Historisch Museum Goes Lik verf voor molen Aeolus 10 ZEELAND Stichting Musea De Bevelanden hoopt uit de rode cijfers te komen door lagere huisvestingskosten Mijn regio 'Rolling Stones' bij Music for Wheels Verkoop sieraden voor Funds for Hope 112 Nieuws Concert Van der Poel gaat niet door Ruim 1500 euro voor stichting de Putter Poolse middag in De Spinne Illustrator Floor Rieder signeert Nog geen spoor gestolen kunstmest Man (51) bij kantoor in elkaar geslagen Mijn dorp, mijn stad Stichting Musea De Bevelanden wil af van de hoge huurprijs door het gebouw aan de Singelstraat te kopen. ONDERHOUD KAMPERLAND Music for Wheels krijgt een ver volg. Vandaag vindt dit concert voor de tweede keer weer plaats op het Havenplein in Kamperland. De organisatie is in handen van Marcel Nieuwdorp (Café Havenzicht) en Henk Zwemer. Tijdens Music for Wheels zullen de Jumping Jacks optreden, een ge legenheidsband samengesteld uit Hot Fuzz uit Middelburg mét Walter Calbo en zanger Kees Moer land. Zij spelen uitsluitend Rolling Stones. Aanvang: 20.30 uur. HEINKENSZAND Vandaag wordt er in Heinkenszand een verkoopdag georganiseerd met producten die afkomstig zijn uit Ke nia. De opbrengst van deze verkoop is bestemd voor de projecten van stichting Funds for Hope. Handge maakte sieraden, houtsnijwerk en kleurige kanga's zullen tijdens de ze dag te koop zijn. De sieraden worden gemaakt door vrouwen in Nairobi, die door hiv of aids niet meer in staat zijn om een normale baan te krijgen. Door een microkrediet van stich ting Funds for Hope! zijn ze kleine bedrijfjes begonnen, waardoor ze in hun onderhoud kunnen voor zien. Bij de ingang van supermarkt Emté staat vandaag een stand van Funds for Hope!. NIEUW- EN SINT JOOSLAND Het concert van Beatrice van der Poel gaat niet door. Zij zou van daag om 20.30 uur in theater de Wegwijzer in Nieuw- en Sint Joos- land optreden, maar de organisatie meldt dat de voorstelling is afge last vanwege te weinig belangstel ling. Van der Poel zou hier haar on langs verschenen album 'Heel huids' ten gehore brengen. OOSTDIJK Het fietsevenement 'Trap es deur Reimerswaal', dat 11 april plaats vond, heeft 1580 euro opgebracht. De cheque is donderdag overhan digd aan stichting de Putter in Oostdijk, die zich inzet voor het be houd van een sociale ontmoetings plaats en mensen met een verstan delijke beperking ondersteunt. GOES De Poolse gemeenschap in Neder land presenteert zich vandaag aan de inwoners van Goes tijdens een Poolse dag in wijkcentrum De Spin ne in de Goese Polder. Tussen 11.00 en 19.00 uur kunnen inwoners in gesprek gaan met mensen uit Po len. In het bijzonder wordt aandacht be steed aan de gewoontes en gebrui ken in het land en de verschillen met Nederland. Bezoekers kunnen ook naar Poolse muziek luisteren en Poolse gerechten proeven. Er is ook kunst te zien. GOES Illustrator Floor Rieder (29) is zon dagmiddag aanwezig in boekhan del de Koperen Thin. Rieder maakt tekeningen voor kranten, tijdschrif ten en boeken. Voor haar illustraties in het boek 'Het raadsel van alles wat leeft' kreeg zij vorig jaar het Gouden Pen seel, de jaarlijkse prijs voor het kin derboek met de beste illustraties. Ook illustreerde Rieder de nieuwe uitgave van het boek 'Alice in Won derland'. In de Koperen Tuin aan Keizersdijk 16 in Goes zal zij zondag tussen 13.00 uur en 14.00 haar boeken op geheel eigen wijze signeren. Daar naast neemt zij haar spiegelmachi- ne mee, waarmee ze voor iedereen gratis een spiegeltje met illustratie kan maken. WEMELDINGE De politie heeft nog geen idee waar de in maart in Wemeldinge gestolen 750 kilo kunstmest is ge bleven en wie daarvoor verantwoordelijk is. „Erg vervelend", zegt po litiewoordvoerster Esther Boot. De kunstmest werd on der een valse naam afge nomen bij de CZAV in Wemeldinge door een blanke Nederlands spre kende man van ongeveer 30 jaar oud met donker krullend haar die in een nieuw model Golf GTI reed. De zaak kwam aan het licht toen er nota op de mat viel bij de klant wiens naam was ge bruikt. De politie nam en neemt de zaak hoog op omdat met de kalkam- monsalpeter, een stikstof- houdende kunstmest, na enkele bewerkingen ook explosieven kunnen wor den gemaakt. HOOFDPLAAT tot nu toe uit onderzoek is gebleken dat woensdag een zwarte Mercedes Vi- to met Belgisch kenteken opvallend langzaam over de Westlangeweg reed. Een man (51) uit de ge meente Sluis is donder dagochtend tussen negen en elf uur voor zijn kan toor aan de Westlange weg in Hoofdplaat zwaar mishandeld door twee mannen. Hij is nog zelf naar huis gereden, waar na hij naar het zieken huis in Terneuzen is ge bracht. Door hoofdletsel kan hij zich weinig herin neren. De politie zoekt getuigen. Ze meldt dat Heb je een reactie of tip? Mail naar redactie@pzc.nl ZATERDAG COLIJNSPLAAT De Oude Haven, 13.00 uur - Volley baltoernooi GOES Bakkerij Boer, Co- lumbusweg, 12.00- 17.00 uur - open huis en bolusdag; Olympiaweg, 10.00-16.00 uur- Open dag Bax- Shop; Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, 10.00-13.00 uur - Huidkankerdag, gra tis check door der matoloog; Grote Markt, 12.00 -16.00 uur - Muziekfesti val met optredens van oa Brassband Excelsior, Brass band Wilhelmina, Muziekvereniging Con Affezione en Muziekvereniging Euphonia; Voorstad 16,13.30-15.30 uur- fotoworkshop Kiek je mee?; Ter Valcke, 14.30 uur - CVA/ NAH trefpunt met als thema 'beroer te'; Boekhandel Het Paard van Troje, 15.00-16.00 uur- Charles Linssen sig neert boek 'Over Zeeland'; Podium 't Beest, 20.00 - 01.00 uur - Goese band Clear Clamour HANSWEERT Binnenhaven, 15.00 - 01.00 uur - Sluis- rock Festival met op tredens van oa Ra- diovox, Iron Laiden en Stolling Rones HEINKENSZAND Emté-supermarkt, overdag - Stand Funds for Hope!, verkoop producten uit Kenia KAMPERLAND Westhavendijk, 20.30 - 01.00 uur - Music for Wheels, festival met op tredens van o.a. Betty's Dog Hou se, The Gentle- mans of Rock and Roll en Jumping Jackas KAPELLE Petrakerk - activitei- tenmarkt - met om 12.30 uur optreden kinderkoor in de kerk, 's middags aan wezigheid ballon kunstenaar en springkussen. Ver der is er een rom mel- en kleedjes- markt en hebben ouderen de kans hun rollator te laten controleren door een specialist; Kerk plein, overdag - Schildersdag en kunstmarkt KRUININGEN Clercqswegje, 19.30 -00.00 uur-Voor jaarsconcert Zeeuws Mannen En semble o.l.v. Mark Christiaanse RILLAND Voetbalveld, 13.00 - 16.00 uur - voetbal toernooi; Dorps huis, 20.00 uur - Presentatieavond programma Po dium Reimerswaal ZONDAG GOES Olympiastraat, 10.00-16.00 uur- Open dag Bax- Shop; Manhuistuin, Zusterstraat 11, Man- huistuinconcert Brassband Excelsior uit's Heer Arends- kerke-12.00-13.15 uur Museum wil gebouw aankopen door Luc Oggel GOES. De Stichting Musea De Be velanden, waar het Historisch Museum in Goes en het Fruit teeltmuseum in Kapelle onder vallen, wil het museumgebouw aan de Singelstraat in Goes ko pen van de gemeente. Daarmee moet een structureel gat in de be groting worden opgelost. De stichting huurt het ge bouw momenteel, maar waar de huur jaarlijks stijgt, gaat de subsi die omlaag. Het museum moet het met een ton minder doen omdat Borsele haar bijdrage van 75.000 euro helemaal heeft ge schrapt en Goes 25.000 euro min der geeft. „Toch twintig procent minder inkomsten", zegt voorzit ter Toine Wevers. De stichting heeft nu een tekort van tiendui zenden euro's per jaar, maar kan volgens Wevers zo'n twintig mil le verdienen door het gebouw aan te kopen. „We hebben bin nen al heel veel geïnvesteerd op het gebied van verlichting en kli maat zodat we eind dit jaar een gecertificeerd museum kunnen worden, dan is het wel prettig om het in eigendom te hebben." De gemeente Goes is in princi pe bereid om over een overname te praten, maar wel onder bepaal de voorwaarden, zegt wethouder Loes Meeuwisse. „We willen dat er een onderhoudsvoorziening komt voor het gebouw en ook dat het museum voor de komen de jaren een gezond financieel plaatje kan laten zien." Wevers heeft daar alle begrip voor. Hij houdt rekening met een overname per 1 januari 2016. „Het is de bedoeling om vanaf dan weer zwarte cijfers te schrij ven." Huisvesting is nog zo'n beetje de enige post waar het museum op kan bezuinigen, het aantal be zoekers is met jaarlijks zo'n 20.000 bezoekers vrij constant. Soms zit er een uitschieter bij, zoals in 2011 toen 28.000 mensen langs kwamen. Er zijn nog een paar andere ideeën om kosten te besparen, bijvoorbeeld door di recteur Hans Oomen een dag minder te laten werken. Momenteel is in de musea in Goes en Kapelle een tentoonstel ling te zien van het Quiltersgilde Nederland, dat 14.000 leden telt en naar verwachting veel bezoe kers uit het land zal trekken. WEMELDINGE. Molen Aeolus in Wemeldinge is straks weer mooi wit. De stellingmolen aan de Bonzijweg, eigendom van de gemeente Kapelle, krijgt momenteel een schilderbeurt. Niet overbodig, want er zat behoor lijk wat aanslag op het gepleisterde deel van koren- en pelmolen uit 1871. foto Marcelle Davidse

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 98