Nieuwe poging voor verbod ritueel slachten 2 y 1 NIEUWS 7 Jongste Eerste Kamerlid Uit bewust gezin De Partij voor de Dieren heeft er een vrouw als boegbeeld bij: Christine Teunissen. 'Als ze och meisje tegen me zeggen, negeer ik dat.' 749,95 Nee. Christine Teunis sen (29) heeft geen auto. Ja. Ze zet de thermostaat thuis op standje zuinig. En, ze ker, ze is vegetariër. Maar anderen de bij haar partij pas sende manier van leven door de strot duwen: neuh. Er kan in haar bijzijn gerust een sappige biefstuk worden verslonden. „Ik zal er geen preek over afsteken. Maar vaak beginnen men sen er zelf over. Dat ze 'heus niet elke dag vlees eten'. Dat vind ik wel mooi. Dat er zo veel veranderd is dat vlees eters zich inmiddels verdedigen, en vegetariërs niet." Over zo'n 1,5 week nestelt de 29-ja- rige historica zich tussen de vele se nioren van de Eerste Kamer. En, ja, daar heeft ze zin 'an', hoewel het in stituut zelfs door een van de leden ooit als 'Eerste Slaapkamer' werd weg gezet. „Ik vind het een prachtige plek, omdat het wars van de waan van de dag is, omdat wetsvoorstellen er echt op inhoud worden getoetst. En dat er alleen ouderen zitten: de ge middelde leeftijd was 61 en wordt 56. Dus dat is al wat jonger, toch?" Het is er spannender dan ooit, vindt ze, nu de coalitie van Mark Rut- te geen meerderheid meer heeft. „De Partij voor de Dieren heeft 'maar' twee zetels, maar die kunnen de ko mende jaren net het verschil maken." Haar partij is van plan om bijvoor beeld dat ene voorstel dat in 2012 zo veel stof deed opwaaien opnieuw in te dienen: het verbod op ritueel slach ten. „Dat voorstel heeft het toen in de Eerste Kamer niet gehaald maar dat kan nu heel anders zijn." Teunissen (in Den Haag al bekend als raadslid) omarmt hetzelfde ver haal dat boegbeelden Marianne Thie- me en Esther Ouwehand al jaren af steken. Ja, de partij is in zetels klein (twee in Tweede en Eerste Kamer) maar qua invloed 'absoluut van be lang'. „We hebben, sinds we in 2006 de politiek inkwamen, andere par tijen gedwongen over onderwerpen na te denken die eerst niet eens aan de orde waren. Over zo'n vraag als 'is vrijheid van godsdienst belangrijker dan dierenleed?'. En we hebben écht dingen voor elkaar gekregen. Bijvoor beeld dat kippen niet meer levend aan haken worden gehangen." „Vissen kunnen in kleine ronde kom men niet 'naar hun aard' leven. Daar gaat het ons om. Om dat principe. En dus is zo'n voorstel helemaal geen bij zaak maar ligt het in het verlengde van zoiets wezenlijks als de afschaf fing van de bio-industrie. Daar kun nen dieren ook niet zijn wie ze zijn." „Als het over dit soort dingen gaat, denk ik altijd aan Gandhi. 'Eerst nege ren ze je, dan lachen ze om je, dan vechten ze tegen je en dan win je'. Ik weet zeker: binnen 50 jaar bestaat er geen bioindustrie meer. Er is al een kleine groep die zich ervan afkeert. Die voor biologisch kiest. Of geen vlees meer eet. En kleine bewegin gen kunnen grote worden. Waarover ik me wel zorgen maak, zijn opko mende economieën als China. Daar wordt de consumptie van vlees en Ik weet zeker: binnen 50 jaar bestaat er geen bio-industrie meer.' zuivel opgejaagd en onze regering doet er vrolijk aan mee. Die promoot daar een megamelkfabriek. We moe ten van dat megalomane af." „Ik bewonder Marianne. Ze is moe dig, gaat altijd door, ook als ze kritiek krijgt. Maar ik heb geen ambitie om politiek leider te worden." „Helemaal toevallig is dat niet, denk ik. We heten dan wel de Partij voor de Dieren maar zijn natuurlijk geen one-issue-partij, wel een beweging die zich inzet voor een schonere, ge zondere, eerlijker wereld. Dat spreekt vrouwen aan. Dat puur economische denken - alles wegen in winst, geld, wel of geen begrotingstekort - dat is een mannelijke manier van denken." „Nou, dank je..." „Gek hoe dat werkt. Als mannelijke politici zich boos maken, is dat oké. Als vrouwen zich opwinden, keert dat zich tegen hen. Ik heb het in de raad van Den Haag ook gemerkt. Ver hef je je stem, dan ben je al snel een bitch. Of zeggen ze zoiets als 'och, meisje, doe maar rustig'. Ik negeer dat, ga gewoon over op de inhoud." „Er wordt altijd gezegd: het CDA is de partij voor de boeren maar wij zijn ook vóór de boeren. Wij gunnen ze een eerlijke prijs voor een eerlijk, duurzaam product. Het CDA verde digt het oude systeem, de megabedrij- ven die voor de hoogste winst gaan. Dus, in die zin: ja, die partij is wel mijn natuurlijke vijand." „Vóór mijn partij in de Kamer kwam, werd te weinig over dierenwelzijn na gedacht. Wij dwingen het ministerie dat nu wel te doen en als daarvoor twee ambtenaren nodig zijn: prima. Best weinig eigenlijk." „Marianne Thieme en Esther Ouwe hand zijn al van de statement-outfits en dat is fantastisch hoor, maar drie? Dat lijkt me wat veel." DEN HAAG. - De Partij voor de Dieren dient het wetsvoorstel voor een verbod op ritueel slach ten opnieuw in. Christine Teu nissen denkt dat het voorstel, dat eerder op grote weerstand bij de joodse en islamitische gemeen schap stuitte, het dit keer haalt. Zij wijst daarbij op de gewij zigde stemverhoudingen in de Eerste Kamer. Daar is de coalitie sinds vorige week haar meerder heid kwijt. Volgens Teunissen biedt dat kansen om de wet te gen onverdoofd slachten er door te krijgen. Het voorstel zal kleine wijzigingen kennen, maar 'in es sentie' hetzelfde blijven. Advocaat Ronnie Eisenmann, die eerder de bezwaren van de joodse gemeenschap tegen zo'n verbod verwoordde, is niet ver rast. Hij maakt zich geen zorgen. „De Eerste Kamer heeft onder andere om principiële redenen tegengestemd. Omdat het tegen de vrijheid van godsdienst in gaat. Ik denk dat het dit keer niet eens de Tweede Kamer gaat ha len." -V'-l AANBIEDING ALLEEN DIT WEEKEND GELDIG Total Body Scan van Privatescan; de APK van uw lichaam! Korting 31% U bespaart 340,05 Slechts Christine Teunis sen (Leidschen- dam, 1985) stu deerde geschiede nis in Leiden, was onder meer persvoorlichter voor PvdD-leider Marianne Thie me. Nu lid Eerste Kamer en fractie voorzitter in raad Den Haag. Komt uit een *bewust gezin'. „We had den geen auto, aten vegetarisch en er werd veel over maatschap pelijke thema's gediscussieerd. Toch raakte ik pas tijdens mijn studie geïnteres seerd in politiek." ZATERDAG 30 MEI 2015 'Ben je een bitch als je je opwindt?' door Eefje Oomen De Partij voor de Dieren wordt ook de Partij voor de Bijzaken genoemd. De par tij die ronde vissenkommen verbiedt. Maar zoiets 'wezenlijks' als de afschaf fing van de bio-industrie lijkt verder weg dan ooit. In Limburg komt een su- permegastal. Christine Teunissen: 'Ik bewonder Marian ne Thieme.' foto Evert-Jan Daniëls Bent u de nieuwe Marianne Thieme? Uw partij is de enige waar vrouwen de toon zetten. Het zijn ook mooie vrouwen... ...maar wel bozig. Heeft u ook zo'n hekel aan het CDA als uw partijgenoten in de Tweede Kamer? Uw partij wekt zelf ook irritatie. Zó veel schriftelijke vragen stellen dat het minis terie van Landbouw er twee aparte amb tenaren voor aan moest stellen. Wat trekt aan op Prinsjesdag? door Eefje Oomen De Partij voor de Dieren, opgericht in 2002, heeft twee zetels in de Tweede Kamer en ook twee in de Eerste Kamer rtT7 "V Spoor aandoeningen vroegtijdig op: grotere kans op genezing •s Ontdek waar je gezondheidsklachten vandaan komen x' Zeer uitgebreid MRI onderzoek geeft u inzicht in uw lichaam Het geld dubbel en dwars waard Adviesprijs 1090,- BESTELLEN V J DOE JE VEILIG SNEL VIA WWW.KOOPJEDEAL.NL Met gemak veilig shoppen IsS) DPDf^jJl ^5) NIET TEVREDEN? GELOTERUGl)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 8