6 I E£LD8»M IRENE WEET RAAD Q( VRAGEN Steeds meer Nederlanders betalen de premie van hun zorgverzekering niet. Onverstandig, bij een fikse betalingsachterstand betaal je een hogere premie. Vijf vragen over premieachterstand. Betaal je zes maanden of langer geen premie, dan houdt het Zorginstituut Nederland 159 euro in op je salaris Financieel journalist Irene van den Berg gaat in op nijpende geldkwesties Het aantal Nederlanders dat minimaal een halfjaar zijn zorgpremie niet heeft betaald, is tussen 2010 en 2014 met maar liefst 22 procent toegenomen naar 298.000, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Jongeren zijn veel vaker wanbeta ler dan ouderen. Van de jongeren tot 35 jaar heeft 1 op de 29 al min stens een half jaar de premie niet betaald, bij de 65-plussers is dit 1 op de 250. Dat er onder jongeren meer wanbe talers zijn, komt volgens het CBS onder meer door hun lage inko men. Betalers van de zorgpremie hebben een gemiddeld inkomen van ongeveer 25.000 euro per jaar. Bij wanbetalers is dat slechts 16.000 euro. Jonge allochtonen hebben het vaakst een betalings achterstand. Vooral Nederlanders van Antilliaanse herkomst liggen vaker achter (1 op de 7)gevolgd door de Surinaamse (1 op de 12). De zorgverzekeraar volgt een aantal vaste stappen die in de wet zijn vastgelegd. Na twee maanden niet betalen krijg je een brief van je ILLUSTRATIE EVERT KWOK zorgverzekeraar met daarin een aanbod voor een betalingsregeling. Ga je daar niet op in, dan probeert de zorgverzekeraar het na vier maanden nog eens. Daarna is het geduld op. Betaal je zes maanden of langer geen premie, dan word je aangemeld bij het Zorginstituut Nederland. Die houdt maandelijks een bedrag van 159 euro in op je salaris of uitkering. Dat bedrag is dus veel hoger is dan de zorgpre mie die je normaal betaalt. Je krijgt ook geen zorgtoeslag meer. Die wordt rechtstreeks aan het Zorgin stituut betaald. Je komt pas van die hoge premie af als je zorgverzekeraar je weer af meldt bij het Zorginstituut. Die doet dat pas als je je schuld hele- maal hebt terugbetaald of als je een betalingsregeling hebt afgesproken. Ook als je in de schuldsanering te recht komt, meldt de zorgverzeke raar je af. De hogere premie is bedoeld als stok achter de deur om een beta lingsachterstand niet nog verder te laten oplopen. Maar in de praktijk komen wanbetalers hierdoor inder daad vaak nog verder in de proble men. Als het aan het kabinet ligt, gaat de speciale zorgpremie voor wanbetalers daarom medio volgend jaar van 159 naar 128 euro. Ja, je blijft altijd verzekerd voor de basisverzekering. Een ba sisverzekering is in Nederland ver plicht. Heb je acuut zorg nodig, dan moet die immers ergens van worden betaald. Het is dus ook niet mogelijk om je basisverzekering op te zeggen omdat je tijdelijk krap bij kas zit. Ook is overstappen naar een andere verzekeraar niet moge lijk als je een betalingsachterstand hebt. Dit om te voorkomen dat wanbetalers hun schuld proberen te ontlopen. Een zorgverzekeraar kan wel je aanvullende verzekering beëindigen bij een betalingsachter stand. Sommige verzekeraars doen dat al 14 dagen na de eerste herin nering. Maak je veel gebruik van je aanvullende verzekering, betaal dan dus altijd je premie op tijd. Afgelopen december maakte Irene van den Berg de serie 'De bank beu'. Daarin zocht ze naar alternatieven voor de traditionele bank. De serie riep veel reacties op. Hierbij nog een kleine greep uit de laatste brieven en e-mails. Verzekering» mensen TariclVerliogi ng Weinig pinnen woensdag 6 januari 2016 GO Reageren? irene.van.den.berg@persgroep.nl WORDGEEN geen WANBETALER! X WIE ZIJN DIE WANBETALERS? 2 WAT DOET DE ZORGVERZEKERAAR ALS IK MIJN PREMIE NIET BETAAL? 44 3 DIE HOGE PREMIE IS NOGAL ZUUR VOOR MENSEN DIE IN DE SCHULDEN ZITTEN. RAKEN DIE ZO NIET VERDER IN DE PROBLEMEN? 4 BEN IK NOG WEL VERZEKERD ALS IK EEN PREMIEACHTERSTAND HEB? Ook als je een premie achterstand hebt, blijf je verzekerd voor de basis verzekering. ILLUSTRATIE EVERT KWOK Tom Schure, oud-docent economie, schrijft dat we niet alleen kritisch moeten kijken naar banken maar ook naar verzekeraars. „Tijdens mijn studie vijftig jaar gele den heb ik geleerd dat verzekerings mensen met argusogen moeten worden bezien. DSB, dat ook een verzekeringstak had, is een groot voorbeeld voor twijfel. Maar ik ken in de regio ook kleine zelfstandige verzekeringsmensen die groot geld verdienden. Hét probleem is dat de kosten veelal behendig verdoezeld worden/werden." Een andere lezer windt zich op over de forse tariefverhoging van een be taalrekening bij ASN. „In uw artikel geeft u aan dat ASN een bankrekening aanbiedt met 15 euro kosten per jaar. Mogelijk dat ASN dit ook gelezen heeft en dacht: goh wij zijn niet marktconform bezig. ASN heeft inmiddels laten weten dat met ingang van 2016 de kosten 18 euro per jaar bedragen voor dezelfde bankrekening, een prijsstijging van maar liefst twintig procent." In 2013 kondigde betalingsverwerker Equens aan dat het informatie over pingedrag wilde verkopen aan winke liers. Door de vele negatieve reacties zag Equens daar toen vanaf. Gerard Smulders is sindsdien op zijn hoede. „Op een zeker moment ben ik er achter gekomen dat de instantie die de pintransacties verzorgd van plan was met alle gegevens de boer op te gaan en te verhandelen. Ik heb toen contact gehad met de directrice en verteld dat ik voortaan zo weinig mo gelijk ga pinnen. Ze zei dat haar plan al weer van de baan was door de vele reacties. Maar voor mij was het idee al voldoende om zo weinig mogelijk te gaan pinnen en dat doe ik nu dan ook."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 50