7 8 De arrogantie van de macht is misselijkmakend. Je zit soms uit blinde woede tegen de tv te schreeuwen. 6 9 10 Impact (spoiler-alert) NIEUWS 15 Pletwals van de rechtsstaat Alsof je erbij bent 5 Inkijkje in rechtssysteem Schets van een milieu Je moet NU kijken Netflix-kijkers wereldwijd zijn in de ban van 'Making a Murderer', een tiendelige serie met zulke bizarre plotwendingen dat je haast vergeet dat alles echt is. Documentairemakers volgden tien jaar lang moordverdachte Steven Avery uit Wisconsin. Debuterende filmma kers Lauren Ricciardi en Moira Demos trok ken naar Manitowoc County in de Ameri kaanse staat Wiscon sin voor een documen taire over autosloper Steven Avery, een van de eerste gevangenen die in 2003 op basis van DNA-be- wijs werd vrijgesproken. Dit na liefst achttien jaar onschuldig te hebben vastgezeten voor een niet gepleegd zedenmisdrijf. Politie en justitie speelden hierin een ui terst dubieuze rol en dus begint Avery (inmiddels een soort volks held) een zaak tegen 'verantwoor delijke' overheden. Naar alle waar schijnlijkheid gaan er koppen rol len. November 2005, de dag des oordeels is nabij en de politie treft de verbrande lichaamsresten aan van ene Te resa Hal- bachs. Op het erf van Steven Avery. Met de Ameri kaan weder om als hoofdver dachte, gaat de schuld vraag ge paard met een onvermijdelijke gedachte: dit komt de autoriteiten wel héél goed uit. De documentairemakers beslui ten hun camera's nog even te la ten draaien. Tien jaar lang om pre cies te zijn. De pariastatus van zijn fa milie maakt Steven Avery tot een ideale verdachte. Wie neemt het voor hem op? Hij dreigt onder de plet wals van de rechtsstaat te recht te komen. „Het is de onbalans tussen enerzijds het individu en anderzijds de macht van de overheid", Making a Murderer is een 'real crime serie', reality-tv dus, en op de moord na zie en hoor je nagenoeg alles. Een videoregistratie van het verhoor van een 16-jari- ge zwakbegaafde jongen bij voorbeeld, die zich na een aantal vreselijke bekentenis sen doodleuk afvraagt of hij zegt een van de advocaten. Een overheid bovendien die er alles aan gelegen is om Avery achter de tralies te krijgen. Een overheid die meer op zoek lijkt naar be kentenissen dan naar de waarheid. „Je kunt zeker weten dat je niemand ver moord hebt. Maar je kunt niet zeker weten dat je er nooit van beschuldigd wordt. En als dat gebeurt, kun je je in dit systeem maar beter zorgen gaan ma ken." het volgende lesuur op school wel haalt. Bewijsma teriaal waar overduidelijk mee gerommeld is. Tele foongesprekken vanuit de gevangenis, waarin hoop en wanhoop beurtelings akelig voelbaar zijn. Je ziet de hoofdrolspelers ouder wor den, de rimpels worden elk jaar weer wat dieper. On herroepelijk ontwikkel je sympathieën voor hen, die door de keuzes van de ma kers overigens wel enigs zins beïnvloed worden. De makers hadden toegang tot mate riaal dat in Nederland nooit voorhan den zou zijn. Er is zelfs beeld van ver horen. Het Amerikaanse rechtssys teem is sinds de live op tv uitgezon den moordzaak tegen O.J. Simpson beroemd om zijn openheid. Hoewel de mediahype bijdroeg aan Simpsons vrijspraak, zijn in de mees te rechtszalen camera's nog steeds toegestaan. In Nederland worden meestal alleen tekenaars toegelaten. En wat de laatste woorden waren van alle veroordeelden die sinds 1982 in Texas zijn geëxecuteerd? Ze staan allemaal online. Overigens mochten de filmmakers Avery dan weer niet bezoeken in de gevange nis. Zijn kant van het verhaal wordt weergegeven in telefoongesprekken. De familie Avery woont in kartonnen huisjes aan een achterafweggetje bij het stadje Two Rivers. Daar be stieren ze een autosloperij en schieten ze op wild. Het zijn buitenstaanders, door velen gewantrouwd of zelfs gehaat. White trash: niet fijn zinnig en zeker niet slim. 'I am stupid', is het antwoord van een van de familiele den op de vraag waarom hij zich zo in de nesten ge werkt heeft. Wie alle ellen de even vergeet, ziet ook een intiem portret van een familie aan de rand van de samenleving. Van mensen met rauwe en ongepolijste kantjes, maar vooral ook met hele gewone dromen: een eigen bedrijfje, een moestuin, een kind. Bedolven onder dwingende kijkadviezen, maar volgen de week pas tijd? Dat zou wel eens te laat kunnen zijn. Het einde van de docu mentaireserie, die tien keer ruim een uur van je tijd in Making a murderer is een se rie met echte mensen die echt lijden, en dus veel im pact in de echte wereld. De sheriff van Avery's dorp is bedolven onder boze tele foontjes en e-mails. Ruim 246.000 Amerikanen teken den een petitie om Avery beslag neemt, is tamelijk cruciaal. En aangezien zo ongeveer de halve wereld inmiddels aan het kijken is, groeit de kans dat iemand al dan niet expres dat einde verklapt. En zelfs als dat niet het geval is, kun je de ontknoping meekrijgen. Op Amerikaanse nieuwswebsi- te bijvoorbeeld, waar de zaak-Avery inmiddels vol op aandacht krijgt. gratie te verlenen, al 59.000 mensen riepen daartoe op in een officiële petitie aan het Witte Huis. Avery's ver haal geeft het vertrouwen in de Amerikaanse politie en justitie opnieuw een knauw na een reeks geval len van overmatig geweld tegen zwarte Amerikanen. Volgens onderzoekers van The Innocent Project zitten in de VS enkele tienduizen den mensen onschuldig vast. WOENSDAG 6 JANUARI 2016 door Gudo Tienhooven, Sander van Mersbergen en Karlijn van Houwelingen Steven Avery verlaat in 2003 na achttien jaar de gevange nis. Naast hem zijn dochter Jennifer (rechts) en zijn zus Barb Janda. foto Jeffrey Phelps

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 15