Kaplan kon maar één stuk dirigeren Meestervervalser op de Koningsgracht CULTUUR SHOW 27 Spinnin' eist geld van Garrix Jazzpianist Paul Bley overleden Muziekproducent Robert Stigwood (81) overleden Oud-Journaallezers even terug Platenmaatschappij Spinnin' Re cords eist een schadevergoeding van zijn voormalige ster dj Mar tin Garrix. Afgelopen zomer gin gen beide partijen uit elkaar na onenigheid over de muziekrech- ten. De platenmaatschappij wil geld zien vanwege inkomensver lies nu het bedrijf die rechten van de muziek van Garrix niet meer bezit. De 19-jarige dj stelt dat de overeenkomst tussen hem en Spinnin' rechtmatig is beëin digd. „Als de rechter mij daarin volgt, dan zijn het Spinnin' en het management MAS die mij een vergoeding moeten betalen en niet andersom", zegt hij. Pianist Paul Bley, een van de meest invloedrijke jazzmuzikan ten van de afgelopen decennia, is zondag op 83-jarige leeftijd over leden. Dat maakte zijn familie gisteren bekend. Bley heeft meer dan honderd albums opgeno men en trad met vele gerenom meerde muzikanten uit de 'free jazz' op. „Improvisatie is voedsel voor de hersenen van de luiste raar", heeft hij eens gezegd. De Canadees wordt beschouwd als een van de meest innovatieve avant-gardepianisten van zijn tijd. Zijn laatste album kwam in 2014 uit. De Australische muziekprodu- cer Robert Stigwood is op 81-jari- ge leeftijd overleden. Dat maak te zijn familie gisteren bekend. Stigwood was actief op vele fron ten en begeleidde bekende muzi kanten. Hij had onder meer de Bee Gees onder zijn hoede en hielp ook Eric Clapton op weg naar een succesvolle carrière. Stigwood speelde een grote rol bij de productie van musicals, bijvoorbeeld op de podia van Broadway. Hij was de grote man achter de musical Hair (1969) van Galt MacDermot en de rockopera Jesus Christ Superstar (1971) van Andrew Lloyd Web ber en Tim Rice. Beide voorstel lingen waren een enorm succes. In 1975 produceerde hij de film Tommy, gebaseerd op het rocko pera-album Tommy van The Who. In 1977 volgde de disco film Saturday Night Fever, die uit groeide tot een megahit en de carrière van John Travolta lan ceerde. De soundtrack ervan be hoort nog steeds tot de best ver kochte filmalbums ooit. Travolta speelde een jaar later samen met Olivia Newton-John de hoofdrol len in Stigwoods film Grease, die als producent ook betrokken was bij onder meer de verfil ming van de musical Evita. Op nieuwjaarsdag is hij overle den, op zijn 74ste. Hij had kanker. Kaplan, geboren in New York, werd in 1984 multimiljonair toen hij het door hem opgerichte tijd schrift Institutional Investor ver kocht. Volgens de New York Ti mes was daar een bedrag van 75 miljoen dollar mee gemoeid. Ka- plan gaf zich vanaf dat moment over aan zijn obsessie: Gustav Mahler en diens tweede symfonie. Hij richtte de Kaplan Founda tion op, die volledig gewijd was aan Mahleronderzoek, kocht Mah lers autograaf van de symfonie, liet er een facsimile van verschij nen en zorgde ervoor dat uitgever Universal een nieuwe, kritische editie van de partituur liet maken, omdat in de oude ontelbare fou ten stonden. Kaplan verzamelde ook alle rso foto's die van Mahler bestonden en maakte daar het schitterende boek The Mahler Album van. Ook bracht hij in 1993 de pianolarollen van Welte-Mignon op plaat uit, waardoor de wereld kon horen hoe Mahler zijn muziek zélf speel de. Bij die uitgave hoorde ook een verzameling gesproken commenta ren van Mahlers tijdgenoten, waar onder een woordenwisseling tus sen Mahler de dirigent en een ho boïst: 'Mister Mahler, we don't un derstand your beat. It is hard for us to know what to do'. Zegt Mahler: 'Good musicians don't need a conductor. A conductor is only a necessary evil. Don't worry what I do. Just play your music'. De Mahlerwereld heeft veel aan Kaplan te danken, al irriteerde hij ook dirigenten door ze te wij zen op 'fouten' die ze in hun uit voeringen maakten. Aanvankelijk betaalde hij orkesten om hem te dulden, maar later werd hij vanwege zijn heilige vuur uitgenodigd Maar ere wie ere toekomt: Kaplan was dé expert als het ging om de Tweede symfonie. Zijn obsessie met het stuk ging zo ver dat hij be sloot het zelf te gaan dirigeren. Aanvankelijk betaalde hij orkesten om hem te dulden, maar later werd hij vanwege zijn heilige vuur ook uitgenodigd. Hij heeft het stuk uiteindelijk met zestig orkesten uitgevoerd, waaronder de London Symphony, de New York Philharmonic. Een woedende menigte schreeuwt, trekt en duwt, terwijl een keurige man door drie dienders wordt afgevoerd. Op de achtergrond klin ken sirenes die steeds dichterbij komen. „Cut\", roept de opname leider. „De figuratie was goed", zegt de regisseur tevreden. In Amsterdam wordt gewerkt aan Een echte Vermeer, een biografi sche film van Rudolf van den Berg over kunstenaar en meester vervalser Han van Meegeren (1889-1947). Die werd kort na de bevrijding door de politie opge- Het grootste deel van de filmopnamen vindt plaats in Frankrijk, Kroatië en Luxemburg haald uit zijn Amsterdamse grach tenpand; de welgestelde dandy werd verdacht van collaboratie met de nazi's. Preciezer: Van Meegeren zou tij dens de bezetting het schilderij Christus en de overspelige vrouw van Johannes Vermeer voor 1,65 miljoen gulden hebben verkocht aan Hermann Göring, de tweede man van Hitier. Van Meegeren zag zich vervol gens voor een duivels dilemma ge- plaatst: moest hij toegeven dat hij een kunstschat had verhandeld, waarop langdurige gevangenis straf of zelfs de doodstraf stond? Of kon hij maar beter opbiechten dat het schilderij geen Vermeer was, maar een Van Meegeren (op vervalsing stond slechts twee jaar) en dat hij de nazi's had beet genomen? De sirenes horen niet bij de op namen. Aan de andere kant van de Keizersgracht rijdt in grote vaart een politieauto voorbij; het is een groot nadeel van filmopna men in de Amsterdamse binnen stad. Het grootste deel van de op namen van Een echte Vermeer vindt dan ook plaats in Frankrijk, Kroatië en Luxemburg, waar on der meer het interieur van Van Meegerens grachtenpand is nage bouwd. „De figuranten mogen wel wat harder roepen", zegt regisseur Ru- dolf van den Berg SüskindTirza tegen regieassistent Chris Mitchell (die in 2014 zelf de boven natuurlijke horrorfilm De Poel re gisseerde). Hij zegt het in het En gels; de voertaal op de set van de coproductie is Engels. De figuranten, mannen en vrouwen van middelbare leeftijd in grijze en bruine jarenvijftigkle- ding, maken selfies en foto's van elkaar en de antieke politieauto. Een productiemedewerker poetst de graffiti van de gevel van het grachtenpand. De camera wordt teruggereden over de rail die over de gracht is uitgelegd, de licht man laat het enorme witte scherm dat pal naast de voordeur staat een stukje verschuiven. Ondertussen legt Van den Berg uit dat hij een genre bedrijft dat ei genlijk niet bestaat. „Het is een thriller, een lovestory, een psycho logisch drama en een karakterstu die ineen. Maar het is vooral een schitterend verhaal. Het gaat over kunstenaarschap. Of je nu dichter bent of filosoof, schilder of regis seur, je hebt een innerlijke drang om iets tot uitdrukking te breng en. En dat bepaalt alle facetten van je leven; de prijs die je betaalt voor je kunstenaarschap is vaak groot." Mitchell meldt dat alles weer in gereedheid is gebracht voor opna men. Acteur Jeroen Spitzenberger Divorcestaat weer in de deurope ning. De politieagenten hebben hun wapenstok weer in de aan slag. „Stand by for another take", roept de opnameleider. „Back ground action!.." (De menigte be gint te joelen) and action!" Precies op dat moment komt er een rondvaartboot luid toeterend om de hoek van de Reguliers gracht. „Gewoon doorgaan", som meert Van den Berg vanachter zijn monitor, waarop hij precies kan zien wat cameraman Goert Giltay filmt. Een dikke minuut la ter staat de scène erop. „Heel goed", zegt Van den Berg. „We gaan een close-up opnemen." WOENSDAG 6 JANUARI 2016 MUZIEK MUZIEK ENTERTAINMENT HILVERSUM. Oud-nieuwslezer Gerard Arninkhof (m.) overlegt met Dionne Stax (r.) voordat hij nog één keer het nieuws live presenteert. Net als hij deden veel oud-presentatoren dat gisteren in het kader van het 60-jarig bestaan van het NOS Journaal, foto ANP door Erik Voermans NEW YORK. De Amerikaan Gilbert Kaplan was de merkwaardigste diri gent die ooit heeft geleefd. Hij had jarenlang maar één stuk op zijn re pertoire: de tweede symfonie van Mahler. Later voegde hij daar het adagietto uit Mahlers vijfde aan toe, maar dat was het. door Jan Pieter Ekker Op de Keizersgracht in Amsterdam vonden opnamen plaats voor Ru- dolf van den Bergs film over mees tervervalser Han van Meegeren. Hij verkocht een door hem vervaardig de 'Vermeer' aan topnazi Hermann Göring. Tijdens de filmopnamen van Een echte Vermeer in Amsterdam wordt Han van zenberger, afgevoerd door de Amsterdamse politie, foto Bob Bronshoff Meegeren, gespeeld door Jeroen Spit- Een echte Vermeer van Rudolf van den Berg wordt in het najaar van 2016 door Cinéart in de Nederlandse bio scopen uitgebracht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 27