Directeur Zeeland' Seaports gooit roer radicaal om Amersfoort maakt zich op voor The Passion lllll Run op koopjes Uitspraken Erdogan onderzocht Ttirkije heeft aanslagpleger Ibrahim El Bakraoui juli vorig jaar uitgezet naar Nederland. 8 Pl 16 8 8 Nieuws over de aanslagen in Brussel Broer en zus geven nog geen teken 11° van leven 14 Held hoort steeds het geluid van stervenden| 7 Hoe voelen Nederlanders zich na de aanslagen? 8 9 BRUSSEL. De terrorist Ibrahim El Bakraoui is in juni opgepakt in Ga- ziantep in het zuiden van Turkije en een maand later het land uitge zet. Hij is vanuit Turkije 'terugver wezen' naar Nederland, bevestig de de Belgische minister van Justi tie Koen Geens gisteravond. Eerder meldde de Turkse presi dent Recep Tayyip Erdogan de uit zetting van de terrorist naar ons land. Hij was vorig jaar bij de Syri sche grens in handen van de Tur ken gevallen. Zowel Nederland als België werd door Turkije van de aanhouding van El Bakraoui op de hoogte gesteld. De verdachte werd later door het kantoor van de Turkse presi dent geïdentificeerd als Ibrahim El Bakraoui, die zich dinsdag op het Brusselse vliegveld Zaventem opblies. Als het klopt, is Nederland het land dat El Bakraoui ontving, waarna hij naar België vertrok Het ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag laat weten de zaak uit te zoeken. Het nieuws kan Nederland in grote verlegen heid brengen. Uiteindelijk kwam de man weer in België terecht, zegt de Bel gische minister van Justitie Koen Geens nu. Volgens Geens ging het niet om een uitlevering, maar een 'terugwijzing aan de Syrische grens'. „Naar Nederland." Waar- 'Als dit waar blijkt te zijn, dan is het exit Rutte' om El Bakraoui naar ons land zou zijn gebracht, is bij het departe ment van Geens niet bekend. Als het klopt wat hij zegt, is Ne derland het land dat El Bakraoui ontving, waarna hij er ook kon ver trekken om uiteindelijk de aansla gen in België te plegen. Het is nieuws dat Nederland in grote verlegenheid kan brengen, maar hier is niets bekend over het verblijf van de terrorist. Het minis terie van Veiligheid en Justitie rea geert via een woordvoerder: „We moeten dit eerst uitzoeken", zegt zij. Hetzelfde geldt voor het Open baar Ministerie en veiligheids dienst AIVD, bij wie eveneens niets bekend is. Allen werden verrast door de uitspraken van Erdogan. Het is PW-leider Geert Wilders die vast een voorschot op het nieuws neemt. „Als dit waar is, dan is het exit Rutte", zegt hij. In België wordt volop gejaagd op één van de handlangers van El Bakraoui, die met explosieven op het vlieg veld verscheen, maar zich uit de voeten maakte. ZEELAND 2 &3 Maike van Oosten uit Axel sloeg gisteren een voorraad kinderkleding in tijdens de opheffingsuitverkoop van V&D. Bij het filiaal in Goes stonden lange rijen voor de kassa's. "Ik kom niet per se voor de koopjes. Het gaat me om de pasvorm." foto's Marcelle Davidse ZEELAND 10 11 PAGINA 12 13 bewolking www.pzc.nl Editie WALCHEREN DONDERDAG 24 maart 2016 258e jaargang nr. 71 Los nummer €2,00 Abonneeprijs 1,11 Blunder met terrorist? door Frans Boogaard en Carla van der Wal Geert Wilders PVV-leider 5 5 5 5 30

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1