Forse boete voor bedreigen agent BZW-voorzitter: Houd kolencentrales open Uirbine in haven staat stil suites Cellist Eelco Haak speelt Catalaanse 4 ZEELAND Enkele maanden eerder, in de nacht van 18 september, had hij met een koevoet een agent be dreigd. Die agent in burger zag hem die nacht rijden en dacht dat hij onwel was geworden. Toen de Terneuzenaar zijn bestelbus par keerde bij een tankstation aan de Kennedylaan, zette de agent zijn privé-auto voor die bus en vroeg wat er aan de hand was. Een met gezel van de Terneuzenaar zei daarop tegen de agent dat het niet slim was 's nachts vreemden aan te spreken. Daarop zei de agent dat hij bij de politie werkte waar op hij te horen kreeg dat hij dan misschien wel eens wat meppen kon krijgen. De agent stapte daar op uit zijn auto en zei tegen de twee dat ze waren aangehouden. Daarop naderde De H. de agent met een koevoet in zijn geheven hand. De agent vond de situatie zo beangstigend dat hij zijn wa pen trok waarop de twee mannen verdwenen. Na een achtervolging lukte het de politie om De H. aan te houden, maar hij weigerde een alcoholtest. Officier van justitie Lieke Ver hoeven had geen goed woord over voor het gedrag van de Terneuze naar. Door een fout van het Open baar Ministerie kreeg de man na 47 dagen al zijn rijbewijs terug. „Normaal was u dat negen maan den kwijt geweest." Ze zei ook dat haar eis extra zwaar was omdat de verdachte een agent bedreigde. De man voerde als excuus aan dat hij destijds privé het moeilijk had. Politierechter Woltring veroor deelde de man tot een boete van ïooo euro, een werkstraf van veer tig uur en een rijontzegging van 47 dagen. Hij zei dat het vonnis la ger uitvalt dan de eis omdat de man pas laat kon weten dat hij te maken had met een agent. Thomas, algemeen directeur van chemiebedrijf Dow Benelux, mengde zich gisteren in zijn nieuwjaarstoespraak van de BZW in het kolendebat. In de Tweede Kamer bestaat inmiddels een meerderheid alle kolencentrales in Nederland te sluiten. Daarmee kan Nederland mogelijk wel zijn klimaatdoelstellingen halen. De BZW-voorzitter pleit ook voor een 'toekomstgerichte ener gievoorziening', maar wil op de route daarheen niet bijvoorbaat al ternatieven als schaliegas en kolen inclusief C02-opslag uitsluiten. Verder spoorde Thomas BZW-le- den aan 'kansen te grijpen nu het economische sein op groen staat'. Hij noemde bijvoorbeeld investe ringen in en gebruik van iet, nieu we technologie en big data. „Die bieden namelijk ongekende moge lijkheden om het bedrijf te ver nieuwen." Thomas gaf ook al een voorzet je voor de commissie Balkenende die dit jaar nieuwe economische opties in beeld te brengt: de com binatie food-chemie en de keten windenergie, scheepsbouw, logis tiek en onderwijs (offshore). „Zee land heeft laten zien dat in korte tijd effectieve samenwerkingsmo dellen kunnen worden opgezet zo als bij de funding voor de tour etappe Utrecht-Neeltje Jans. Dat is de kracht van deze provincie." Vandaag worden de wieken naar beneden gehaald. Wanneer de mast wordt weggehaald is nog niet bekend. „Dat moet over het spoor en daar heb je een hele gro te kraan voor nodig", vertelt eige naar Okko Kaan van Monsterhoek bv. Het is zijn bedoeling de molen (net als de andere kleine verouder de molens) nog dit jaar te vervan gen door hogere en moderne exemplaren. De molen die op hol is gesla gen stond al twee jaar stil. „Hij was stuk. Monteurs hebben de as vastgezet en hoe hij nu toch aan het draaien is geslagen is ons een raadsel." De molen draaide vanaf zondag, vertelden chauffeurs die de nacht hadden doorgebracht op een tegenoverliggend terrein. Werknemers van bedrijven in de omgeving merkten maandagoch tend ook al op dat de molen wel heel veel herrie maakte. Ze spre ken over een lawaai alsof een vlieg tuig of traumahelikopter over vloog. Rond half elf stuurde ie mand een mail naar de eigenaar dat er storing was. Dat bericht Het is de bedoeling de windturbine nog dit jaar te vervangen door hogere en moderne exemplaren. werd niet gelijk opgemerkt en om 12.30 uur werd de politie gebeld waarna groot alarm werd gesla gen. Niemand wist of de molen wel was afgekoppeld van het elek triciteitsnet en er was gevaar voor de omgeving omdat de molen in stabiel was. Labojuice werd ont ruimd en weg en spoor werden af gezet. Na een uur (en een telefoon tje naar de eigenaar) werd duide lijk dat de molen niet meer aan het net was gekoppeld. De weg bleef wel afgezet omdat de wie ken of de molen konden afbreken. nige sfeer in de Catalaanse stad gaf de doorslag. Toch: na ruim twintig jaar nog steeds een Zeeuw. Met kerst en in de zomer is Eelco altijd in Middel burg. Deze keer combineert hij de vakantie met de presentatie van zijn derde cd: „In eigen beheer op genomen. Er staan solowerken op, uitsluitend cello. Geïnspireerd op de suites van Bach." Hij speelt wer ken van Gaspar Cassadó en Enric en Pau Casals. De suite van Roge- lio Huguet ontdekte Eelco pas een jaar geleden. De cd heeft de titel Suite Catalana meegekregen. In zijn regio Castilië en León zal dat niet echt worden begrepen. Eelco: „Maar muziek gaat gelukkig bo ven politiek." Eens een Zeeuw altijd een Zeeuw. In 1993 vertrok Eelco Haak naar Spanje. Daar geeft hij celloles aan het conservatorium in Zamora, niet ver van de noordwestelijke grens met Portugal. Hij woont in een appartement in Salamanca. Nog wel. Hij heeft een boerderij gekocht tussen die twee steden in. Het idee is om in de oude molen die daarbij hoort een concertzaal tje in te richten: „Cultuur brengen op het Spaanse platteland, gecom bineerd met ecologische land bouw. Dat is mijn droom." Desondanks: eens een Zeeuw, altijd een Zeeuw. Eelco Haak werd in 1964 geboren in Middel burg, zijn vader Rien Haak was di recteur van de christelijke Pabo en later bestuurder van de Hoge school Zeeland. Een muzikaal ge zin, Eelco raakte verslingerd aan de cello en studeerde aan het con servatorium in Tilburg. Tijdens 'Cultuur brengen op het Spaanse platteland, gecombineerd met ecologische landbouw. Dat is mijn droom' een tournee kwam hij in Barcelo na. Hij was al gegrepen door de muziek van Spaanse componisten als Manuel de Falla, Enrique Gra- nados en Isaac Albéniz. De kennis making met de ontspannen, zon- door Emile Calon MIDDELBURG. Ik moet deze straf dragen, zo zei Terneuzenaar Pascal de H. (41toen hij hoorde dat de of ficier van justitie eiste dat hij een werkstraf van zestig uur moet uit voeren, een boete van 1000 euro moet betalen en 47 dagen niet mag rijden. Hij had er geen enkele be hoefte aan zichzelf te verdedigen. door Frank Balkenende TERNEUZEN. Arnd Thomas, de Zeeuwse voorzitter van de Bra bants-Zeeuwse Werkgeversvereni ging (BZW), vindt dat moderne ko lencentrales open moeten blijven. De turbine is tot rust gekomen. door Melita Lanting RITTHEM De op hol geslagen wind turbine in Vlissingen-Oost staat weer stil. Gisterochtend kwam de molen tot stilstand. Inmiddels is één van de wieken stevig veran kerd om te voorkomen dat de windmolen weer gaat draaien. De cd Suite Catalana is te koop bij de Drvkkery in Middelburg. Cellist Eelco Haak woont in Spanje maar is nu even terug in Middelburg voor de presentatie van zijn derde cd. door Jan van Damme

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 32