Bouzambou maakte in 2015 Amazone uit Sint-Annaland denkt nog liever niet 12 ZEELAND Nieuwelink wordt nieuwe trainer van tweedeklasser Zaamslag Karelse traint op krukken Thoolse dressuurcombinatie richt zich op het NK in Ermelo en Grands Prix in het buitenland. Voetbalvereniging Zaamslag heeft een opvolger gevonden voor de aan het eind van dit sei zoen vertrekkende trainer Hu- bert van den Hemel. Hij wordt deze zomer bij de zaterdag-twee deklasser opgevolgd door Tom Nieuwelink, die nu nog werk zaam is bij Biervliet. Nieuwelink (38) trad op 1 januari 2014 in dienst bij de zondag-vierdeklas ser, als opvolger van de ontsla gen Arno Zwegers. Na tweeën- halfjaar maakt Nieuwelink straks de overstap naar Zaam slag, waar hij in het verleden al speelde. Van den Hemel kondigde on langs zijn vertrek aan bij de twee deklasser, omdat hij na drieën- halfjaar toe is aan een nieuwe uitdaging. Zaamslag hoopt met Tom Nieuwelink ook weer een trainer in huis te hebben ge haald die minimaal drie seizoe nen bij de club blijft. Arno Anthonisse langer bij SPS Arno Anthonisse is ook vol gend voetbalseizoen trainer bij SPS uit Poortvliet. De oefen- meester heeft zijn verbintenis met de zaterdag-vierdeklasser verlengd. Anthonisse is aan zijn tweede seizoen bezig bij SPS. Daarvoor was hij al jeugd trainer bij de club en assis tent-trainer bij het eerste elftal. Hij staat nu met de club op de voorlaatste plaats in de vierde klasse B van het zaterdagvoet bal. Rattenloop weer op onverhard parkoers In Sint-Janseen wordt zaterdag de Steense Rattenloop gelopen. Op de accommodatie van de voetbalvereniging Steen ontvan gen het organiserende Funrun- ners de atleten die voor de twee de achtereenvolgende maal een vooral onverhard parkoers door de bossen in de omgeving van het dorp zullen lopen. Zoals ge bruikelijk wordt er om 15.00 uur gestart en bestaat de keuze uit de 5000,7500 en 12500 meter. De jeugd start om 14.30 uur. sport kort Eind februari wil ze goed presteren op het NK in Ermelo, sa men met haar paard Samaranch. Later dit jaar hoopt Elisabeth Geluk uit Sint-Annaland ook nog mee te doen aan prestigieuze Grand Prix U25-wedstrijden in het buitenland. En ja, ergens in het seizoen komt er misschien een einde aan de carrière van de zeventienjarige Samaranch als wedstrijdpaard, met wie Geluk al zowat tien jaar een klik heeft. Het is een moment waar ze lie ver nog niet aan wil denken. „Hij laat nog steeds zien dat het beter kan." Niettemin is de zoektocht naar een opvolger voor Sam in gang gezet. Een paard met de juis te kwaliteit vinden is een hele uitdaging. Daar moet je oog voor hebben. En gevoel. Weten dat het paard ook bij de ruiter past. Een jaar of drie geleden leek het af scheid al in zicht. Volgens veel paardenkenners was de rek bij Sam eruit. Een moeilijk jaar was het voor Geluk, juist na het afron den van de middelbare school. Sam kreeg te maken met on verklaarbare koorts. Voor het eerst in haar loopbaan gingen de prestaties achteruit. De inmid dels 23-jarige amazone raakte in een heuse dip. Ze stopte met haar werk bij de Academy Bartels van Imke Schellekens, nog steeds haar trainer. Ook volgde ze des tijds als lid van het Rabobank Ta lentenplan een mentale training, om haar zelfvertrouwen op te vij zelen. Kort daarop vond ze weer de weg terug omhoog, samen met Sam. „Gelukkig dat de men sen om me heen in mij bleven ge loven, en in Sam." Ze vormen een twee-eenheid, Geluk en haar paard. Wat wil je, na zoveel jaren samen en onein dig veel oefenen op de veeleisen de dressuurproeven. Liefdevol aait ze haar paard. „Hij is heel fier en straalt energie uit. Hij is rustig in de omgang. Maar als hij uit de vrachtwagen komt, is-ie heel scherp en een echte blikvan ger in de ring." Voor Geluk begon het als jong paardenmeisje allemaal met de pony Leonardo Z, in de tijd dat Indoor Zeeland nog bestond. Dressuur is altijd haar ding ge weest, zeker toen Sam op haar pad kwam. „Stapje voor stapje naar boven toewerken, het hele 'Ik wil hem niet overvragen. We weten dat hij het kunstje beheerst' proces van het paard opleiden en het dan ineens voor elkaar krij gen. De discipline die er voor no dig is, zoveel discipline. De ring binnenkomen en dan je hele ron de doen, alsof het geen moeite kost, met enkel je handen en be nen om te leiden. Ik heb het al tijd prachtig gevonden." Op de Hoeve Huygens in het buitengebied van Sint-Annaland ademt alles paardensport; met haar moeder Mireille als grote in spirator en klankbord. Ook opa is betrokken en haar broertje Tom mie heeft na een periode van an dere interesses de ambitie terug gevonden. Vader Arne heeft een loods op de boerderij zien veran deren in een fraaie ring waar zijn dochter kan trainen en les geeft aan ruiters uit de omtrek. In een andere loods staat de professione le trailer waar de familie en de paarden mee naar de wedstrijden gaan. Geluk voelt er geen druk bij. „Het is allemaal geleidelijk op gebouwd." Niettemin staat ze voor een cruciaal jaar, ook al omdat het Ra bobank Talentenplan aan het eind van het seizoen stopt. Dank zij haar status en progressie kon Geluk altijd rekenen op vergoe ding van trainingskosten, proefge- richte trainingen en andere facili teiten. „Het is nog onduidelijk hoe het na dit jaar verder gaat." Ondertussen werkt Geluk ook hard aan haar maatschappelijke toekomst, met een masteroplei- ding privaatrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het is een beweeglijk leven, met weke lijks ook een rit naar Schore voor de training van Laurens van Lie ren en om de veertien dagen on derricht in Hooge Mierde bij Im ke Schellekens, voormalig Neder lands kampioen en medaillewin naar bij het WK en op de Olympi sche Spelen. Voorbij de Grand Prix U25 hoopt ook Geluk op termijn de stap naar in ieder geval de natio nale top te maken. „Dat is altijd mijn ambitie geweest." Op korte termijn mikt ze op succes met Sam op het NK. Een mooie kader score van tenminste 67 procent is haar doel. Geluk werkt rustig naar het eerste hoogtepunt van het seizoen toe. Tenminste twee keer in de week zoekt Geluk met Sam nu de buitendijk op, iets voorbij de monumentale hoeve. Genieten is dat, met de Ooster- schelde in al zijn schoonheid. Het hoofd fris maken, dat is in de ze periode belangrijk. Ook Sam is gebaat bij die relatieve rust. „Ik wil hem niet overvragen. We we ten dat hij het kunstje beheerst. Ik wil hem nu graag fris hou den." In Amsterdam verloor Groene Ster Vlissingen op 3 oktober met 10-6 en toch werd het een memo rabel duel. Want Saïd Bouzam bou scoorde twee keer, waarvan eentje om in te lijsten. De subtie le voetbeweging leverde een heer lijke goal op, die echter net niet tot de mooiste van het afgelopen jaar werd gekozen. Die eer ging naar Jordao Patti nama, de zoon van oud-prof Ton Pattinama. In de verlenging van het bekerduel met FC Dordrecht kwam de aanvaller van topklasser Capelle op eigen helft in balbezit, nam de bal even mee en schoot van net over de middenlijn raak, via de binnenkant van de paal. Het was één van de tien doel punten die door de KNVB wer den uitgekozen voor de verkie zing. Het ging daarbij om zowel veld- als zaalvoetbalgoals. Via so ciale media kon gestemd worden. Bouzambou werd derde, maar maakte volgens de mensen die stemden wel het mooiste zaal- voetbaldoelpunt van 2015. De goals van Jamal El Ghannouti en die van Younes Makraou eindig den op de vierde en achtste plaats. Het doelpunt van Wesley Sneijder tegen Kazachstan eindig de op de vijfde plaats, net voor de solo van Arjen Robben tegen Wa les. Saïd Bouzambou eindigde als derde in de overall verkiezing van het mooiste doelpunt van het jaar 2015. Sport sport@pzc.nl TERNEUZEN GOES. John Karelse leidde de training bij zondag-eersteklasser Goes gis teravond op krukken. De trainer scheurde op nieuwjaarsdag bij een wedstrijd met oud-NAC zijn achillespees en zit twee weken in het gips. foto Johan van der Heijden POORTVLIET SINT-JANSTEEN VLISSINGEN Biljarttoernooien in de startblokken Het nieuwe jaar is nau welijks begonnen of de biljarttoernooien volgen elkaar in rap tempo op. Wissenker- ke en Zierikzee bijten het spits af. In clubhuis De Graan- beurs te Zierikzee be gint morgen voor de zeventiende keer het driebandentoernooi om de Graanbeurstro- fee. Het toernooi is met 64 deelnemers volgeboekt. Piet Ver- schure verdedigt zijn vorig jaar behaalde ti tel. In Hotel De Kroon in Wissenkerke gaat za terdag de 27e editie van start van het li- bre-toernooi. Nog al tijd is het succes van het in 1990 begonnen toernooi ongekend. Na jaren een slot op 64 deelnemers te heb ben gehanteerd, wer den vorig seizoen in de B-groep veertig deelnemers toegela ten waardoor het to taal 72 werd. Deson danks bleef er een wachtlijst bestaan en heeft de organisatie onder leiding van Peter de Looff beslo ten ook de A-groep met acht deelnemers uit te breiden zodat de teller nu op tachtig staat. Titelverdedigers zijn respectievelijk Jur- gen Mathia en Robert Bastiaanse. Geluk en Sam hebben klik door Ben van den Aarssen Elisabeth Geluk, dressuuramazone door Barry van der Hooft VLISSINGEN. In de overall verkie zing van het mooiste doelpunt van 2015 eindigde hij weliswaar op de derde plaats, maar Saïd Bou zambou kan wel zeggen dat hij de mooiste zaalvoetbalgoal van het afgelopen jaar heeft gemaakt. Op zijn fraaie treffer in het uitduel met 't Knooppunt - bal met de hak in de korte hoek - werd net iets minder gestemd dan op de beauty van Jordao Pattinama (Ca- pelle) tegen FC Dordrecht en de halve omhaal van Longa'30-speler Tim Bader.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 61