Weitjerock naar andere locatie Kosten vuurwerkschade Goes verdrievoudigd Grondig begroten Gezond De virussen waren weer rond, 2 ZEELAND Veel Zeeuwen lopen deze dagen te snotteren. Fleur Groenendijk, arts infectieziektenbestrijding van de GGD Zeeland, reageert op feiten en fabels over verkoudheid. A/let een antibioticakuurtje ben je snel van je verkoudheid af. Een papieren zakdoek is hygiënischer dan een katoenen zakdoek. COMMENTAAR Het bestuur van de provincie Zeeland gaat de komende jaren op een nieuwe manier met geld om. Het college van Gedeputeerde Staten zal samen met vertegen woordigers van de politieke partijen de begroting van nul af aan opbouwen. Deze min of meer permanente heroverwe ging is nodig omdat de rek uit de geldstromen is. Bovendien zijn er grote onzekerheden over de inkomsten. Gebeurt er niets, dan wordt de provincie gedegradeerd tot een doorgeefluik van ge merkte gelden. Dan is er helemaal geen ruimte meer voor beleid. Daarom is deze nieuwe interne discipline goed. Verantwoordelijk gedeputeerde Jo-Annes de Bat verwacht overi gens geen wonderen van wat hij 'zero based' budgetteren noemt. Hij voorspelt dat de provincie hoe dan ook weinig geld zal heb ben voor actuele politieke accen ten. Of dat erg is? Dat valt te be zien. Bij de provincie gaat het vaak om lange lijnen, niet om de waan van de dag. Het nieuwe - meer bewuste - begroten kan wel helpen om het snel eens te worden over de laatste miljoenen. Dat lijkt klein bier, maar het zijn bedragen die de scherpe kantjes van pijnlijke maatregelen af kunnen halen of die net dat duwtje in de goede richting kunnen geven. Op de Zeeuwse schaal gaat het om groot geld. Gebeurt er niets, dan wordt de provincie een doorgeefluik van gemerkt geld De verhuizing is nodig doordat de oude locatie, aan de Krabbegat- weg, van eigenaar veranderde. „Daardoor was er geen zekerheid over de toekomst", vertelt voorzit- 'Ons eerste doel is om terug te keren op het niveau van twee jaar geleden' ter Rutger van Merode van Stich ting Weitjerock. De nieuwe loca tie, op het erf van familie De Co- ninck, is een verbetering, vindt hij. „De bereikbaarheid is beter, er is voldoende parkeergelegenheid in de buurt en we hebben meer mogelijkheden om te groeien." Dat laatste is overigens geen doel op zich, zeker niet na de afge lasting van het evenement vorig jaar. Toen gooide een zomerstorm roet in het eten. „Ons eerste doel is om op het niveau van twee jaar geleden terug te keren", geeft Van Merode aan. Hij doelt daarmee op het gehoopte aantal bezoekers, zo'n tweeduizend, maar ook op de financiering. „Door de afgelasting zijn we een deel van onze buffer kwijtgeraakt. We zijn dus erg af hankelijk van sponsors. Het hangt van hun bijdragen af of we weer net zo'n mooie line-up kunnen neerzetten als de afgelopen jaren." Overigens prijst Van Merode zich gelukkig met de steun die de organisatie kreeg na de tegenval ler van vorig jaar. „Heel veel men sen hoefden hun betaalde en treeprijs niet terug, en sponsors gaven meteen aan dat we weer een beroep op hen kunnen doen." De kaartverkoop begint op 11 ja nuari. Tot en met 25 januari kos ten kaarten, onder de noemer 'ear ly bird', 14 euro. Daarna begint de 'gewone' voorverkoop, met kaar ten van 20 euro. Nieuw is een dag- vullend kinderprogramma, met muzikale workshops en theater. Alle informatie is te vinden op www.weitjerock.com. Almanak De gemeente Goes kondigde deze week aan te willen beginnen met een Health Campus: een samenwerkings verband tussen zorginstellingen, be drijven, onderwijs en overheid op het gebied van gezondheid. Daar wilde de verslaggever van deze courant wel wat meer over weten, dus hij belde de communicatiemedewerkster die het persbericht had opgesteld voor tekst en uitleg. „Ze is even van haarpiek", meldde haar collega. „Zeker een rond je lopen", probeerde de verslaggever, met een knipoog naar de inhoud van het bericht. „Nee hoor, ze staat te ro ken!" Podium de Pit houdt pubquiz Podium de Pit in Terneu- zen houdt op vrijdag 15 ja nuari een pubquiz om het nieuwe jaar in te luiden. Quizmaster Tim loodst de deelnemers door meerdere spelrondes heen, waarbij de nadruk op muziek ligt. Het maximaal aantal teams dat zich in kan schrijven is acht. De deuren gaan open om 20.00 uur en de quiz begint om 20.30 uur. De in schrijfkosten zijn 5 euro per team. Inschrijven kan door te mailen naar podiuminterneuzen@gmail. com Jubileumeditie beachvoetvolley De organisatie van het Beach Voetvolley Toernooi in Vogelwaarde pakt tij dens de komende jubi leumeditie, op 13,14 en 15 mei, extra uit. De twintig ste uitvoering, die de naam Jubileum Beach XXL mee krijgt, kent naast het sport evenement twee feestavon den met optredens van feestband Frituur Paula (vrijdag) en DJ Bee en Dutch Cult (zaterdag). In de tent bij het voetbalveld wordt ook een lichtshow gehouden. Meer info: www.beachvoetvolley.nl. Fotowedstrijd met zeehond ZorgSaam houdt een foto wedstrijd met de zieken huismascotte Zeehond Sam. Kinderen die op va kantie of een andere origi nele of leuke plek met het knuffelzeehondje op de fo to gaan, kunnen een rit met de ambulance naar school winnen. Ook wordt er uitleg aan de hele klas gegeven over de ambulan cedienst. Op de facebookpa- gina van Zeehond Sam kunnen foto's worden ge post. De winnaar is op 1 september bekend. Minder gasten bij ijssculpturen De zestiende editie van het sneeuw- en ijssculpturen- festival op het Stations plein in Brugge heeft 160.000 bezoekers getrok ken. Dat is fors minder dan verwacht. Door de aansla gen in Parijs bleven met na me Engelse toeristen in ei gen land. Overigens is nog niet bekend of de volgende editie in Brugge plaats vindt. De gemeente heeft plannen voor een flinke re novatie van het Stations plein. Andere steden heb ben al interesse getoond. „Antibiotica werken tegen bacte riën en een verkoudheid wordt veroorzaakt door een virus. Antibiotica helpen dus niet te gen verkoudheid. Het gebeurt soms wel dat je een bacteriële infectie oploopt, bovenop je verkoudheid. Als de verkoud heid lang aanhoudt, ga dan naar de huisarts." „Klopt. Een stoffen zakdoek met snot zit vol bacteriën, die gaan broeien in je zak. Zo kun je jezelf nog een keer besmetten. Het beste is om papieren zakdoeken te gebruiken en deze na gebruik weg te gooien." GOES. Bedroeg de schade van de jaarwisseling in de gemeente Goes vorig jaar nog 6770 euro, dit jaar is dat verdrievoudigd. De geschatte reparatiekosten komen uit op bijna 20.000 euro. De oorzaak van die stijging spreekt volgens een woordvoer der van de gemeente voor zich: „Er is in aantallen meer schade aangericht. Vorig jaar zijn er tien afvalbakken opgeblazen, dit jaar waren dat er 22." De afvalbakken zijn in totaal goed voor een be drag van 14.410 euro. Een andere hoge kostenpost is de kapotge maakte verlichting van Sport park het Schenge. De gemeente denkt 4500 euro nodig te heb ben om dat te repareren. Verder is er schade aan een putdeksel, een brug en aan verkeersborden. De gemeente Goes had pre ventief parkeerautomaten afge schermd en containers werden voor nieuwjaarsnacht verwij derd of afgesloten. „Daar is geen schade aan. Het is lastig te zeg gen of dat wel was gebeurd als we er niets aan hadden gedaan." In tegenstelling tot Goes, ver liep nieuwjaarsnacht in de ge meente Noord-Beveland rustig, daar bedraagt de schade 85 euro. De bewoners hebben alles netjes opgeruimd, meldt de gemeente. FZC door Martijn de Koning IJZENDIJKE. Festival Weitjerock in IJzendijke verhuist naar een nieuwe locatie. Het evenement vindt voortaan plaats op een weiland vlakbij partycentrum Mauritshof, aan de rand van het dorp. De vol gende editie is op 30 juli. Rutger van Merode, Weitjerock Tip? redactie@pzc.nl TERNEUZEN VOGELWAARDE TERNEUZEN BRUGGE (B) Feiten en door Cornelleke Blok door Elodie Kint

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 71