Sneijder bij Oranje even weg van terreur in Turkije Peter H. de Dreu een jaar lang Havank-vriend 'Schijf van vijf maakt ziek' Woede over oproep tot ja-stem burgemeester Een stemadvies aan de kiezers van de burgemeester: onmogelijk, oordeelt de kiesraad. Een uitvaart om nooit te vergeten Beachvolleyballer moet vier jaar cel in voor misbruik ZEELAND 8 &9 PAGINA 16 17 PAGINA 8, ZEELAND2&3 PAGINA 10 11 Nederland telt nu 17 miljoen inwoners en raakt aardig dichtbevolkt. In Zeeland merk je daar weinig van, daar is ruimte genoeg. Zeker in Sluis, de dunst- bevolkte gemeente in onze provincie. Juist daar woont Jaap Verherbruggen. 'Eenzaam? We wonen hier fantastisch!' In Hart&Ziel HENDRIK-IDO-AMBACHT. Burge meester Jan Heijkoop van de Zuid-Hollandse gemeente Hen- drik-Ido-Ambacht heeft zichzelf aardig in de verlegenheid gebracht door stemmers in een brief aan te raden vooral vóór het 'Oekraï- ne-referendum' te stemmen. De kiesraad liet gisteravond weten nog navraag te doen naar de kwes tie, maar directeur Melle Bakker laat al wel weten dat dit 'niet de bedoeling is'. „Burgemeesters krij gen doorgaans een tekst aangele verd als ze een begeleidende brief verzenden, maar deze mag nooit sturend zijn." Op 6 april kan heel Nederland naar de stembus om zich uit te spreken over het associ atieverdrag met Oekraïne. Hoewel het kabinet openlijk zegt voor dat akkoord is, behoren brieven aan kiezers neutraal te blijven, bena drukt Bakker. In de brief, gericht aan de 18-plussers die voor het eerst gaan stemmen, schrijft de burgemeester onder meer: 'Het as sociatie-akkoord geeft Oekraïne de mogelijkheid om hervormin gen door te voeren om een stabiel en welvarend land te worden.' Ook voor Nederland heeft het ak koord voordelen, aldus de burge meester: 'Voor Nederland en Euro pa leidt het akkoord tot meer vei ligheid, stabiele grenzen en meer handelsmogelijkheden zonder dat Oekraïne lid wordt van de EU.' Jan Roos, pleitbezorger van het Nee-kamp van GeenPeil dat het re ferendum afdwong, zegt verbijs terd te zijn. „Dit is van een ni veau... deze man zou in een fat soenlijke dictatuur niet misstaan. Hier kunnen de corrupte leiders van Oekraïne nog een puntje aan zuigen. Burgemeesters moeten bo ven de partijen staan, maar daar geeft deze man geen blijk van." Heijkoop zelf kon gisteren door ziekte niet reageren. Loco-burge meester André Flach ziet niets kwaads in de twee zinnen: „De sa menvatting over het associatieak koord met de Oekraïne hebben we toegevoegd, omdat we inschat ten dat het best een ingewikkeld onderwerp is voor jongeren." Het Ambachtse WD-raadslid 'Deze man zou in een fatsoenlijke dictatuur niet misstaan' Doevendans neemt geen genoe gen met het volhardende gemeen tebestuur en eist opheldering. „De ze samenvatting van 486 artikelen stuurt de kiezer naar een 'ja'. Ze belicht alleen de positieve kanten en is te eenzijdig. Dit kan niet." AYLESBURY. Beachvolleyballer Ste ven van de V. uit Den Haag kreeg gisteren van de rechter te horen dat hij vier jaar de cel in moet voor het misbruiken van een 12-jarig Engels meisje in een ho tel en in de slaapkamer van haar zus. Van de V. komt daarmee goed weg, maar hij ervaarde dat zelf duidelijk niet zo. Zijn olympi sche droom ligt in duigen. Zijn advocaten probeerden de rechter ertoe te bewegen hem een voorwaardelijke straf te ge ven. Die pogingen mislukten. De rechter weigert de atleet met een corrigerende tik weg te laten ko men. Beachvolleyballer Dirk Boe- hlé uit Hulst heeft de samenwer king met zijn ex-dubbelpartner eerder al beëindigd. www.pzc.nl Editie WALCHEREN DINSDAG 22 maart 2016 258e jaargang nr. 69 Los nummer €2,00 Abonneeprijs 1,11 Vrijwel droog Zeeuw wordt zeldzaam foto Camille Schelstraete Rel om stemadvies door Peter Koster en Tobias den Hartog Jan Roos pleitbezorger GeenPeil Lees meer op pagina 3 8 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1