4 &GOI Mijn geld ik Elke week bevraagt de redactie een streekgenoot over financiële kwesties. Vandaag freelance artiest Tijl Damen (30) uit Breskens. Hij geefl interactieve muziektheatervoorstellingen voor kinderen. e? tekst hans puik Ik heb altijd voldoende buffer om het minimaal een halfjaar zonder inkomsten uit te zingen u Op een koude winterdag lekker aan de snert. Van de liefhebber mag de temperatuur snel en flink dalen. 'Man, dat zijn de momenten.' „In 2011 nam ik afscheid van mijn deeltijdbaan in het basisonderwijs om me 100 procent te richten op mijn eigen werk. Ik vind dat kinde ren op school te vaak worden ge zien als een economisch product in wording. Volgens mij heeft de toe komstige wereld meer behoefte aan eigenschappen als empathie, relati veringsvermogen en creatief denk vermogen. Mijn eerste daad als zelfstandige was zoeken naar een administratiekantoor om mijn be lastingzaken uit te besteden. Alleen al de gedachte aan wat ik verkeerd zou kunnen invullen, met alle fi nanciële consequenties van dien... „Ik speel kindervoorstellingen in Nederland en Vlaanderen. Ik heb nu al voorstellingen staan voor 2017 en dat geeft een goed gevoel. Daarnaast verzorg ik muzieklessen. Aan cd-verkoop hou ik niet veel over, omdat ik liedjes gratis op mijn website plaats. Noem me een dief van mijn eigen portemonnee, maar ik haal voldoening uit het feit dat mijn riedeltjes op veel scholen klinken. Op internet zie ik filmpjes voorbij komen van klassen die vol overgave mijn liedjes zingen. Hoe gaaf is dat?" „Op de pof leven, rood staan en kredieten zijn voor mij uit den boze. De enige lening die ik afsloot was mijn studiefinanciering. Onaf hankelijkheid was in mijn opvoe ding een belangrijke pijler. Gevoelsmatig lever ik daar iets van in als ik mij aan een externe partij verplicht." „Afgelopen zomer kocht ik voor 261 euro een 'tri-side cajon', een drie hoekig percussie-instrument. Dat wilde ik dolgraag hebben, maar vond het een flink bedrag. Ik heb lang geaarzeld voordat ik overging tot aankoop." „Ik leg geld opzij om niet in finan ciële nood te komen als ik een tijd niet kan werken. Mijn vriendin is in verwachting van een tweeling en ik wil binnenkort thuis kunnen zijn. Daarom heb ik altijd vol doende buffer om het minimaal een halfjaar zonder inkomsten te kunnen uitzingen." „Een jaar geleden schreef ik me in voor een campagne van een lande lijke nieuwsbrief voor promotie van mijn voorstelling. Dat kostte ruim 400 euro en leverde me geen en kele boeking extra op." „Een elektrische gitaarversterker die ik veertien jaar geleden voor 120 euro op de kop tikte. De behui zing is eraf en een deel van de knoppen is kwijt. Al diverse malen is hij uit mijn auto op straat geklet terd. Hij werkt nog uitstekend." „Mijn pensioen. Met mijn inkom sten kan ik maandelijks rondko men en een buffer opbouwen. Ik heb onvoldoende ruimte om ook geld voor later opzij te zetten. Ge ruststellend is dat ik van plan ben om pas te stoppen met werken als ik dood ben." 9 TEKST JEROEN KREULE FOTO'S CORNÉSPARIDAENS St Zo gauw 'de radio' zegt dat het weer gaat vriezen, be gint Sim Noordhofs sner- thart als een dolle te kloppen. Dan wil hij na melijk maar een ding: snert. „Je kent het wel: de eerste sneeuw is gevallen, je hebt lekker gegleden met je auto, je komt thuis en in de hal komt de geur van snert je tege moet. Man man, dat zijn momen ten hoor! Vroeger at ik rustig een bord of vier leeg." Snert dus. Of is het erwtensoep? 't Is snert, zegt Henk van der Velde resoluut. In Groningen in elk geval, voegt de organisator van het WK Snertkoken daar aan toe. „Snert is het Groningse woord voor waarde loos. Dus als het snertweer is, is het slecht weer. Snert werd vroeger rond oktober en november bereid van erwten en groenten die na de oogst waren achtergebleven op het land. Waardeloze groenten dus. Een krom worteltje hier, een ONS PANEL stronkje prei daar, een paar aardap pels misschien. En november is slachtmaand, dus d'r kon ook wel een varkenspootje bij in. Zo kreeg je snert, van oudsher een typische armeluiskost." Vier snertkenners doen mee aan de erwtensoep-uit-blik-test. Moeder Behalve Noordhof en Van der Velde zijn dat wereldkampioen Snertko ken Christian Boomker en Hendrik van der Kooi, kok in opleiding. Ze zweren alle vier bij huisgemaakte snert - van zichzelf, hun moeder of hun vrouw - maar zijn niet per de finitie vies van erwtensoep (mét worst) uit blik. Noordhof: „Als ik vijftig kilometer heb geschaatst en een tent zie waar ze snert uit blik verkopen, dan ga ik eten hoor." Boomker verdedigt half februari zijn wereldtitel. Zijn geheim? Qua ingrediënten doet hij niet veel bij zonders: vleesbouillon, spliterwten, woensdag 6 januari 2016 WDE POF LEVEN ISUITDENBOZF Hoe kom je ertoe om freelance artiest te worden? 44 Waar verdien je jouw geld mee? Ben je een voorstander van lenen? Wat was je laatste uitspatting? Waarvoor leg je geld apart? Wat was je grootste miskoop ooit? En wat was je beste aankoop ooit? Wat is je grootste zorg op financieel gebied? Tijl Damen: 'Op internet zie ik filmpjes van kinde ren die mijn liedjes zin gen. Hoe gaaf is dat?' FOTO PETER NICOLAI Vit lijkt wel SIM NOORDHOF 68 jaar, snertliefheb- ber, vaste bezoeker van het WK Snertkoken en schrijver van het snert- gedicht. „In een goede snert wil ik geen aard appel zien of proeven. En eigenlijk wil ik ook niet het oranje van een wortel zien drijven." >Dé plek om erwten soep te testen is Groningen, waar jaarlijks het WK Snertkoken wordt gehouden. HENDRIK VAN DER KOOI 18 jaar, volgt koksoplei ding aan het Alfa-col lege in Groningen. Houdt van snert. „Ik ben de snert van mijn moeder gewend, maar heb het zelf ook wel eens gemaakt. Of ik te vreden was? Ja hoor, best." CHRISTIAN BOOMKER 41 jaar, kok en wereld kampioen Snertkoken 2015. Kookt snert liefst op houtvuur. „Het geheim van een goede snert is aandacht. Heel veel aan dacht. Dat proefje. Ook vind ik het belangrijk dat je kunt zien welke ingre diënten zijn gebruikt." HENK VAN DER VELDE 72 jaar, mede-initia tiefnemer van het WK Snertkoken en het WK Stamppotkoken. „In Groningen zeggen we snert, geen erwten soep. En ik heb dus al tijd zin in snert. Je mag me er rustig voor wakker maken."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 48