10 REDENEN WAAROM ODEZE 3 4 2 Ethische 14 NIEUWS 1 Zeldzaam gedetailleerd en intiem discussies Trendy Te ontluisterend om weg te kijken tailleerde serie vol intieme scènes. Dichterbij kan bijna niet. „Het overstijgt de waan van de dag", zegt do cumentairefilmer Helmut Boeijen. „Wat je ziet is deels gelukkige timing, maar de makers kregen het ook voor elkaar het vertrou wen te winnen van Avery's complete familie." En mis daadverslaggever Peter R. de Vries: „Breaking Bad (over een scheikundeleraar die drugscrimineel wordt, red) vond ik helemaal niets, hier zat ik steeds op het puntje van mijn stoel." Het feit dat de makers tien jaar lang bovenop de zaak zaten, inspeelden op elke snipper nieuwe informatie, toegang hadden tot de meest pikante beelden en zelfs lange tijd bij Steven Avery's ouders woonden, leidt tot een zeldzaam gede- Making a Murderer leidt on herroepelijk tot felle discus sies en niet alleen over de schuldvraag rond Steven Avery. „Het is een vaak schokkende serie, met na me voor mensen die wei nig kennis hebben van het Amerikaanse rechtssys teem. Maar is het allemaal wel juist?", vraagt Peter R. de Vries (hij heeft nog enke le afleveringen te gaan) zich af. „Hoe objectiefis het? De makers kiezen dui delijk een kant." Ook een in teressant debat: in hoeverre is het kies om akelige feiten te presenteren als een bloedstollende detective in clusief cliffhangers? Making a Murderer is het voorlopige hoogtepunt van een trend, beweert docu mentairemaker Helmut Boeijen. Vorig jaar ontstond een soortgelijke hype rond de HBO-crimeserie The Jinx over de excentrieke miljo nair Robert Durst die liefst drie keer werd vrijgespro ken van moord (totdat...). En door de podcast Serial (een soort te downloaden radioshow) hield half Ame rika zich bezig met de vraag of Adnan Syed wel of niet terecht achter de tra lies zit voor de moord op zijn ex-vriendin. Boeijen: „Je ziet momenteel echt een opleving van documen taires met toegankelijke on derwerpen. Vooral in de VS waar documentaires veel meer dan hier zitten op plot en spanning." 'Dit is echt TE BIZAR VOOR WOORDEN'. 'Ik word FYSIEK on passelijk'. De appjes aan medekijkers tij dens Making a Murderer geven een aardig idee van de achtbaan waar in de serie je doet belanden. Net als in de achtbaan dreigt je maag zich regelmatig binnenstebuiten te keren. Niet omdat de vertoon de beelden zo gruwelijk zijn, wel omdat het onheil dat Steven Avery treft zich als een voedsel vergiftiging meester maakt van je lijf. De arrogantie van de macht is al even misselijkmakend. Je zit soms uit blinde woede tegen de tv te schreeuwen. Maar je wilt blijven kijken. Want het recht zal zegevieren. Toch? Steven Avery bij zijn arrestatie in 2005. Op zijn erf zijn verbran de lichaamsresten gevonden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 14