├╝yarlails/J Colofon h ht 0 Hlensenljnq.nl Familieberichten Myriam de Blok - Maton w w w w familieberichten Alouisius Johannes van Goethem Met droefheid hebben we kennis genomen van het over lijden van ons erelid Jan van Dorsselaer Jan die de gezegende leeftijd van 89 heeft bereikt, was voor HW een voorbeeld voor iedereen. Daarom of daardoor bestaat het ballenhok van Jan nog steeds bij HVV en dat zal zo blijven tot in lengte van jaren. Ondanks zijn gezegende leeftijd zal het wegvallen van Jan steeds weer als een gemis worden ervaren. Het bestuur van HW'24 wenst daarom Mieke. Franck, Jan, Marleen, Finet en de kleinkinderen veel sterkte toe. Johan Kools Johnny Jacqueline de Jonge - Ridderbos Verzorging van aCCe uitvaartpohissen Wies Maria Rosalia van Goethem-van den Bergen Ons bereikte het bericht van het overlijden van de heer Wies van Goethem De heer van Goethem was in de periode van februari 1950 tot en met september 1985 werkzaam bij de gemeente Hontenisse. Wij zijn hem dankbaar voor wat hij voor de voormalige gemeente Hontenisse heeft betekend. Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote, kinderen en verdere familie. Wij wensen hen kracht toe om dit verlies te dragen. College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hulst Johan Kools (Johnny) kijk ook op Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van de echtgenote van onze collega Peter de Blok Onze gedachten gaan uit naar Peter. Wij wensen hem veel sterkte toe in deze moeilijke periode. De collega's van Lamb Weston Meijer ALGEMENE KENNISGEVING Hij hield van de polder, het weidse land. Daaraan had hij zijn hart verpand. Daar heeft hij gewerkt. Daar heeft hij geleefd. Daar heeft hij zijn mooiste jaren beleefd. Rustig is ingeslapen mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en bijzondere opa echtgenoot van Franfoise Magdalena de Ie Lijs Zuidzande, Knokke-Heist, 14 april 1938 31 december 2015 Zuidzande: Francien Kools-de Ie Lijs Kinderen en kleinkinderen Familie Kools Familie de Ie Lijs Correspondentieadres: Mariastraat 11, 4505 AT Zuidzande Volgens Johnny zijn wens is het afscheid in besloten kring geweest. Graag schriftelijke condoleances. woensdag 6 januari 2016 15 "Vind rust mijn ziel, in God alleen..." Wij kregen het droevige bericht dat 2 januari 2016 is overleden ons koorlid We zullen haar erg missen en wensen John, Sven, familie en vrienden veel sterkte toe. Koor "Happy Voices 's-Gravenpolder ZORG Peter Butler Telefoon 0113-340381 I Benonistraat 3,4421 DN Kapelle www.peterbutler.nl I pabutler@zeelandnet.nl Rouwcentrum: Maalstede 1 a Kapelle voor een persoonfij^e begeleiding bij uitvaart Met zorg, aandacht en respect Prachtige jaren niet treuren dat ze voorbijgingen glimlachen dat ze er geweest zijn. Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, is rustig ingeslapen mijn lieve man, onze pa, opa en overgroot-opa echtgenoot van Kruisdorp, Kloosterzande, 11 augustus 1925 28 december 2015 Marie van Goethem-van den Bergen Paul Rosita en Antoine Monique en Arjan, Jarmo Caroline en Wouter, Marieke, Anneke Mark Onze dank gaat uit naar de medewerkers van "WZC Antonius" en Dr. Helmers voor de verzorging. Correspondentieadres: Groenendijk 1 a, 4587 CR Kloosterzande De crematieplechtigheid heeft, op uitdrukkelijke wens van pa, in besloten kring plaatsgevonden. Wij zijn verdrietig om het overlijden van onze broer, zwager, oom en oudoom Jaap Kools Jenny Kools-Dekker Kinderen en Kleinkinderen Middelburg, januari 2016. Sluittijden overlijdensadvertenties Per mail daags voor plaatsing 16.00 uur, op zondag 15.00 uur. Per fax of telefoon daags voor plaatsing 15.00 uur. Sluittijden overige familieberichten Daags voor plaatsing 12.00 uur. Vergeet niet uw volledige factuuradres te vermelden en uw telefoonnum mer voor eventuele vragen. Iedere mailopdracht krijgt een ontvangstbeves tiging. U kunt niet reclameren n.a.v. telefonisch opgegeven advertenties. E-mail pzcfamilieberichten@wegenermedia.nl Telefoon 088-013 9999 Fax 088-013 9990 Internet www.pzc.nl www.familieberichtenonline.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 43