Middelburger krijgt werkstraf voor het dreigen met brandstichting Borsele te voorbarig met publicatie schakelstation Kringloopwinkels schieten in Vlissingen als paddenstoelen uit de grond WALCHEREN 7 Koopjesjagers kunnen steeds beter zaken doen in Vlissingen. De ene na de andere kringloopwinkel wordt geopend. Q adat de prijsmep- pers als padden stoelen uit de grond kwamen, is het nu de beurt aan kringloopwin kels. Wie wil, heeft na een rondje Vlissingen zijn hele huis heringe richt. De nieuwste aanwinst zit in de Scheldestraat. In het winkelpand waar tot voor kort Poolse produc ten werden verkocht, staan nu stel lages vol tweedehands spulletjes. Het is een kringloop voor én door mensen, vertelt eigenaar Peter van Loon. „Mensen kunnen hier voor 25 euro per week een kraam hu ren. De spullen die erin liggen, worden door mij verkocht." De een heeft zijn cd-collectie achtergelaten, de ander stalde haar verzameling berenbeeldjes uit. Er is een kraam met oud-Hol lands snoep, een met haak- en breiwerk en verschillende met speelgoed en kinderkleding. Au dio loopt goed, aldus Van Loon. „En de fondue- en gourmetstellen gingen er de afgelopen weken ook allemaal doorheen." Aan de wand hangt een antieke klok die 250 euro moet opleveren en de ruimte achter de winkel komt binnenkort vol te staan met Belgisch witgoed, dat Van Loon er gens op de kop tikte. „We zijn nu drie weken open en ik kan nu al zeggen dat het een succes is. Ik had mijn huur na twee weken al terugverdiend." Terwijl nog niet veel mensen van de winkel wisten. Maar kring- KRINGLOPEN VLISSINGEN loop is hot. Dat heeft alles met de economische recessie te maken, weet Van Loon. „Mensen willen hun geld nuttig besteden." Dat is precies wat meneer Murre zegt, die tussen de puzzels van de Arduin-kringloopwinkel aan de Hermesweg staat te neu zen. „Ik stap elke dag op mijn fiets voor een rondje langs alle kring loopwinkels in Vlissingen. Dat rondje wordt steeds groter, ja. Ik blijf steeds langer weg. En iets ko pen doe ik zelden. Maar als ik iets koop, dan ben ik er heel gelukkig mee." Koopjesjagers komen er veel, vertelt medewerkster Willy Kos ten. „Maar ook handelaren en mensen die gewoon wat gezellig heid zoeken." Wij zijn ook heel ge zellig, kopt Fred Brantenaar in. Hij mag dan een verstandelijke beper king hebben, niemand in de win kel weet zoveel van antiek en cu riosa als hij. „Iets wat waarde heeft, haal ik er gelijk uit. Voor de veiling. Er was eens een schilderij dat me direct opviel. Niks waard, zei degene die het kwam brengen, 'Ik fiets elke dag langs alle kringloopwinkels in Vlissingen. Dat rondje wordt steeds groter, ja' maar ik wist wel beter. Zestiendui zend gulden heeft het uiteindelijk opgebracht." Fred werkt er dan ook al twin tig jaar, vanaf het moment dat de winkel bestaat. „Het liep gelijk als een trein. Veel Oost-Europeanen kwamen er toen nog, die de spul len naar Polen brachten. Nu komt iedereen hier, van hoog tot laag. En ook al zijn we lang niet meer de enige kringloopwinkel, het is alleen maar drukker geworden. We merken helemaal niks van concurrentie." Terwijl die concurrentie toch om de hoek zit, bij het pand van Stichting Wow. Ook zij zetten mensen met een verstandelijke be perking aan het werk. Willy bij voorbeeld, die vroeger nauwelijks contact durfde te leggen. Nu danst ze met haar klanten door de win kel, zingend, met een kerstmuts op haar hoofd. „Dat was een jaar geleden ondenkbaar", zegt haar be geleidster, Mariska van Wezel. „We hebben haar ook helpen le zen en schrijven." De kringloopwinkel ligt ramvol leuke meuk. En de medewerkers verkopen ook fietsen die cliënten zelf hebben opgeknapt. Mariska: „De stichting krijgt geen cent subsidie, wel krijgen we geld voor dagbesteding van onze cliënten. Van andere kringlopen hoor ik dat ze hoge omzetten draaien. Dat is hier niet het geval. Elke euro die we verdienen, is mooi meegenomen. En dat zijn er gelukkig steeds meer." Met 'ze' doelde hij op zijn ex, waar mee hij twintig jaar een relatie had. Maar die relatie eindigde en sinds die tijd gaat het niet goed tus sen hen. Media september hoorde hij dat zijn ex een kort geding tegen hem had aangespannen omdat hij zijn fi nanciële verplichtingen tegenover haar niet zou nakomen. Toen hij thuiskwam, na een stevig cafébe zoek, en die brief zag liggen, stapte hij op zijn fiets en reed naar haar woning. Zij liet hem echter niet binnen, waarna hij dreigde haar wat aan te doen. Hij zou onder an dere gedreigd hebben met brand stichting en een explosie. „Als che misch operator zou ik inderdaad wel iets kunnen maken", erkende De verdachte zou onder andere gedreigd hebben met brandstichting en een explosie. hij op de vraag van de politierech ter. Maar hij bezweerde ook dat hij dat nog nooit had gedaan en ook niet van plan was. Officier van justitie Lieke Ver hoeven vond dat dreigen met brandstichting voldoende reden is om een straf te eisen tegen de Mid delburger. Ze wees hem er ook op dat een combinatie van alcohol en zijn gedragsproblemen - borderli ne- 'een explosieve combinatie kunnen vormen'. Ze eiste een werkstraf van zestig uur, waarvan de helft voorwaardelijk. De politie rechter maakte er een werkstraf van zestig uur van, waarvan veer tig voorwaardelijk. „Gezien uw per soonlijke omstandigheden." HEINKENSZAND. Bij de zeedijk bij het dorp Borssele komt een schakel station om alle stroom die vanaf 2019 wordt opgewekt op zee verder het land in te sturen. Hiervoor is een bouwvergunning nodig en vlak voor kerst publiceerde de ge meente Borsele dat tegen de bouw van het station een zienswijze kon worden ingediend. Maar ze was te voorbarig. Marien Weststrate uit Krabben- dijke heeft een zienswijze opge steld. Hij is bang dat alle stroom straks via de nieuw aan te leggen 380 KV leiding wordt getranspor teerd en hij is een verklaard tegen stander van nieuwe masten in het Zuid-Bevelandse landschap. Maar hij zal zijn zienswijze nog even voor zichzelf moeten houden. De publicatie was een vergis sing, een foutje dat vorige week werd ontdekt en daarom is de pro cedure meteen gestopt. Niet dat er iets ernstigs aan de hand is, maar de gemeente was gewoon wat te voorbarig. Want de aanleg van zo iets belangrijks als een windpark en het leggen van stroomkabels in de zeebodem vragen om een specia le procedure. De gemeente moet onder meer gelijk met het Rijk alle vergunningaanvragen publiceren. Dat gaat nu waarschijnlijk in de loop van het voorjaar gebeuren. WOENSDAG 6 JANUARI 2016 Tweedehands is heel hip N door Wendy Wagenmakers rmuom; iw«| UI* ■racratm 11 :tb In de Scheldestraat heeft Peter van Loon een kringloopwinkel geopend voor én door mensen: 'Mensen kunnen hier voor 25 euro per week een kraam huren. De spullen die erin liggen, worden door mij verkocht.' foto Ruben Oreel Orionis-kringloop- winkel aan de Poor- tersweg: open van dinsdag tot en met vrijdag Arduin-kringloopwin kel aan de Hermes- weg: open van maan dag tot en met zater dag Stichting Wow! aan de Industrieweg: open van maandag tot en met vrijdag Souk aan de Bloe- menlaan, met tijde lijk een nevenvesti ging in De Fonteyne Uw Marktkraampje in de Scheldestraat: open van maandag tot en met zaterdag De Snuffelhoek van Stichting Klussen Dienst Walcheren aan de Gildeweg: open op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag Kringloopwinkeltje in de Hobeinstraat: zeer beperkte ope ningstijden Meneer Murre, klant door Emile Calon MIDDELBURG. Ze stuurde lelijke sms'jes, dat greep me naar de keel, zo zei de 44-jarige Hendrik B. gisteren tegen de Middelburgse politierechter Woltring. Hij stond terecht voor dreigen met brand stichting. door Melita Lanting

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 35