Gustaaf Born 10 NIEUWS TEGENDRAADSE INTERVIEWS Astronauten naar Mars laten reizen, vindt hij te ver gezocht. Te kostbaar, te mensonterend. Filosoof en wetenschapsethicus Gustaaf Cornells: „Stuur een robot Die kan er ook putjes graven." VOOR DE WETENSCHAP LATEN Veel pleitbezorgers van bemande ruimtevaart zullen niet blij zijn met zijn bedenkingen. Voor hen was het afgelopen jaar top. Met de karrenvracht aan infor matie van de lander Philae op de komeet 67P. Met de lancering van een stuw- raket - door het commerciële SpaceX - die na terugkeer opnieuw gebruikt kan worden. Met de vondst van water op Mars die de grote wens van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA - een bemande vlucht naar de rode pla neet - dichterbij brengt. Gustaaf Cornelis, filosoof en wetenschaps ethicus, begrijpt alle opwinding niet. „Het plaatsen van een sonde ter grootte van een wasmachine op de komeet 67P is een mega- prestatie, maar het hosanna over het water op Mars is dan weer sterk overdreven. Allereerst hadden de waarneming van rivierbeddingen en poolkappen al gezorgd voor 1+1=2: dan moet er water zijn. Bovendien gaat het om pe- kelwater, dus met een gigantische hoeveelheid zout. Je moet er een hoop warmte in steken om dat bruikbaar te maken. Waar haal je die energie vandaan? En de planeet staat al ver van de zon." „Wat we al wisten wordt verder uitgewerkt. Met een tweeledig doel. NASA wil zijn be staan rechtvaardigen en zoekt naar meer draag vlak voor een bemande missie naar Mars. Na al le tegenslagen met bijvoorbeeld het ruimte veerprogramma wil het wel eens slagen. En als NASA met astronauten naar Mars wil, vereist dat politieke steun en enorme fondsen. Maar de argumenten zijn drogredenen. Voorstanders halen er van alles bij om de publieke opinie een rad voor de ogen te draaien. Ze zijn niet eerlijk. Ze doen dat om fondsen te krijgen, omdat ze iets sexy willen doen." „Onderzoek moet nuttig zijn voor ons wereld beeld. Om denkbeelden te bevestigen, om be staande kennis te weerleggen. Dat is weten schap. De ruimtevaart is een dienstmeid, zij le vert technologisch instrumentarium om de wetenschap te dienen. En natuurlijk heeft zij ons veel gebracht, zoals gps en meteorologi sche kennis. Maar bemande ruimtevaart is luchtfietserij. Zij is een op zich staand doel ge worden. Om te koloniseren, om ergens een ei gen vlag te planten. Prestige en pr hebben van meet af aan een grote rol gespeeld." „Het leven op het aardoppervlak is ons leven. Als we onder water willen, hebben we flessen met zuurstof op onze rug nodig. In de ruimte zitten we in pakken om de kosmische straling buiten te houden. Aan de kant van de zon bak ken we, als we ons keren, bevriezen we. Deze aarde is nu eenmaal de plek waar we moeten zijn. Het enige wat we moeten zoeken in de ruimte is kennis. We moeten leren leven met de beperkingen van de mens. Ik heb niks te gen een landing op een komeet om te achterha len wat er in die oerwolk zat waaruit ons zon nestelsel, met de zon en planeten, is ontstaan. Maar stuur geen mensen naar Mars om een putje te graven. Om dat pekelwater te zien hoefje geen mensen te sturen. Dat is het niet waard." „Wetenschappers hebben een eigen verant woordelijkheid. Risico's, slachtoffers moet je zoveel mogelijk uitsluiten. Voor de weten schap mag je geen mensen offeren. Dan ga je een belangrijke grens over. Die verre reizen zijn inhumaan. Mensonterend. De bemande vluchten naar de maan waren al op het randje. Er zijn astronauten aan onderdoor gegaan. Je isoleert hen van al het menselijke, van alle be hoeftes. De recente film The Martian is fictie maar brengt wel treffend in beeld hoe erg een leven in eenzaamheid kan zijn. We kunnen niet zonder de ander. We zijn sociale wezens. Een beeldcontact met de aarde is geen knuf fel." „Alleen met bemande vluchten naar de maan heb ik geen probleem. Daar zijn we ook al ge weest. Maar moeten we de maan met mijn bouw ook nog willen verzieken? Gelukkig is er internationale reglementering voor de maan en de exploitatie van de hemellichamen. Wie Bemande ruimtevaart is luchtfietserij' door Hans van Zon Maar waar water is is leven. Dat maakt van Mars, onze buurman, een bijzondere planeet. Maar dromen, hoe kostbaar die soms ook mogen zijn, hebben de mens veel gebracht. Als we niet verder kijken dan onze neus lang is, verleggen we geen grenzen. Ontdekkingsreizen hebben hun prijs. De ruimtevaart telt gezien alle gevaren relatief weinig slachtoffers. Waar trekt U dan de grenzen? foto Eric Brinkhorst

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 10