minimaal kost. COLIJNSPLAAT. Zagerkwekerij Del ta Farms in Colijnsplaat breidt uit van acht naar elf kweekvijvers. De drie nieuwe vijvers in het proefgebied voor zilte teelten bij de Zeelandbrug moeten vóór mei gereed zijn. „Het inzaaien van de larven kan maar één keer per jaar en dat is in april of mei", legt Jaap Meijering van Delta Farms uit. Het zusterbedrijf van Topsy Baits uit Wilhelminadorp begon in 2012 met drie kweekvijvers voor za gers. Jaarlijks kwamen daar nieu we vijvers bij. Het bedrijf expor teert de zagers naar kwekerijen in Australië, Zuid-Amerika, Zuid-Eu ropa, het Verre Oosten en het Mid den-Oosten. Delta Farms hoopt naast de nieuwe kweekvijvers ook een be drijfsgebouw van ruim duizend vierkante meter groot neer te mo gen zetten aan de Colijnsplaatse Groeneweg. Meijering: „Dan kun nen we de zagers zelf verpakken en invriezen. Nu besteden we dat nog uit aan onze grootste klant." Vandaag gaat Meijering de plan nen toelichten bij de gemeente Noord-Beveland. Over het uiter lijk van het gebouw is goed nage dacht. „Het moet passen in de be staande omgeving. We willen het pand in de dijk 'verstoppen' door de dijk geleidelijk over te laten lo pen in een grasdak." EEN WERELD VOL WOONPLEZIER KIJK OOK EENS OP MORRES.COM In de regio Mijn dorp, mijn stad 't Muzeoor, Grind weg 2a, 10.00-13.00 uur-Training 'Ba lans in Werk' Erasmuspark, 10.00-11.00 uur - In loopspreekuur van wijkverpleging; Sportzaal Thor- beckelaan, 20.00 uur - Volksdansen; Theater De Mythe, Bleekveld 1,20.00 uur - Concert Si mon Garfunkel Revival Band Dorpshuis Ons Dorpsleven, 19.30 uur - Jaarvergade ring Stichting Groei Bloei Dorpshuis, 10.00 uur - Wandelen in groepsverband V.d. Biltplein, 08.00-12.00 uur- Weekmarkt De Nieuwe Vlied berg, 14.00 uur - Paaszangmiddag m.m.v. Koor The Re vivals Trefpunt, Moer- plein i2d, 13.00-17.00 uur - Koersbal en Biljart voor senioren; Ti- cho Chocolaterie Patisserie, Noord zandstraat 6, 19.30-22.00 uur - Workshop over Chocolade tot ziens! ANALYSE door Joeri Wisse door Ellen Jobse CADEAtl ELKE ZONDAG OPEN - Industrieweg Z, Hulst *Vraag naar de voorwaarden. KRUININGEN Snuffelmarkt In Ons Dorpshuis in Kruiningen is zater dag een snuffelmarkt van 9.00-14.00 uur. Toegang is gratis. Er zijn nog kramen of ta fels te huur. Voor in lichtingen kan wor den gebeld naar 0113-381437. KRUININGEN Paasactiviteiten bij Landwinkel Landwinkel De Planta ge in Kruiningen staat vrijdag en zater dag in het teken van Pasen. Voor de volwassenen is er een 'Boeren Yog hurt Bar', waar men inspiratie op kan doen, proeven en de recepten en produc ten mee naar huis kan nemen. Kinderen kunnen op vrijdag en zaterdag knutselen en mogen zelf kiezen uit een eierdoosje versieren met twee echte eitjes én een verrassing of een paastak versieren met zelfgemaakte knutsels. Het knutse len kost 2 euro per activiteit, en kan op vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zater dag van 9.00 tot 16.00 uur. Toegang is gratis. WISSENKERKE Paasspeurtocht De Dorpsraad Wis- senkerke verzorgt maandag een speur tocht door het dorp. De speurtocht is be doeld voor basis schoolleerlingen en begint om 13.00 uur. Vooraf verzamelen op het Kerkplein voor de zaal 'Onder de Toren'. YERSEKE. Het groot onderhoud aan drie provinciale wegen op Zuid-Beveland is bijna achter de rug. De Postweg (N670) bij Yerseke is sinds gisteravond weer open. Volgens Sidney Mast van aannemer H4A gaat onder voorbehoud van onverwachte gebeurtenissen de Bernhardweg-Oost (N666) bij 's-Gravenpolder vandaag weer open voor verkeer. Morgen volgt de Noordweg (N670) bij Kloetinge. H4A heeft voor de drie weggedeelten een innovatieve methode toe gepast. Om te voorkomen dat het wegdek verzakt, is er een zogehe ten palenmatras aangelegd. Daarvoor zijn zo'n 1000 heipalen in de grond geslagen. De nieuwe werkwijze is goed bevallen.Wel stuitte het volgens Mast op veel onbegrip bij mensen dat het werk vanwe ge de gekozen aanpak acht weken duurde. In het begin was er ook veel overlast van mensen die zich niet aan de omleidingsroutes hiel den. In 's-Cravenpolder waren klachten over het vrachtverkeer dat zich een weg door het dorp baande. Ook automobilisten die on danks het tijdelijke verbod toch tussen de vele scholieren op de Ka- pelseweg bleven rijden, zorgden voor gevaarlijke situaties. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er op beide plaatsen zo'n tien boetes uitgedeeld. „Dat heeft effect gehad, daarna waren er veel minder klachten. Ook de aannemer heeft daar met aanvullende maatregelen z'n rol in gehad." foto Marcelle Davidse ELLEWOUTSDIJK GOES 'S-GRAVENPOLDER HANSWEERT HEINKENSZAND RILLAND YERSEKE

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 85