'I IS'er die nu terugkomt is gevaarlijker De herenfiets delft het onderspit Minister Schultz: Snellere treinverbinding mag niet ten koste gaan van kleine Zeeuwse stations De reistijd naar de Randstad is te lang. De provincie en de NS verkennen wat daaraan te doen is. 'Doel is veilig' Uit Thuis 11 Michiel Borstlap volgt zijn hart^'j, tl I Ms jPiik. - Connor Kruithof (16) uit Burgh- Haamstede werd geboren als meisj'e. Hij is transgender en wil nu verder leven als jongen. Zonder borsten. „Ik ben een jongen en jongens hebben geen borsten." Hij zamelt geld in om een borstamputatie te kunnen betalen. DEN HAAG. Syriëgangers die nu te rugkeren uit het kalifaat vormen een grotere dreiging voor Neder land dan Syriëgangers die al eerder naar huis zijn gekomen. Dat stelde een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrij ding en Veiligheid (NCTV) gisteren op een bijeenkomst over radicalisering en terrorisme. „De nieuwe terugkeerders zijn daar dan drie jaar geweest, zijn geïn doctrineerd, hebben strijdervaring en krijgen misschien een opdracht mee." Onder de 'eerste generatie' te rugkeerders bevonden zich veel ge desillusioneerde jihadisten. De tweede generatie krijgt mogelijk wel een opdracht voor een aanslag mee. Voor zover bekend zijn er de afgelopen anderhalf jaar elf mensen teruggekomen. Dat heeft er onder meer mee te maken dat IS nauwe lijks strijders meer laat gaan. De kans dat een aanslag slaagt, wordt groter als er terugkeerders bij betrokken zijn. Dat blijkt volgens de NCTV onder meer uit de profes sionaliteit van de aanslagen in Pa rijs. Uit onderzoek blijkt dat een op de negen uitreizigers uiteindelijk is betrokken bij een plot in hun land van herkomst. MIDDELBURG. Het dagelijks provin ciebestuur is met de NS in ge sprek over een snellere treinver binding naar de Randstad. De voorkeur gaat uit naar twee interci ty's per uur - die alleen stoppen in Vlissingen, Middelburg, Goes en Bergen op Zoom - én twee stoptreinen per uur die alle Zeeuwse stations aandoen. „Dat is het ideaalbeeld", beves tigt gedeputeerde Harry van der Maas (SGP, mobiliteit). Hij heeft enkele maanden geleden met de NS om tafel gezeten en de toezeg ging gekregen dat wordt onder zocht hoe treinreizigers vanuit Zeeland sneller in de Randstad en Brabant kunnen zijn. Als de NS een oplossing aan draagt, mag dat niet ten koste gaan van de kleine stations, bena drukt Van der Maas. „We willen houden wat we hebben, en daar bovenop willen we de reistijd naar de Randstad verkorten." Met de NS zijn twee opties be sproken. De huidige treinen zou den sneller kunnen rijden. Dat kan door een hogere netspanning en de introductie van het nieuwe veiligheidssysteem ERTMS. „Daar dringen we al tijden op aan", al dus Van der Maas. De tijdwinst zou dan enkele minuten bedra gen. Het terugbrengen van de in tercity zet meer zoden aan de dijk. Als alleen de stations Vlissingen, Middelburg, Goes en Bergen op Zoom worden aangedaan, scheelt dat de reiziger naar de Randstad acht tot tien minuten. Onderzoek heeft uitgewezen dat het reizigersaantal in Zeeland met meer dan vier procent is te ruggelopen nadat eind 2012 de in tercity vanuit Amsterdam in Zee land (twee keer per uur) op alle stations is gaan stoppen. Van der Maas beseft dat er geld bij moet als in Zeeland extra treinen gaan rijden, ook al zou het aantal reizi- 'Twee intercity's én twee stoptreinen per uur, dat is het ideaalbeeld' gers dan toenemen. „Ik denk dat extra investeringen nodig zijn. Die kunnen niet allemaal ten laste van de provincie komen. Ik ver wacht een gebaar van het ministe rie of van de NS. De hoofddoelstel ling is om Zeeland beter bereik baar te maken. Is dat te betalen? Dat zal niet eenvoudig zijn." De gedeputeerde sluit niet uit dat hij eerst nog het gevecht moet aangaan om verslechtering van de bereikbaarheid tegen te houden. Volgens hem speelt de NS met de gedachte de intercity in de dienst regeling voor 2017 - die nu in de maak is - langer in Roosendaal stil te laten staan dan drie minuten, zoals nu het geval is. „Wij zetten alles op alles om de reiziger snel ler in de Randstad te krijgen. Het kan niet zo zijn dat de NS de reis tijd dan juist laat oplopen." PAGINA 6 7 www.pzc.nl Editie WALCHEREN DONDERDAG 21 januari 2016 *yo Waterkoud 258e jaargang nr. 17 Los nummer €1,95 Abonneeprijs 1,11 envrijgrijs een jongen ZEELAND 5 foto Dirk-Jan Gjeltema Zie verder pagina 5 Intercity mogelijk terug door Ernst Jan Rozendaal Harry van der Maas, gedeputeerde Zeeland 2 3: Dit merkt u van het mobiliteitsplan 8 711688 555530 ZEELAND 10 11

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1