Wij zoeken een Salarisadministrateur administrateur* M^V Gors*! Directeur v/m verder dan de deurmat! Clavis WGGGNeR Media EEN GROEPSLEERKRACHT VOOR GROEP 7/8 Bestuurscontroller Assetmanager Manager klant en wijken mensgerichte ondersteuning Ichtusschool/Het Vlot ZELFSTANDIG WERKENDE KOK, www.roompot.nl/vacatures Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant 24 uur, in de toekomst is uitbreiding mogelijk) "Ik ontdek, kleur en vorm mijn wereld op de Gezellehoek" Met uw (reclame)drukwerk écht opvallen in uw eigen regio? Verspreid uw boodschap met de huis-aan-huiskranten van Wegener, Uw drukwerk wordt exclusief verspreid meteen beperkt aantal folders, Hierdoor bent u verzekerd van uitstekende bezorgkwaliteit en bovendien: optimale aandacht! Meer welen? www.FolderVerspreidingWegenerMedia.nl Telefoon: 088-013 88 90 E-mail: reclameverspreidingiwegenermedia.nl zaterdag 30 Deze functie is voor 36 uur per week. Interesse? mei 2015 Kijk op www.gors.nl bij onze vacatures voor meer informatie. i De Ichtusschool is samen met Het Vlot een PC/RK basisschool met 240 leerlingen en 18 leerkrachten, verdeeld over twee locaties. De Ichtusschool is de locatie in de Binnenstad en heeft 130 leerlingen verdeeld over 5 groepen. Locatie Het Vlot aan het Pablo Picass- oplein heeft 110 leerlingen verdeeld over 5 groepen en een schakelklas. Voor de Ichtusschool zijn wij op zoek naar: Het betreft hier een fulltime betrekking. We zijn op zoek naar een enthousiaste leerkracht die - ervaring heeft en graag in de bovenbouw van onze school wil werken. - taken op zich wil nemen, die vallen binnen een LB functie. - interesse heeft in ICT en bevoegd is de gymlessen te verzorgen. - bewust kiest voor PC/RK onderwijs. - beschikt over een flexibele- en enthousiaste instelling. - zich in wil zetten voor de verdere ontwikkeling van onze sterk groeiende school. - affiniteit heeft met handelingsgericht werken, pluskinderen, coöperatieve werkvormen en woordenschatonderwijs. Wij bieden: - onderwijs waarin kinderen leren met hart, hoofd en handen en met moderne middelen. Hierbij vinden wij dat jij het verschil maakt. - een sfeer die naar kinderen veiligheid en geborgenheid uitstraalt. - een gezellig team, dat samenwerken zeer belangrijk vindt. - een prima zorgstructuur, waarin kinderen die speciale aandacht nodig hebben, zowel binnen- als buiten de groep extra begeleiding krijgen. - betrokken en enthousiaste ouders, die op een positieve wijze bijdragen aan de sfeer in de school. - uitgebreide mogelijkheden tot nascholing. Enthousiast geworden?! Ik stel het op prijs als je voor verdere inlichtingen contact met mij opneemt. Sam Gideonse, directeur. (Tel. 0118-412991 Ichtusschool, 0118-412208 Het Vlot of 0118-611940 thuis). Brieven kun je sturen naar postbus 106,4380AC te Vlissingen. Mailen kan ook: s.gideonse@onzewijs.nl of vlot@zeelandnet.nl. Wij zien je reactie graag tegemoet voor 13 juni 2015. GENIETEN VOOR HOF OOMBURG IN DOMBURG ZIJN WIJ PER DIRECT OP ZOEK NAAR EEN: Wij zijn op zoek naar enthousiaste kandidaten met een diploma en ervaring! Wat bieden wij? Een zeer afwisselende en uitdagende baan in een prettige werksfeer Betaling en reiskostenvergoeding volgens CAO-Recreatie Doorgroeimogelijkheden Interesse? Reageer dan snel en stuur je motivatiebrief en cv per mail naar Mevr. N. Stelling: stelling.n@roompot.nl Clavis is een woningcorporatie met ca. 2500 woningen in Terneuzen en Sluiskil. Wij staan voor het bieden van een goede en betaalbare woning, in een prettige en veilige leef omgeving met een prima dienst verlening. Clavis geeft met haar onder nemingsplan 2015-2019 'Gewoon sociaal' richting aan portefeuille- management, ketenintegratie, her structurering, betaalbaarheid en digitalisering. Om invulling te geven aan het ondernemingsplan zijn wij op zoek naar: (20 uur) Je bent verantwoordelijk voor de beheersbaarheid van de organisatie door een adequate inrichting van het risicobeleid, de interne controle en de governance en compliancestructuur. (min. 20 uur en max. 28 uur) Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van plannen volgens de portefeuillestrategie m.b.t. beheer en transformatie. (36 uur) Je bent verantwoordelijk voor een succesvolle aansturing van de afdeling Klant en Wijken, gericht op het behalen van financieel en maatschappelijk rendement uit het vastgoed. Je ontwikkelt beleid voor het vastgoedbeheer (verhuur, onder houd en sociaal beheer) en vertaalt dit naar een effectieve implementatie. Kijk voor meer info op www.clavis.cc/clavis/vacatures 17 basisscholen voor openbaar onder wijs zijn in de stichting Openbaar Basis onderwijs West-Brabant ondergebracht De 17 basisscholen zijn verspreid over de gemeenten Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Drimmelen. De scholen bieden in nauwe samenwerking met elkaar en met 285 medewerkers vanuit uiteenlopende onderwijsconcep ten onderwijs aan ruim 3000 leerlingen. De leiding van de organisatie is in handen van een directeur-bestuurder, die wordt bijgestaan door een MT en een stafafdeling. Van hieruit wordt in samenspraak met de directeuren het beleid ontwikkeld. Taken en bevoegdhe den zijn vastgelegd in een manage- mentstatuut. De Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant opereert midden in de samenleving en is een profes sionele lerende organisatie welke met de onder haar beheer staande scholen zorgdraagt voor kwalitatief hoogwaar dig openbaar basisonderwijs. Centraal staan verderde algemene toegankelijk heid en actieve pluriformiteit. Er wordt veel aandacht besteed aan expressie en sociale vaardigheden van de leerlingen, waarbij gelijkwaardigheid en onderlinge acceptatie uitgangspunten zijn. Tevens wordt vanuit integrale kwaliteitszorg, aandacht besteed aan Zorg op maat. 0B0 West-Brabant ondersteunt de scholen vanuit een professioneel bestuursbureau ten behoeve van de verschillende beleidsterreinen. 0B0 West-Brabant biedt personeelsleden passende ontwikkelingsmogelijkheden en gunstige secundaire arbeidsvoor waarden. De directeuren zijn integraal verantwoordelijk op alle beleidster reinen. Wilt u meer weten? Bezoek dan onze website www.obo-wbr.nl Ook kunt u contact opnemen met de heer Ad Goossens, directeur-bestuurder, tele foon (0165) 54 82 60 of 06 5136 2456. De Gezellehoek is op zoek naar een flexibele, inspirerende en motive rende directeur. De Gezellehoek is een multiculturele basisschool en staat open voor iedereen. De school heeft ongeveer 130 kinderen, verdeeld over 10 groepen. Naast de reguliere groepen heeft de Gezellehoek ook Projectgroepen n.l. schakelklassen en opvang van nieuwkomers. Het team bestaat momenteel uit 28 personen. Per 01 -08-2015 is de functie vacant van: De Gezellehoek zoekt een directeur die beschikt over de competenties om het maximale uit teamleden, kinderen en ouders te halen. Wij denken hierbij aan een directeur die: het team inspireert en motiveert betrokkenheid en verantwoordelijkheid stimuleert de kwaliteiten van het team herkent, erkent en benut een communicatief sterk persoon is die bereikbaar en toegankelijk is voor ouders, kinderen en het team goed op de hoogte is van actuele onderwijskundige ontwikkelingen de onderwijskwaliteit op de Gezellehoek bewaakt affiniteit heeft met de doelgroep een nodige dosis humor en relativeringsvermogen heeft duidelijke doelen voor de school stelt en het team hierbij betrekt Ook verwachten we van betrokkene dat hij/zij ervaring heeft in lesgeven en als directeur. Tevens dient hij/zij de ambitie te hebben om voor langere periode deze functie aan te gaan. Gaat u solliciteren? Uw brief met motivatie en curriculum vitae moet vóór 12 juni 2015 per email zijn ingediend bij de Stichting Openbaar Basisonderwijs West- Brabant, t.a.v. dhr. Pieter van Zeggeren pvanzeggeren@obo-wbr.nlDe sollicitatiegesprekken, waarvoor u telefonisch wordt benaderd, zullen plaatsvinden in week 26. Een gericht assessment voor deze functie kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Acquisitie met betrekking tot deze oproep wordt niet op prijs gesteld.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 9