Borsele te voorbarig met publicatie schakelstation Gemeente laat grondbeleid onder de loep nemen Noordgouwenaar bouwt zijn leefwereld na met de printer SCHOUWEN-DUIVELAND 7 Met zijn zelfgebouwde printer creërt Rudy Prager de meest uiteenlopende objecten. 'De goede spulletjes geef je weg en dan hou je zelf de troep over.' Laagje voor laagje wordt in de polder van Noordgouwe gebouwd aan Zierikzees Dikke Toren. Een eerste exemplaar staat, in mi niatuur, inmiddels fier overeind naast twee kikkers van de even eens kenmerkende fontein in de Schouwse stad. Een tweede ver rijst in 333 laagjes ter dikte van een kwasthaar in 1,5 uur tijd op het glazen plateau van de zelfge bouwde 3D-printer. Ongeveer 7 centimeter hoog, van keihard kunststof. Maar het rariteitenkabinet dat Rudy Prager (68) inmiddels uit zijn 3D-apparaat heeft laten rol len, omvat veel meer. Hij trekt een lade open en spreidt de oogst van een jaar experimenteren uit op het bureau. „Het punt is, de goede spulletjes geef je weg en dan hou je zelf de troep over." Van een glow in the dark schedel, een uil als chique kop op zijn wandel stok, zeepbakjes, eierdopjes, een boedhabeeldje tot een bril en func tionele haakjes voor in huis aan 'Deurknop kapot? Dan printje gewoon even een nieuwe' toe. „Ooh en dit!" Prager houdt een wervel in zijn hand. „Ik had pas last van m'n rug en ben naar de dokter gegaan. Hij had het over iets tussen de Li en L2 wervel. Dan wil je toch even weten waar hij het nu eigenlijk over heeft, dus heb ik dat ding maar even uitge print." Prager begon uit het niets. Op internet bestelde hij een zelfbouw pakket 3D-printer. „In eerste in stantie wilde ik een kant-en-klaar apparaat kopen, maar dat was een beetje duur. Bovendien ben ik ie mand die graag wil weten hoe al les in elkaar steekt. Ik denk dat dit het eerste bouwpakket was dat dit bedrijf heeft geleverd. Ik had echt geen idee waar ik moest begin nen. Ik kreeg een zak vol schroef jes, veel -héél véél- draadjes, drie motortjes en een slechte gebruiks aanwijzing. Maar als het apparaat in elkaar zit, print ie nog niet. Dan begint het instellen van de soft ware. En hij moet ontzettend pre cies gekalibreerd worden. Dat luis tert heel erg nauw. De printkop moet tot op de millimeter nauw keurig weten waar hij moet begin nen, anders krijg je gaten in de constructie. Gelukkig kon ik door te googlen antwoord krijgen op al mijn vragen." Prager gebruikt abs, een kunst stof die lijkt op pvc, als printmate riaal. „Eén rol kost 22 euro en daar kan ik heel lang m'n gang mee gaan. Dus de materiaalkosten val len enorm mee. Waar je wél reke ning mee moet houden, is dat het printen zelf ontzettend lang duurt. Zo'n Dikke Toren van nog geen tien centimeter vergt 2,5 uur. Het bedrijf waar ik mijn printer heb gekocht, heeft zo'n zelfde ap paraat staan, maar dan drie meter hoog. Dat gaat natuurlijk veel snel ler. Ze printen tegenwoordig al huid uit, of protheses, Wat ik doe is natuurlijk een beetje spielerei. Maar dit neemt zo'n enorme vlucht! Ik denk dat het de vervan ging gaat worden voor veel klein spul dat in China wordt gemaakt en nu nog de halve wereld over wordt getransporteerd. Straks is een 3D-printer in huishoudens net zo gewoon als een magnetron. Deurknop kapot, dan print je ge woon even een nieuwe." stand uit de bevolking. Maar met behulp van de hedendaagse tech niek zijn die twee extra bouwla gen een peulenschil. „Ik ga hem af bouwen. In het klein!" Hij gaat achter zijn twee com puterschermen zitten. Het ene toont het onwerp van de beeldbe palende Zierikzeese toren in par tjes. De ander stuurt de printer aan. Met een soort 'slagroomspuit' wordt zacht zoemend het funda ment gelegd voor een nieuwe 'Dik ke'. In het echt nimmer afge bouwd, door geldgebrek en weer- Dat heeft de gemeentelijke Re kenkamer, bestaande uit alle frac ties, gisteren laten weten. Necker van Naem, die eerder het functio neren van het voormalige Wel zijnshuis onderzocht, gaat uit pluizen of de gemeente nog grond moet aankopen. Dat was ooit handig om ontwikkelingen te kunnen beïnvloeden. Maar het is vervelend als aangekochte grond vele jaren ongebruikt blijft. Rekenkamervoorzitter Rob bert Lievense noemde eerder het Business Park als voorbeeld. Hier kocht de gemeente grond die nu - op drie percelen na - onverkoop baar blijkt. In Noorderpolder 2, daarentegen, is de grond van pro jectontwikkelaars en heeft de ge meente er alleen de bestemming op gelegd. Bezit van veel onver koopbare grond kan tot grote ver liezen leiden. Schouwen-Duive land had vorig jaar nog een winst van 5,5 miljoen, maar die kan bij waardevermindering van gron den snel verdampen. „Natuurlijk zijn er op dit gebied adviezen van de Verenging van Nederland se Gemeenten," zegt Lievense. „Maar dit onderzoek moet speci fiek voor onze gemeente bedoel de aanbevelingen opleveren." Het rapport moet in mei klaar zijn. Voor publicatie mogen B en W nog reageren. Het onderzoek kost 17.500 eu ro. De Rekenkamer heeft een budget van 20.000 euro per jaar. Het laatste onderzoek liep over twee jaar, waardoor er nu 40.000 euro in kas zit. HEINKENSZAND. Bij de zeedijk bij het dorp Borssele komt een schakel station om alle stroom die vanaf 2019 wordt opgewekt op zee verder het land in te sturen. Hiervoor is een bouwvergunning nodig en vlak voor kerst publiceerde de ge meente Borsele dat tegen de bouw van het station een zienswijze kon worden ingediend. Maar ze was te voorbarig. Marien Weststrate uit Krabben- dijke heeft een zienswijze opge steld. Hij is bang dat alle stroom straks via de nieuw aan te leggen 380 KV leiding wordt getranspor teerd en hij is een verklaard tegen stander van nieuwe masten in het Zuid-Bevelandse landschap. Maar hij zal zijn zienswijze nog even voor zichzelf moeten houden. De publicatie was een vergis sing, een foutje dat vorige week werd ontdekt en daarom is de pro cedure meteen gestopt. Niet dat er iets ernstigs aan de hand is, maar de gemeente was gewoon wat te voorbarig. Want de aanleg van zo iets belangrijks als een windpark en het leggen van stroomkabels in de zeebodem vragen om een specia le procedure. De gemeente moet onder meer gelijk met het Rijk alle vergunningaanvragen publiceren. Dat gaat nu waarschijnlijk in de loop van het voorjaar gebeuren. WOENSDAG 6 JANUARI 2016 Van rugwervel tot toren door Marcel Modde Rudy Prager, Noordgouwe Rudy Prager maakt op het linkerscherm zijn ontwerp. Het rechter scherm stuurt zijn zelfgebouwde printer aan. Na 2,5 uur staat er bijvoorbeeld een driedimensionale, plastic Dikke Toren, foto's Dirk-Jan Gjeltema De kikkers van de fon tein in Zierikzee, de Dik ke Toren, een glow in the dark schedel en een bril op ware grootte zijn uit de 3D-printer gerold. door Ton van den Nouweland ZIERIKZEE. Bureau Neckervan Naem in Maarsbergen gaat het grondbeleid van de gemeente Schouwen-Duiveland onderzoe ken. door Melita Lanting

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 59