Trappen happen, in dorpshuis Sigarettenman houdt gemoederen bezig BEZORGER MET AUTO 6 SCHOUWEN-DUIVELAND Politie pakt twee verdachten inbraak en signaleert man die mogelijk via een babbeltruc probeert in te breken. omg. Burgh-Haamstede Renesse Alles koper wat er blinkt Lokale ritrijder gezocht! 'Ook als hij toevallig zin had in een sigaretje, mag hij zich melden' Wat staat er tegenover: www.krantenbezorgen.nl In de regio Mijn dorp, mijn stad Inbrekers houden vizier op 't eiland door Wendy Wagenmakers ZIERIKZEE. Aan de inbraakgolf op Schouwen-Duiveland lijkt voorlo pig geen einde te komen. In Zierik- zee is zelfs een curieuze sigaretten- man gesignaleerd. Deze man heeft de afgelopen dagen bij zeker drie huishoudens in de Zierikzeese binnenstad en aan de rand daarvan aangebeld met de vraag om geld voor sigaret ten. Bij één van deze bewoners werd in de nacht na het bezoek in gebroken. Daarbij werd volgens politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage 'slechts klein huisraad' ontvreemd, toch wil de politie we ten wie deze man is. „Niet zelden is aanbellen met een smoesje voor inbrekers een vorm van verken ning: even kijken wie er woont en hoe ze kunnen binnenkomen. Maar het kan natuurlijk ook toe vallig zijn dat net daar is ingebro ken en dat die man gewoon zin had in een sigaretje. Ook in dat ge val mag hij zich bij ons melden." Vermoedelijk, zegt Uytdehage, heeft de 'sigarettenman' bij meer huizen aangebeld. De politie roept de bewoners op dat door te geven. De politie had zelf maandagoch tend beet op de Delingsdijk ter Willem-Jan Uytdehage politie hoogte van Serooskerke. Daar reed in alle vroegte een auto met daar in twee mannen, van wie één vol deed aan het signalement dat ge tuigen van een inbraak, die vlak er voor had plaatsgevonden in een wooncomplex in Brouwershaven, hadden gegeven Zijn kompaan Gezocht, vroege vogels voor het bezorgen van dagbladen, o.a.: PZC, AD, de Volkskrant en Trouw. 's Ochtends kranten bezorgen met eigen auto, is goed betaald en snel verdiend. Het bezorgen duurt 2 tot 2,5 uur per dag, van maandag tot en met zaterdag. vergoeding ca. 750,- tot 800,- per 4 weken; gratis de krant lezen. Interesse? Stuur je motivatie naar: dierenhuis@kpnmail.nl De minimumleeftijd is 18 jaar. bleek zich niet te kunnen legitime ren. Daarop besloot de politie de mannen, van 19 en 23 jaar oud en beide afkomstig uit Maassluis, aan te houden. Zij zitten nog vast. Hun auto is voor onderzoek door de politie in beslag genomen. Bij een ander wooncomplex, aan de Koning Gustaafweg in Zie- rikzee, is diezelfde zondagnacht ook al ingebroken. De politie sluit niet uit dat deze inbraken met el kaar verband houden. De politie sloeg eind vorig jaar alarm over het aantal inbraken in Zierikzee. Daar werd in december 22 keer ingebroken, met name in de wijken Malta en Poortambacht. Maar ook daarna lieten inbrekers het eiland niet met de rust. In Zierikzee werden de afgelo pen drie maanden zestien inbra ken of pogingen tot inbraak ge pleegd, in Ouwerkerk twee, in Nieuwerkerk drie, in Oosterland vijf, in Bruinisse drie, in Kerkwer- ve één, in Ellemeet één, in Renes se drie en in Burgh-Haamstede vier. Politie ging al langs dorpsraden om te informeren over inbraakpre ventie en ook buurtwhatsappgroe- pen schieten op Schouwen als pad destoelen uit de grond. ZONNEMAIRE. Schouwen-Duive- landers kunnen zaterdag 4 juni een culinaire fietstocht maken langs zes dorpshuizen. Dat gebeurt onder het mot to: 'Lekker trappen, heerlijk happen'. De 55 kilometer lange tocht is het initiatief van Marlè- ne van der Wekken, beheerder van dorpshuis De Maire in Zon- nemaire. „Ik zocht een manier om de dorpshuizen te promo ten," vertelt zij. „Volgend jaar loopt het contract met Zeeuw- land af. We moeten zorgen voor goed bezochte dorpshui zen. Hoe meer daar gebeurt, hoe groter de kans op voortbe staan." Van der Wekken vond vijf andere beheerders bereid mee te doen. De fietstocht begint om 9.45 uur in Zonnemaire. Om 10 uur wacht de koffie in het Tonnen- magazijn in Brouwershaven. In het 'durpsuus' van Ellemeet wordt een fruitsmoothie geser veerd, waarna om 12.45 de lunch wordt gebruikt in het dorpshuis van Ellemeet. Een drankje met iets lekkers staat om 15 uur klaar in 't Zuu- dende van Kerkwerve, waarna de rit verder gaat naar het diner buffet, om 16.30 uur in Noord- gouwe. Het toetje krijgt de fiet ser om 18.30 uur in Zonnemai re. Deelname kost 25 euro. Aanmel den: dorpshuiszon@zeelandnet.nl SCHOUWEN- DUIVELAND Oliebollenactie De Gereformeerde Gemeente van Haam stede houdt zaterdag 19 maart een oliebol lenactie op Schou wen-Duiveland. De opbrengst is deels voor het op knappen van de kerk- zaal en deels voor het kerkorgel. De oliebollen worden ge bakken in de bakkerij van Ten Hove in Nieu werkerk. In Haamstede, Scha- rendijke en Kerkwer ve wordt er van deur tot deur verkocht. Een zak (vijf oliebol len) kost 3,50 euro. Drie zakken kosten een tientje. Ook zijn de oliebollen te koop in de kerkzaal van de Gereformeerde Ge meente in Haamste de. OOSTERLAND Après-skiparty In dorpshuis Ooster hof in Oosterland wordt zaterdag een après-skiparty gehou den. Eerst is er een kinder disco, die duurt van 19.00 tot 20.00 uur. De après-skiparty voor volwassenen be gint om 21.00 uur en duurt tot 01.00 uur. Er is onder ande re een jodelwed- strijd, bier aan de me ter en een verkiezing van de leukst verkle de Anton of Heidi. Kaarten kosten 2,50 voor kinderen, vol wassenen betalen 7,50. Ze zijn te be stellen via 06- 33135658 of 06-30657227. Dorps huis Oosterhof is te vinden aan Sint Joost- dijk 27. ZIERIKZEE. Nu nog blikkerend in de zon. Over een tijdje zijn ze mat- groen. De vier klassieke lantaarnpalen op de duiker tussen de Zierik zeese grachten ter hoogte van het Jannewekken hebben vorige week koperen kappen gekregen. De lantaarns verlichten het fiets pad en het troittoir. Voor het snelverkeer staan er andere - even eens klassieke - lantaarns. Gemeenteambtenaren deden hun best om dit stukje Zierikzee een chique aanzien te geven. Het Jannewek ken lijkt te eindigen in een negentiende-eeuwse brug, terwijl het in feite niet meer is dan een duiker tussen twee delen van de gracht. De 'brug' is het sluitstuk van een renovatie die vijf maanden heeft geduurd en vijf ton heeft gekost, foto Dirk-jan Gjeltema BROUWERSHAVEN Het Tonnenmaga- zijn, 18.30-22.00 uur: Repetitieavond Apollo Brassband, 20.00-22.00 uur: Da- mesboogschieten T.O.G.; BURGH-HAAMSTEDE Dorpshuis de Schut- se, 9.30 uur: Lezing voor leden van Vrouwen van Schouwen door Rob Vroom over de honingbij en de tuin, 9.30 uur: Zang koor Vrouwen van Nu; 15.00 uur: Mu ziekles; 17.45 uur: Yoga; 19.30 uur: Bridge; 19.30 uur: Volksdansen; 19.00 en 20.15 uur: Yoga; KERKWERVE Dorpshuis, 14.00-16.30 uur: Koersbal/Soos; OOSTERLAND De Oosterhof, 19.30 uur: Zumba dan sen, 19.30 uur: 'Raadselachtige' le denavond Sameé Schouwen-Duive land; OUWERKERK Dorpshuis, 10.00 uur: Bewegen voor ouderen; 19.00- 23.00 uur: Dartvere niging Smijt Maar Raak; RENESSE Blikmuseum, 10.00-12.00 uur: Ex positie Blik op Zee land; Dorpshuis, 19.30 uur: Yoga; SIRJANSLAND Dorpshuis, 13.00-17.00 uur: Schilderclub; 19.00-21.30 uur: Gymclub; ZIERIKZEE Bibliotheek, 10.00- 12.00 uur of 13.00-15.00 uur: Start tabletcursus voor senioren; Ca meramuseum, 13.00-17.00 uur; Fi- zi, 14.00 uur: The Danish Girl; Her vormd Kerkcen trum, 14.00 uur: Bingomiddag Senio ren Vereniging Schouwen-Duive land; ZONNEMAIRE Dorpshuis, 20.00-21.30 uur: Yo ga Marianne van den Haak.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 58