8 r €7 VRAAG EN IP WAT MAG'T KOSTEN? €15 €100 Wekelijks speurt de redactie op sites als Marktplaats en Prikbord naar buitenkansjes en bijzondere objecten. Deze week vonden we zelfgekweekte bosfazanten op Prikbord. tekst hans puik In het voorjaar kwam de politie kijken of ik geen fraude pleegde door gevonden fazanteneieren door te verkopen Bruiloften en partijen, zak- en kleedgeld, goede doelen. Wat hebben we ervoor over? Deze week: sport. De achtertuin van de fa milie Schrijver uit 's-Gravenpolder is een standplaats voor bij zondere diersoorten. In de vijver zwemmen siereenden, in de tuin waggelt een struisvogel die gezelschap heeft van bosfazanten. Leonard Schrijver is het kweken van dieren met de paplepel ingego ten. „Er zijn foto's waarop ik als 3- jarig kereltje bij de volière tuur naar pas uitgekomen kwarteltjes," vertelt hij. „Ik begon met kippen en konijnen. Later werden het scha pen en koeien. Daarna ben ik speci ale huisdieren gaan opzoeken. Een ezel, kalkoen en steenuil. Toen ik het ouderlijk huis verliet zette ik mijn hobby voort." Het kweken van bijzondere dier soorten zorgt voor de meeste ge noegdoening. „Ik heb een grote broedmachine en zoek elk jaar naar uitdagingen. Zo kwam ik bij de fa zant uit. Jaren terug haalde ik in België fazantkuikentjes. Als ze ei eren leggen, plaats ik die in de ma chine. Een fazant kan voor zichzelf zorgen, alleen heeft hij zijn moeder nodig voor warmte en om eten te vinden. Daarom laat ik altijd, tege lijk met de fazant, een kippenkui- ken uitkomen. Kippen hebben meteen door dat ze uit het voer- bakje moeten eten en de fazanten doen dat vanzelf na." Omdat de bosfazant in het wild voorkomt, zijn eigenaren gebonden aan regels. Het is maar goed dat Schrijver, lid van de Kleindieren- vereniging Zeeland, al deze eisen uit zijn hoofd kent. „In het voorjaar kreeg ik onaangekondigd bezoek van de politie. Ik voelde me behan- deld als een crimineel. Ze hadden mijn internet-advertentie gezien waarop ik fazanteneieren aanbood. Ik zei: 'Jongens, als jullie eieren willen bestellen, dan kan dat, maar er is een wachtlijst voor'. Fraude Het bleek dat ze kwamen kijken of ik geen fraude pleegde door gevon den fazanteneieren te verkopen. Alles haalden ze uit de kast om mij op een fout te betrappen. Ze leken teleurgesteld dat ze niets konden vinden." Schrijver vindt het jammer dat het in de winter zo snel donker is. „De fazant is een sieraad om naar te kij ken. Omdat ik doordeweeks over dag werk, geniet ik er vooral in het weekend van. Prachtig als de mooie kleuren van het dier oplichten in de zon." Soms maakt het geluk plaats voor verbazing. „Het kan soms lastig zijn met zoveel dieren in en om het huis. Wil ik net een hap nemen van mijn avondeten, springt de nandoe, de loopvogel, op tafel. Bij een bosfazant zal dat niet snel gebeuren. Die is schuwer." DE CONCURRENTIE OBJECT VERKOPER PRIJS GEZIEN OP km SONNY DE KOEI- JER (21) UIT VLISSINGEN: „Ik betaal 15 euro per maand en ga twee tot drie keer per week naar de sportschool. Meestal breng ik er een uurtje door. De oefe ningen variëren. De ene week train ik mijn benen, een vol gende week an dere spieren. In december 2014 heb ik me inge schreven. Op dat moment zocht ik naar de goedkoopste sportschool. Tij dens mijn zoek tocht kwam ik er ook een tegen met een sauna, maar dan betaal je meteen het dubbele." CASTLEIN (20) UIT IJZENDIJKE: „Ik geef geld uit aan zeilen en boksen. Elke week ga ik zei len. Alleen ex treem harde wind weerhoudt me daarvan. Regen of vorst deren mij niet. Ik ben zo'n 1200 euro kwijt op jaarbasis. De gemiddelde maandelijkse kosten komen neer op 100 euro. Zeilen is een dure hobby, maar het kan nu eenmaal niet goedkoper. Op lijnen en zeilen kun je niet be sparen omdat je voor je eigen veiligheid zeker moet weten dat je met kwali teitsspullen te maken hebt." TESSA WALHOUT (22) UIT BRESKENS: „Jarenlang zat ik op een sport school, maar tijdgebrek heeft me genoodzaakt te stoppen. Ik ging maar twee keer per maand en vond dat het geld niet waard. De maandelijkse kosten bedroe gen zeker zo'n 40 tot 50 euro. Momenteel ben ik fanatiek aan het tennissen en hardlopen. Lidmaatschap voor de tennis kost ruim 80 euro per jaar, dus 7 euro per maand. Dat vind ik een mooi be drag en hoeft van mij niet hoger te wor den." De bosfazant is een si 44 Bosfa zant, €8, Horst, Limburg Bosfazanten, een hen en een haan, bieden, Zuidhorn, Groningen Zilveren bosfazan ten, €45 per koppel, Hoofddorp, Noord-Hol land woensdag 6 januari 2016 Leonard Schrijver geniet vooral in het week einde van zijn fazan ten. FOTO JOHAN VAN DER HEIJDEN Bosfazan ten Leonard Schrijver, 's-Graven- polder €10 per fazant Prikbord

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 52