Koenders zwijgt liever over Saudi's 'We waren panisch van angst' NIEUWS 7 Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) stuurt een dezer da gen zijn mensenrech- tenambassadeur naar Riyad om de Saudi's nog eens aan te spreken op de recente massaonthoofding. Kamervragen zijn gesteld. Maar verder? Verder laat Neder land het bekritiseren van een on gemakkelijke vriend en gewaar deerde handelspartner maar liever over aan Europa. „De EU is tegen de doodstraf en in het bijzonder tegen massa-executies", zei EU-buitenlandcoördinator Federi- ca Mogherini vanuit Brussel. Koenders knikte. Voor de Nederlandse handels balans is het inderdaad veiliger de kaarten op Europa te zetten, denkt Midden-Oostendeskundige Ko Colijn. Er staat een slordige 6 miljard euro op de bilaterale han delsbalans en wij bewaren nog steeds slechte herinneringen aan de Arabische olieboycot van t973. Het bezoek van een Nederlandse mensenrechtenambassadeur neemt Colijn niet serieus. „Dat zijn ze in Riyad de volgende dag alweer vergeten." Het is aan de EU op te komen voor de Europese waarden. Protes teren tegen de doodstraf en dat soort dingen kunnen Frankrijk, Engeland en eventueel Duitsland ook nog doen. Dat zijn de grote wapenwapenleveranciers en daar zijn ze in Riyad nog wel gevoelig voor", aldus de buitenlandcom mentator. Nederland heeft gekozen voor stille of economische diplomatie, weet ook Ruud Bosgraaf van Am nesty International. De mensen rechtenorganisatie doet dat luid ruchtiger en voert nu al 1,5 jaar el ke vrijdag actie bij de Saudische ambassade in Den Haag voor de vrijlating van Saudische gewetens gevangenen. Werkt dat? Bosgraaf constateert dat Saudi-Arabië bij de Nederlandse burger meer in beeld is gekomen als land dat men senrechten op grote schaal schendt. „Het is op één lijn geko men met Iran. De meeste mensen weten wel dat je daar om het min ste of geringste wordt gemarteld of in de gevangenis belandt. Maar dat is bij onze grote vriend en bondgenoot Saudi-Arabië niet an ders." Nederland kan best meer domi nee dan koopman zijn, vindt Bos graaf. Onze ambassadeur in Riyad mag van Amnesty meer processen tegen mensenrechtenactivisten bijwonen. Alle kleine beetjes hel pen. Dieuwertje Kuijpers, politico loog en blogger over Internationa le Betrekkingen en Defensie heeft een zeer uitgesproken mening. „Nederland houdt zijn mond dicht over mensenrechten, want denkt op de een of andere manier dat Riyad ons helpt met het be houden van regionale stabiliteit - al zullen lucratieve olie- en wapen- dealtjes ook een rol spelen", ver woordt ze de relatie Den Haag-Riyad. „Het kan heel goed een politieke overweging van de Nederlandse regering zijn om de mensenrechten op een laag pitje te zetten, in ruil voor andere zwaarder wegende belangen: maar wees dan mans genoeg om dat toe te geven." Zolang het kabinet Rutte men senrechten de 'hoeksteen van het beleid' noemt voelt Kuijpers zich in de maling genomen. „Zonder een duidelijke lijn te trekken, blijft het beleid toch een beetje een houtje-touwtje-gebeuren." Amnesty spreekt geregeld Ne derlandse bedrijven aan op maat schappelijk verantwoord onderne men, ook in Saudi-Arabië. Bos graaf: „Dat zijn buitengewoon moeilijke discussies waarbij altijd het argument op tafel komt: wij zorgen voor werkgelegenheid. Be drijven verwijzen dan altijd naar de regering die het beleid moet be palen." Kuijpers uitte haar veront waardiging, samen met Arabiste Rena Netjes, in een vlammende blog onder de kop 'Mensenrech ten? Nederland laat zich misbrui ken als loopjongen van megaloma ne oliesjeiks'. Ze oogstte veel in stemming. e vrouwen werden li omc'r'<c'd, omstan- I m ders die zich ermee M bemoeiden werden bedreigd", vertelt een vrouw aan de Kölner Stadtanzeiger. De 27-ja- rige Anne uit Erfstadt, werd op het Stationsplein in Keulen door mannenhanden betast. „Het plein was stampvol met bijna uitslui tend donkere mannen. Daartus sen stonden doodsbange vrou wen", vertelde zij aan Spiegel Onli ne. „Ik kan het nauwelijks be schrijven. Vreselijk." Op de Reeperbahn in Hamburg zochten meisjes in paniek bescher ming bij de portiers van nacht clubs. Zij werden door Noord-Afri kaanse jongens achtervolgd die hen uitscholden voor 'hoer' en hen 'ficki, ficki' ('neuken') narie pen. Omsingelde vrouwen wer den in het kruis gegrepen en be tast aan hun borsten. Een mannelijke ooggetuige, te gen Bild: „De vrouwen schreeuw den. Ik heb mijn vriendin be schermd, net als andere mannen deden. Vrouwen sloegen om zich heen. Zij probeerden die daders van het lijf te houden." Een vrouw van 24: „We waren panisch. Ze stonden ons voor de disco op te wachten, zaten aan on ze billen en achtervolgden ons." In Keulen verloor een 48-jarige man in het gedrang zijn kinderen uit het oog. „Mijn vrouw kon ik nog zien, maar mijn kinderen niet," vertelde de man. „De daders wisten wat ze deden, schreeuw den en lachten terwijl ze ons om singelden. Ze wierpen vuurwerk en schreeuwden naar ons in het Arabisch. De sfeer was buitenge woon bedreigend." De man vond zijn vrouw en 15-jarige dochter te rug, huilend en trillend van angst. „Die mannen hadden geprobeerd in hun jeans en slipjes te komen." WOENSDAG 6 JANUARI 2016 door Bob van Huët Nederland onderhoudt warme rela ties met Saudi-Arabië. Ongemakke lijk als de sjeiks weer eens maling hebben aan mensenrechten. 'Wees mans genoeg om toe te geven dat er grotere belangen zijn dan mensenrechten' Dieuwertje Kuijpers politicoloog 12 dagen Rondreis Kroatië/ Makarska en Dubrovnik/ Rondreis Dalmatische kust 12 dagen Tirol en Istrië, Gerlos en Opatija 12 dagen Toscane, Bloemenrivièra en de Cöte d'Azur/ Lago Maggiore en Toscane 12 dagen Lutago, Zuid-Tirol 12 dagen Rondreis Berlijn, Praag, Boedapest en Wenen Omstanders legden ongeregeldheden bij het station in Keulen vast. foto's YouTube door onze correspondent Wierd Duk Ooggetuigen en slachtoffers vertel len aan Duitse media hoe grote groepen - vaak dronken - allochto ne mannen agressief jacht maakten op vrouwen, hen aanrandden en be roofden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 7