'Mensen lopen op puin' Fruitteeltmuseum wil ruimte als depot gebruiken 4 BEVELANDEN en THOLEN Kapelse speel-o-theek is bang dat het moet verhuizen ten behoeve van de buurman, het Fruitteeltmuseum. Jk Tennet legt mastfiindament aan makelaar in huis In de regio Mijn dorp, mijn stad tips? mail naar redactie@pzc.nl Speel-o-theek vreest voor stek door Willem Adriaansens KAPELLE. Speel-o-theek De Schat kist vreest voor zijn plekje. Het hui dige onderkomen in Dicwaele, waar ook het Fruitteeltmuseum is gevestigd, staat op de verlanglijst van het Kapelse museum. Dat wil er zijn depot in onderbrengen. Daardoor zou de speel-o-theek moeten verhuizen. De gemeente Kapelle heeft een ex tern onderzoek ingesteld om te kij ken wat zij met gebouwen als De Basis, Dicwaele en De Vroone gaat doen. In het kader van dat on derzoek hebben al diverse gesprek ken met belanghebbenden plaats gevonden. „Ook wij mochten er ons zegje doen", aldus Annet Houtekamer van de speel-o-theek. „Maar de tijd om te spreken was beperkt. Meneer Kramer van het Fruitteelt museum nam het gesprek snel over. Wij zijn echt bang dat hij meer macht heeft dan wij. Als voormalig burgemeester heeft hij nog veel lijntjes lopen binnen de gemeente." Houtekamer vreest dat De Schatkist het onderkomen in Dicwaele daardoor kwijtraakt. „En dan zitten we serieus met een probleem. Dankzij de gemeentelij ke subsidie zitten we nu goed koop in een grote ruimte, met vol doende parkeerruimte. Alle alter natieven die ons al zijn aangebo den waren een stap achteruit. Of we konden het speelgoed er niet kwijt óf er was onvoldoende par keerruimte." Het bestuur van de grootste speel-o-theek van Nederland wacht met angst en beven het rap port af. „We hopen op een wijze en verstandige uitslag van het ex terne onderzoek. We zullen er al les aan doen om de eigen huisves ting te behouden." Wethouder Damen liet weten dat daar nu nog niets over te zeg gen valt. In september zal de ge meenteraad zich weer over het on derwerp buigen. Speelgoed wordt teruggezet in het rek in Speel-o-theek De Schatkist, die al sinds 1982 bestaat, foto Johan van der Heijden Oranjedijk 6 Vlissingen 10 JAAR In prijs verlaagd! M2makelaars.nl Super ligging! Vrij uitzicht over zee le woonlaag (5meter) Eigen parkeerplaats Twee slaapkamers Midden in centrum Vraagprijs 299.000,- k.k. Willem van de Veldelaan 40 Vlissingen 10 JAAR Zeer grote woning Twee dakkapellen Rustige straat Fijne tuin achterom 5 slaapkamers 10 zonnepanelen Vraagprijs 159.000,- k.k. KRUININGEN. Bewoners van de nieuwbouwwijk Kruseveer in Kruiningen hebben een brand brief gestuurd naar de raadsfrac ties in de gemeente Reimers- waal. Ze wonen nu ruim vier jaar in hun nieuwe huizen, maar nog altijd ontbreken za ken als een fatsoenlijk aangeleg de toegangsweg, fiets- en voet paden en goed onderhouden groen. „Mensen lopen nog al tijd over puin", zegt raadslid Andries Jumelet (Christen unie). Bovendien is door de eco nomische crisis de klad geko men in de bouw van woningen en ook dat heeft zijn weerslag op de leefbaarheid in de wijk. De bewoners voelen zich in de steek gelaten door zowel de ge meente als projectontwikkelaar Arcus uit Middelburg. Jumelet trekt zich de situatie aan en heeft schriftelijke vragen ge steld aan B&W. Hij vindt dat de gemeente de regie in han den moet nemen. „We zijn als gemeente wel verantwoordelijk tegenover deze mensen." KATTENDIJKE Open kerk De kerk van Katten- dijke is vandaag van 11.00 tot 15.00 uur open voor bezichti ging. Er worden schil derijen van Gerda En- nik-Duisterhof geëx poseerd. ELLEWOUTSDIJK Expo aquarellen 't Kerkje van Elles- diek opent in augus tus haar deuren voor een expositie van aquarellen van Henk Bisschop uit Wemel- dinge (foto). Water en bloemen vormen het hoofdthema, 't Kerkje is vandaag en morgen geopend en RILLAND verder op 5, 8, 9, 16, 19, 26, 29 en 30 au gustus van 13.30- 16.30 uur. De aqua rellist is op die dagen aanwezig en geeft tekst en uitleg. Toe gang is gratis. RITTHEM Fort Rammekens Met een gids van Staatsbosbeheer kan morgen om 14.00 uur het oude Fort Rammekens in Rit- them bezocht wor den. De wandeling begint aan de poort van het Fort. VROUWENPOLDER Magie Circus Het Magie Circus pre senteert met haar show 'Strong!' een belevenis voor jong en oud. Daarbij staat zowel de fysieke als mentale kracht cen traal. Dit weekend strijkt het circus neer in Vrouwenpolder, za terdag en zondag van 19.00 tot 20.30 uur bij Camping De Zandput. Nabij het toekomstige hoog spanningsstation Rilland vin den tussen to augustus en 20 september 2015 bouwwerk zaamheden plaats. Elektrici teitstransporteur Tennet gaat daar onder de bestaande verbin ding naar België een nieuw mastfundament aanleggen. Dit fundament is nodig voor de plaatsing van een nieuwe mast (mast 4n) in het voorjaar van 2016 als onderdeel van het nieu we hoogspanningsstation. Met de nieuwe mast is het mo gelijk om een hoek te maken in de huidige verbinding naar Bel gië. Die hoek is nodig om deze verbinding aan te kunnen slui ten op het nieuwe hoogspan ningsstation Rilland. Voor dit station loopt de Rijks- coördinatieregeling nog. Van het bouwen van het station is dan ook nog geen sprake, meldt Tennet. Dat gebeurt volgens de huidige inzichten in het voorjaar van 2016, als alle planologische pro cedures zijn doorlopen. Zaterdag BATH Lillostraat, 10.00- 17.00 uur-Rommel markt GOES Kattendijksedijk 27, 13.00-16.30 uur - Vei ling oud ambachte lijk gereedschap en schuurverkoop van tweedehands goede ren in het ambachts centrum; Grote Kerk, 13.30 uur - Or gelconcert Henk G. van Putten 'S-GRAVENPOLDER Poelvoordestraat, 20.00-00.00 uur - Dansavond met dj Peter HEINKENSZAND Slaakweg 1,12.30- 17.00 uur - Open stelling molen De Vijf Gebroeders KAMPERLAND Strandhoekweg 1, 10.00 -16.00 uur - Fair en rommel markt; Jacobadijk, 10.30 -12.30 uur - Ezelwandeling KATTENDIJKE Dorpsstraat 53, 11.00-15.00 uur - Open kerk met ex positie schilderijen van Gerda En- nik-Duisterhof NISSE Ambachtsheren- dijk, vanaf 07.30 uur - Jumpin' de Weel met om 14.00 uur optreden clowns 'Global Clowning' OUD-SABBINGE Centrum, 11.00- 23.00 uur - Dag van 't Ouweland met boerenmarkt, rings teken met oude trac toren, Zeeuws kam pioenschap Kwalleb- allen en de eerste Sabbingeloop WEMELDINGE 08.00-12.00 uur - Weekmarkt; Ooste lijke Kanaalweg 4, 09.45-16.30 uur - So- lextocht; Maartens kerk, 13.00-17.00 uur - Openstelling Kerk YERSEKE Meerpaal 20, 08.00-16.00 uur - Sportvissen met het M.P.S. Beatrix 2 op de Oosterschel- de; Kerkplein en Oude Torenstraat, 11.00 -15.00 uur - Openstelling Dorps kerk; Sportpark 'Cle- ijn Moereken' 19.00 uur - Oefenwed strijd Reimerswaal elftal - HSV Hoek Zondag BAARLAND Oude Polderdijk 2, 12.00-17.00 uur - Ex positie Buitenwerk Schatten Toen en Nu COLIJNSPLAAT West Zeedijk 2, 11.00-17.00 uur - Folkloristische dag op Camping Ori- sant KAMPERLAND Steiger fietsvoet- veer, 19.00 uur - Openluchtdienst (bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Ark aan de Veerweg 100) NISSE Ambachtsheren- dijk, vanaf 08.00 uur - Jumpin' de Weel WILHELMINADORP Het Sas 11-13, vanaf 15.00 uur - Optre den 'Windbroke' YERSEKE Meerpaal 20, 08.00 -16.00 uur - Sport vissen met M.P.S. Beatrix 2 op de Oos- terschelde Middelburgsestraat 20 4461 EH Goes T. (0113) 227 283 F. (0113) 233 977 E. p.melse@hetnet.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 74