m Schoenenketens failliet Snelle sluiting kolencentrales kan leiden tot een miljardenclaim Tot 100 p.P. éxtra korting! O ECONOMIE 21 Verladers tegen grenscontroles Aandeel windenergie groeit sterk 8- t/m 11-daagse Cruise Dubai Oman**** V$8$ nü 8-daagse Rondreis L Highlights van 1 1% Toscane nü v.a. ^HffiHSSEHES <;tinrpi7Pn nl "fU"' 'w'7e, Verladersorganisatie EVO maakt zich zorgen over de ten dens in Europa om weer grens controles in te stellen. Die zor gen voor vertraging en ze be perken het vrije verkeer in Eu ropa, aldus EVO. Vorig jaar zijn er in Nederland zoveel windmolens bijgekomen dat 473.000 huishoudens meer dan in 2014 van energie kunnen worden voorzien. Nooit eerder nam de capaciteit in één jaar zo sterk toe. Eind 2015 draaiden 2,4 miljoen huishoudens op duurza me energie, aldus brancheorga nisatie NWEA. Begin 2015 was de totale capaciteit 2.844 mega watt. Met de toevoeging van 406 megawatt op land en nog eens 129 megawatt op zee kwam de teller aan het eind van het jaar op 3.379 megawatt. In 2020 is het streven dat 4 miljoen huishou dens windenergie krijgen. L05I aangemeld bij curatoren Kees van de Meent en Hanneke de Co- ninck-Smolders. Ook over hen is hij niet te spreken. „De commu nicatie naar ons leveranciers is schandalig." Volgens de onderne mer heeft hij niet eens een brief ontvangen toen V&D officieel failliet ging. De druiven zijn extra zuur nu Lapré afgelopen jaar met zijn The Feel Good Company juist alert was om zaken te zaken doen met V&D. „Ik zag natuur lijk ook dat het afgelopen jaar al bijna mis ging. De directie zei echter dat ze voor twee jaar ge red waren dankzij de kapitaalin jectie van eigenaar Sun Capital. Dat stelde me gerust. Helaas liep dat anders." Koopjesjagers De komende tijd zal blijken of Lapré het gaat redden. In ieder geval heeft The Feel Good Com pany een uitgebreide portfolio aan betrouwbare klanten opge bouwd en hoopt hij de middelen te hebben om te overleven. De ondernemer wil nog even kwijt dat wij als consumenten zelf schuldig zijn aan het ver dwijnen van warenhuizen als V&D. „Door de opkomst van Action en discountachtige for mules waardoor we gedegra deerd zijn tot koopjesjagers en aanbiedingenkopers." Voorlopig rest een fikse kater. „Zaterdag liep ik met mijn doch ter door de V&D in Alphen. Het is heel frustrerend daar al jouw artikelen te zien liggen en te we ten dat deze artikelen niet be taald zijn terwijl we netjes con form de leveringsvoorwaarden hebben geleverd." Woordvoerder van de curato ren Edwin van Wijk laat in een reactie weten dat de bewindvoer ders van V&D juist bij elke stap met alle partijen communiceren via e-mail of brief. „Iedereen wordt hetzelfde behandeld." Als Lapré niet overal van op de hoog te is gesteld kan hij zich melden, aldus Van Wijk. MAASTRICHT. Vrijwel alle afzon derlijke ketens van winkelbedrijf Macintosh zijn officieel failliet. De rechtbank sprak gisteren het faillissement uit over Dolcis, Invi to, Manfield, PRO Sport en Steve Madden. Ook voor de organisatie achter de website en de Hoogen- bosch Retail Group is het doek gevallen. Het moederbedrijf van de schoenenketens zelf werd vo rige week al failliet verklaard. De bewindvoerders probeer den afgelopen dagen om kopers te vinden voor de formules van het bedrijf. Geen enkele partij hapte toe, waarna besloten werd om voor de ketens een aanvraag tot faillissement in te dienen. Het omvallen van Macintosh betekent dat ruwweg 5.000 me dewerkers op straat komen te staan. „Het ziet er niet best uit", reageerde vakbondsbestuurder Kitty Huntjens van CNV. Het be drijf ging ten onder aan een ho ge schuldenlast en slechte markt omstandigheden. Macintosh telt meer dan vijf honderd winkels in de Benelux. Alle winkels en de webshops blij ven voorlopig nog wel geopend. Een meerderheid in de Tweede Ka mer wil af van de kolencentrales om de hoge C02-uitstoot. Eerder werd al besloten vijf oude vervui lende centrales vervroegd te slui ten. Maar nu wil de Kamer dat ook drie gloednieuwe centrales dicht gaan. Eon en GDF-Suez zeg gen de bouwkosten te willen ver halen op de overheid. Het gaat om 3 miljard euro. Energiebedrijf RWE Essent, dat een nieuwe ko lencentrale van 3 miljard in de Eemshaven heeft staan, heeft nog geen besluit genomen. D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven diende vorige maand de motie in die oproept tot slui ting van de centrales. Zij heeft be grip voor de claim. „Als je als over heid ingrijpt in de markt is het re delijk dat je de schade voor bedrij ven vergoedt. Ik vind dat de werke lijke schade vergoed moet wor den. Hoe hoog die is kun je nu nog niet zeggen." Het CDA vreest dat de belastingbetaler op moet draaien voor de sluiting. „Dat is ook de reden dat we tegen de mo tie hebben gestemd", zegt Agnes Mulder. „Ik begrijp de claim wel. Deze bedrijven hebben miljarden geïnvesteerd." De SP ziet voorals nog niets in compensatie. „Laat de rechter dat maar uitmaken", zegt Kamerlid Eric Smaling. Van Veldhoven denkt dat de claim betaald kan worden uit een potje van 4 miljard euro. Dat geld is bedoeld als subsidie om biomas sa bij te stoken in de kolencentra les. „Als de kolencentrales niet meer draaien is die subsidie niet nodig en kan het geld gebruikt worden om de energiebedrijven te compenseren." De energiebedrijven staan sterk met een claim, denkt Ebel Kemeling, energie-expert bij Spring Associates. „Als het poli tiek sentiment draait kan er scha de ontstaan. Die moet dan ver goed worden." De claim die ener giebedrijven nu overwegen lijkt hem overdreven. „Bouwkosten claimen lijkt me niet logisch. Maar je kunt denken aan het ver goeden van gemiste inkomsten. Belangrijk is dat de bedrijven en de overheid er samen uitkomen. Je hebt er niks aan de bedrijven met hoge kosten op te zadelen. Ze moeten ook investeren in stadsver warming en windenergie." Altijd gegaran deerd zie stipreizen.nl/dubaicruise\ vertrek! Al jaren een topper! ClACIItlIl 088-7070600 (STIP 1 WOENSDAG 6 JANUARI 2016 0,2 De inflatie in de eurozone lag in december op 0,2 procent op jaarbasis. De energieprijs drukt de inflatie, die volgens de ECB moet oplopen tot 2 procent. ZOLL DOUANE het loodje' Edwin Lapré van The Feel Good Company in zijn magazijn in Alphen aan den Rijn. foto Shody Careman door Peet Vogels DEN HAAG. De vroegtijdige sluiting van de kolencentrales dreigt op een miljardenstrop uit te lopen voor de belastingbetaler. Energie bedrijven eisen schadevergoeding als de nieuwe centrales dicht moe ten. 4 Er is 4 miljard voor het bijstoken van biomassa. D66 wil daarmee de schade compenseren. Waan zinnig laag geprijsd! Muscat febr. t/m maart inclusief vliegreis per Emirates of Transavia, transfers en 8-daagse cruise per 4-sterren Costa Fortuna hotelverlenging Dubai mogelijk 759 transavia San Gimign apr. t/m okt. incl. vliegreis per Transavia, hotels, ontbijt, rondreis en Nederlandsspr. reisleiding o.a. Pisa, Lucca, Florence, Siena en San Gimignano Prijzen p.p. o.b.v. 2 pers. kamer/hut excl. Calamiteitenfonds/reserveringskosten. reizenenl/ Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. XKijk op mvw.stipreizlS™""®^

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 21