Topman havenbedrijf krijgt 2,2 ton Directeur Zeeland Seaports gaat meer dan norm voor topinkomens verdienen. 40 dagen worstelen tegen de zonden TEGEN DE NIEUWE MEDIAWET WORD LID€/'. In Binnen&Buiten Hoe vergaat het hen? Warren Richardson wint World Press Photo Conducteurs murw van agressie Verhuizen stressvol? Niet met de verhuisconsulent Verder vandaag TERNEUZEN. Bij havenbedrijf Zee land Seaports klinkt intern gemor over de ongeveer 220.000 euro die interim-directeur Jan Lagasse gaat verdienen als hij per 1 mei een vast contract krijgt. Dat is boven de grens die de Wet Normering Topinkomens (WNT) stelt. Na het tumult over een forse loonsverhoging van Delta-direc teur Arnoud Kamerbeek, ont vlamt nu de discussie over het loon van de per 1 mei te benoe men algemeen directeur van Zee land Seaports. Het voorgestelde sa laris ligt royaal boven de WNT-norm. Sinds 1 januari van dit jaar mogen de salarissen van topbestuurders van bedrijven met publieke aandeelhouders niet ho ger zijn dan 179.000 euro. Echter niet alle sectoren vallen onder de WNT. Volgens voorzitter Roelf de Boer van de Raad van Commissa rissen geldt de WNT niet voor Zeeland Seaports. Hij bevestigt dat er een voorstel circuleert om Lagasse per 1 mei aan te stellen als Lagasse verdient momenteel als interim-directeur van Zeeland Seaports ook al meer dan twee ton per jaar. algemeen directeur. Over het voor gestelde salaris wil hij nog niks kwijt. Gisteren kwam het voorstel aan de orde in de Ondernemings raad van ZSP, maar die nam nog geen standpunt in. Lagasse is per 1 april 2014 inte rim-directeur. Hij verdient nu ook al meer dan twee ton. De provin cie en de gemeenten Borsele, Ter- neuzen en Vlissingen vormen de aandeelhouders van Zeeland Seaports. President-commissaris De Boer 'hoort straks wel wat de aandeelhouders vinden van de voorgestelde bezoldiging van Lagasse'. De PvdA in Provinciale Staten hekelde vorig jaar al 'het exorbitant hoge salaris' van Lagas se. De SGP-fractie in Borsele heeft het college van B en W deze week vragen gesteld over de salarissen van topbestuurders, onder meer bij Zeeland Seaports. Aanleiding vormt de rel rond de beloning van Delta-topman Kamerbeek. PAGINA 4 Is baby Angel vermoord, of is ze doodge boren? PAGINA 6/7 1 Miljard euro voor Basic-Fit? Kom op nou! PAGINA 14 Angela Merkel favoriet als opvolger van Ban Ki-moon ZEELAND 1 'Vluchtelingen langer in Goes' Opnieuw heisa over topsalaris door Frank Balkenende Jan Lagasse. foto Koen Verhelst ^STRIJDT F' Steun ons en cfl www.lkwordlidvanmax.nl 0900 5555 000 €0,10 p/min. www.pzc.nl Editie WALCHEREN VRIJDAG 19 februari 2016 258e jaargang nr. 42 Los nummer €2,00 Abonneeprijs 1,11 Vanmiddag vrij zonnig ZEELAND4&5 u 8 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1