wi Sleepboot gedoopt voor Seacontractors Tandartsassistente zwaarder gestraft Lokale lasten weer omhoog Basje In de week voor kerst worden 2 ZEELAND De feestdagen staan voor de deur en dat betekent topdrukte voor de oestersector in Yerseke. COMMENTAAR De Zeeuwse gemeenten hebben hun inwoners wat uit te leggen. Want volgend jaar gaan de lokale lasten ge middeld met meer dan twee procent omhoog. Dat valt tegen. Vergeleken met andere provincies zijn de lasten per persoon hier al zeer stevig. In tien jaar tijd zijn ze een schokkende 43 procent gestegen. Dus iedereen bekijkt de lokale tarieven terecht met enige argwaan. Per tarief zijn er grote, onver klaarbare verschillen. Ook tussen huishoudens treden flinke ver schillen op. Zo betalen eenpersoonshuishoudens met een koop woning in Vlissingen en in Schouwen-Duiveland honderden eu ro's méér dan elders in Zeeland. En meerpersoonshuishoudens die huren, zijn opmerkelijk slecht af in Sluis, Hulst, Reimerswaal en Kapelle. Wie dit begrijpt, mag het zeggen. Ter verdediging hebben de gemeenten minstens één sterk argument: het Rijk zet ze met voortdurende bezuinigingen met de rug tegen de muur. Zo gezien valt de gemiddelde stijging in 2016 nog mee. Maar om draagvlak te houden doen de gemeenten er wel goed aan, hun tarieven gelijk te trekken. De huidige lap pendeken irriteert en leidt af. Gemeenten hebben het geld hard nodig. Ze gooien het niet over de balk. Om draagvlak te houden moeten de gemeenten hun tarieven gelijktrekken VLISSINGEN. Eén van de nieuwste schepen van de snelgroeiende vloot van maritiem dienstverlener Seacontractor uit Middelburg, de sleper Atlantis, is vrijdag gedoopt aan de Piet Heinkade in Vlissin gen. Lineke Schanssema, moeder van directeur Xander Schanssema, brak de champagnefles tegen de boeg vanaf de Sea Beluga. De At lantis en zusterschip Dian King dom komen van de Vietnamese werf van scheepsbouwer Damen. Het schip met 30,66 bij 11,13 meter en de trekkracht is 70 ton. De Dian Kingdom werkt in de regio Dubai. Seacontracters heeft we reldwijd de beschikking over een vloot van twintig werkschepen, waarvan zeventien in eigendom. Almanak Doris is nog geen twee jaar oud, maar is al tot over haar oren verliefd. Op Basje. De pluchen wasbeer wordt de hele dag overladen met liefdesbeet jes en gaat overal mee naar toe. Met name dat laatste boezemt de ouders van Doris angst in, want hun dochter is nogal slordig. Dus toen Doris onlangs na een fiets tochtje naar de speeltuin naar haar knuffel zocht, sloegen haar ouders alarm. Het huis werd overhoop ge haald, de buurt werd uitgekamd. Maar nergens een spoor van Basje. Nadat Doris krijsend in slaap viel en haar ouders een uur radeloos voor zich uit hadden gekeken, vonden zij het tijd voor een biertje. En daar lag-ie dan, die bliksemse wasbeer. In de koelkast. Buurtwhatsapp in Reyershove Ook de Middelburgse wijk Reyershove beschikt nu over een whatsappgroep waarin buurtbewoners el kaar kunnen waarschuwen voor verdachte situaties. De groep is op 19 decem ber opgericht. Bewoners kunnen zich aanmelden door naam, adres en mo biel nummer te sturen naar buurtwhatsappreijers- hove@gmail.com. Steeds meer dorpen en wijken or ganiseren zich via whats- app, een communicatie middel via mobiele tele foons. Nieuwjaarstoast in Vlissingen De gemeente Vlissingen houdt de nieuwjaarsrecep tie op maandag 4 januari 2016 van 18.00 tot 20.00 uur in de hal van het stad huis. Burgemeester Letty Demmers houdt om 18.45 uur een toespraak. Familiestuk als kerstproductie Het is voor het Middel burgs Theater een traditie te noemen: een heus fami liestuk als kerstproductie. Het Minitheater in Middel burg staat tot vlak voor de jaarwisseling in het teken van De Boevenkoning'. Een productie voor kinde ren van 8 tot 98 jaar. De Boevenkoning is een zwar te komedie, een aanklacht tegen corruptie en de graai cultuur in de maatschap pij. Morgenavond wordt het stuk gespeeld om 19.30 uur. Andere data van de voorstelling staan op mid- delburgsminitheater.nl NuFormer leukt Star Wars op Het Schouwse 3d-videopro- j ectiebedrij f NuFormer heeft in Los Angeles de offi ciële première van de nieu we Star Wars film The Force Awakens van een bij zonder tintje voorzien. In opdracht van de op één na grootste Amerikaanse win kelketen Target, heeft Nu Former een 360 graden pro jectie vertoond in een hal ve bol, een zogeheten do- me. „Het was heel spectacu lair", zegt creatief directeur Rob Delgaauw uit Burgh- Haamstede. Er zit alleen één grote maar aan het Amerikaanse avontuur. „Vooraf mag je er niks over vertellen en achteraf mag je niks laten zien." De bedrijvigheid aan de Haven- dijk en Korringa- weg in Yerseke heeft wel wat weg van een mie rennest. Ieder heeft zijn eigen taak. In dit geval niet als soldaat, larvenverzorger of voedselmaker, maar als inpakker, heftruckchauf feur of vrachtwagenchauffeur. Bij de oesterputten wemelt het van de oesters, maar ook van de vele mensen die (tijdelijk) zijn inge schakeld om de miljoenen tweekleppige schelpdieren op tijd op hun bestemming te krijgen. Bij Krijn Verwijs staan zelfs schippers en mensen van de tech nische dienst oesters in te pak ken, zegt pr-medewerker Danielle Westerweel. „We kun nen alle hulp gebruiken. Iedereen die elders in het bedrijf gemist kan worden, helpt hier een hand je mee." Bij de Oesterij werken ze zo veel mogelijk met een groep vaste mensen. De afgelopen we ken is waar mogelijk voorwerk ge daan, waardoor de werkzaamhe den nu vooral bestaan uit het in pakken van de oesters. „Mensen die je incidenteel inzet, missen vaak de expertise", zegt Jean Dhooge van de Oesterij. „En die is juist wel nodig in een sector waar nog veel handmatig gedaan wordt. Wij proberen de drukte op te vangen door veel voorwerk te doen en langere dagen te maken." Een voorbeeld van het handmatig werken is het inpakken van de oesters. Eerst ondergaan ze een laatste check, waarna ze in een houten mandje gelegd worden, 'ledereen die elders in het bedrijf gemist kan worden, helpt hier een handje mee' op een bedje van vochtig zeewier. „Dat zorgt ervoor dat ze hun vocht vasthouden en ze beschadi gen minder snel", legt Dhooge uit. De oester moet met de vlakke kant naar boven liggen om leeglo pen te voorkomen. Een ander punt van aandacht MIDDELBURG. De 36-jarige recep tioniste Roelie L. uit de gemeen te Hulst is gisteren door de recht bank in Middelburg veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden voor verduis tering in dienstbetrekking. De straf is hoger dan de voor waardelijke taakstraf van 240 uur die de officier van justitie had geëist. De rechtbank nam in de straf oplegging haar 'berekenende houding tijdens de behandeling van de zaak ter zitting' mee, haar weigering om ook maar iets te verklaren en dat het gevaar op herhaling niet was uit te sluiten. De vrouw, die bij een tandart senpraktijk in Sint Jansteen werkte, werd ervan verdacht van 2003 tot en met begin 2008 voor zeker 59.631 euro van haar werk gever te hebben verduisterd. De rechtbank achtte een bedrag van 10.350 euro bewezen. Haar voor malige werkgever is bezig via een civiele zaak die 59.631 euro terug te krijgen. De zaak kwam in 2008 aan het rollen toen de accountant vond dat het kasboek er 'wat vreemd en schimmig' uitzag. sa De Atlantis kreeg haar naam aan de Piet Heinkade van de moeder van di recteur Xander Schanssema van Seacontractors. foto Wim Kosten door Claudia Sondervan Tip? redactie@pzc.nl MIDDELBURG VLISSINGEN MIDDELBURG BURGH-HAAMSTEDE Iedereen springt bij in Yerseke door Ellen Jobse Danielle Westerweel, Krijn Verwijs

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 30