Minister Van der Steur ligt opnieuw onder vuur Minder bagage om te veel tegenwind Aanslagen herdacht NIEUWS 9 Passagier verwondt co-piloot Spanje rolt bende op Aanval IS op oliehavens Thuiszorgers naar koning Aan boord van een KLM- vliegtuig heeft een verwar de passagier zondag een co-piloot licht verwond. De Chinese man is over meesterd door onder meer andere passagiers. Het ge beurde aan boord van de KL897 naar Peking. De man had zichzelf eerst al letsel toegebracht in een toiletruimte. Het vliegtuig landde veilig in Peking. De co-piloot maakt het goed. De Spaanse politie heeft naar eigen zeggen een van de belangrijkste drugsben des in Europa opgerold. Ze ven Britten, drie Nederlan ders en twee Spanjaarden zijn gearresteerd. De ben de had als uitvalsbasis de Spaanse Costa del Sol en was gespecialiseerd in het smokkelen van drugs naar Groot-Brittannië en Neder land. Enkele drugssmokke laars vielen op omdat ze met geld smeten. IS probeerde gisteren op nieuw de Libische olieha ven Es Sider te veroveren. Een van de olietanks werd geraakt door een lange- afstandsraket en vloog in brand. IS heeft het ook voorzien op oliehaven Ra's Lanuf, 20 kilometer van Es Sider. Daar werd maandag een grote olietank in brand geschoten. De havens be vatten de grootste opslag plaatsen voor olie in Libië. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima heb ben medewerkers in de thuiszorg uitgenodigd voor hun nieuwjaarsreceptie. Ook mensen die te maken hebben gehad met de ver anderingen in de thuis zorg, hebben een uitnodi ging gehad. Het konings paar ontvangt in het Ko ninklijk Paleis in Amster dam honderden gasten die de Nederlandse samenle ving vertegenwoordigen. Hoogleraar George Maat, die be trokken was bij de identificatie van slachtoffers van vliegramp MH17, gaf in april een college waar hij beelden van verminkte lichamen liet zien. De lezing was bedoeld voor studenten, maar de inhoud ervan kwam in de publi citeit en veroorzaakte veel ophef. Uit een politieonderzoek naar de zaak trok Van der Steur ra zendsnel de conclusie dat Maat 'indiscreet en onzorgvuldig' had gehandeld. De samenwerking met de hoogleraar werd onmid dellijk verbroken. Maar gisteren maakte deze krant bekend dat het onderzoeks rapport niet hard oordeelt over Maat, maar juist over het optre den van de minister en de politie top. „De genomen maatregelen vonden plaats zonder goed in zicht in de feiten", valt te lezen. Geadviseerd werd om Maat 'niet op individueel niveau' te straffen. Dat gebeurde wel. Bovendien bleef de inhoud van het rapport lange tijd geheim, ondanks her haalde verzoeken tot openbaar- making van de Tweede Kamer. Die eist daarom vóór dinsdag op heldering. „Zeer opmerkelijk dat de minister de passages die niet pasten bij zijn eigen relaas heeft weggelaten uit officiële Kamer- brieven", reageert Sjoerd Sjoerd- sma (D66). Ook CDA, SP en PvdA willen weten waarom Van der Steur het rapport niet open baar maakte. „Het lijkt erop dat informatie niet is gedeeld die wel 'Het lijkt erop dat informatie niet is gedeeld die wel gedeeld had moeten worden' gedeeld had moeten worden. Dat valt Van der Steur persoonlijk aan te rekenen", vindt Michiel van Nispen (SP). Via zijn woordvoerder laat Van der Steur weten nog niet te reageren op de kritiek. Zo hard als het oordeel van Ka merleden nu is op Van der Steur, zo hard was die in april vorig jaar nog op Maat. Toen verdrongen po litici zich voor de camera om hun verontwaardiging uit te spre ken over het handelen van de ana toom. WD-Kamerlid Han ten Broe- ke toonde zich destijds 'verbijs terd'. „Professor Maat is met zijn uitspraken zijn boekje ver te bui ten gegaan. Hij heeft veel onno dig leed veroorzaakt. Onbegrijpe lijk en ongepast." ChristenU- nie-Kamerlid Joël Voordewind zei 'begrip te hebben' voor het feit dat Maat op non-actief was gesteld. „Triest voor de nabestaan den dat zij zijn geconfronteerd met pijnlijke herinneringen." En ook D66'er Sjoerd Sjoerdsma, die nu voorop loopt om schande te spreken over Van der Steur, noemde de schorsing van Maat vorig jaar 'terecht, gezien wat er is gebeurd'. Natuurlijk is het niet goed als Kamerleden voorbarig reageren, zegt SP'er Van Nispen. Maar dat uitgerekend Van der Steur te snel zijn woordje klaar had, is volgens hem 'erg kwalijk'. „Als minister heb je de verantwoordelijkheid je oordeel voor je te houden tot je de feiten kent." KUALA LUMPUR, Luchtvaartmaat schappij Malaysia Airlines staat passagiers op vluchten van Kuala Lumpur naar Parijs en Amster dam vandaag niet toe om ruimba- gage mee te nemen, vanwege ster ke tegenwind. Om veiligheidsredenen volgen vliegtuigen naar Europa een lange re route door het Egyptische lucht ruim, waardoor ze meer brandstof moeten meenemen. Dit in combi natie met de te verwachten 'tijde lijk ongewoon sterke tegenwind' op de route die tot nog meer brandstofverbruik leidt, laat geen ruimte meer om bagage mee te ne men. Passagiers in de economy class mo gen één stuk handbagage van maximaal 7 kilo meenemen, in de business en eerste klasse ten hoog ste twee stuks van in totaal 14 ki lo, laat de maatschappij op Face- book weten. De reacties van veel passagiers zijn niet mals. Had dan minder tickets verkocht, het aantal passa giers beperkt of geen vracht aan boord genomen, luidt de kritiek. Veel andere passagiers vragen hun geld terug. Malaysia Airlines verloor in 2014 twee vliegtuigen: MH370 ver dween op een vlucht naar Beijing en is vermoedelijk in de Indische Oceaan gestort en MH17 werd door een raket neergehaald boven het oosten van Oekraïne. CHARLIE HEBDO WOENSDAG 6 JANUARI 2016 AMSTERDAM 25% Bijna een kwart van de Nederlanders geeft toestemming voor het gebruik van organen na het overlijden. Vorig jaar waren dit ongeveer 2 miljoen vrouwen en bijna 1,6 miljoen mannen. MADRID BENGHAZI AMSTERDAM PARIJS. Francois Hollande richt zich tot de moeder van politieagent Ahmed Merabet, een van de slachtoffersvan de aanslagen vorig jaar bij de aanslagen op het Franse tijdschrift Charlie Flebdo. De Franse president herdacht gisteren de slachtoffers die vielen bij aanslagen op de re dactie en een kosjere supermarkt. Bij de aanslagen kwa men zeventien mensen om het leven. Bij het redactiege bouw werd Flollande vergezeld door nabestaanden van de slachtoffers. foto Benoit Tessier/AP door Susanne Geuze DEN HAAG. Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) heeft de Kamer mogelijk opnieuw on juist geïnformeerd. Na de 'Teeven- deal' en de 'Volkertfoto' ligt de WD-bewindsman nu onder vuur in de rel rondom de geschoffeer de topanatoom George Maat. De Kamer eist opheldering, maar is zelf ook niet vrij van schuld. De Kamer eist opheldering van minister Van der Steur, foto ANP Michiel van Nispen Kamerlid SP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 9