I Uitlevering van verdachten Meppelder pakt titel op WK taekwondo 10 SPORT Nooit wroeging gehad van keus om niet op zondag te spelen Niels Westmaas stopt bij Tjoba. De gentleman in het veld vindt dat het tijd is voor andere zaken. Sport en recht Niels Westmaas is 29 en nog in de kracht van zijn le ven. Toch stopt hij al met korfballen bij Tjoba. Vandaag speelt hij zijn laatste wedstrijd, thuis tegen TOP Arnemuiden. „Juist omdat ik zo jong ben, heb ik dit besluit genomen", vertelt de in woner van 's-Heer Hendrikskinde ren. „Ik ben namelijk nu nog fit om zo veel andere mooie sporten te doen. Kitesurfen bijvoorbeeld. Dirk-Jan, m'n broer, is daarmee be gonnen. Eerst was ik sceptisch: echt iets voor hem, misschien een beetje gevaarlijk. Inmiddels ben ik er ook aan verslingerd. Daarnaast ben ik in voorbereiding op de Kustmarathon en heb ik recent een racefiets gekocht. Er is nog zo veel meer dan korfbal." Westmaas is al een decennium één van de beste spelers in de pro vincie. Met zijn sprongkracht, goe de schot, inzicht en enorme werk lust is hij in elk team en onder el ke trainer onomstreden geweest. Bij Tjoba zou de jonge vader - zijn Het is nu eenmaal onze keus om de zondag voor onszelf te houden zoon Luc wordt binnenkort één - nog lang mee kunnen, maar dat wil hij niet. „Het is min of meer in de B's begonnen. Met dat team gin gen we hogerop en werden we steeds fanatieker. Van toen tot nu heb ik in een grote sneltrein geze ten. Ik heb er heel veel tijd in ge stoken; veel trainen, altijd op zater dag op pad. De laatste twee jaar ben ik dat wel een beetje als een opoffering gaan zien. Hoewel dit team het beste team is waar ik bij Tjoba in heb gespeeld, vond ik het wel eens jammer om te móeten trainen." Als talent maakte Niels West maas een uitstapje naar PKC in Pa- pendrecht, een topclub. Hij speel de er - net als Dirk-Jan - twee jaar bij de junioren. Vervolgens ging hij alleen nog twee seizoenen door bij de senioren. Tegelijkertijd maakte de rebounder furore bij di verse Oranje-teams. Hij speelde tal van interlands bij Nederland onder 19 en Nederland onder 21. Blessure Zo'n acht jaar geleden keerde Westmaas terug bij Tjoba. In 's-Heer Hendrikskinderen was hij vervolgens wederom een vaste waarde. Hij nam wel één seizoen een sabbatical (om zijn huis te ver bouwen) en hij miste ook bijna een volledige jaargang vanwege een handblessure. „Die blessure was een reden om een jaar langer door te gaan. Eigenlijk wilde ik vorig seizoen al stoppen, maar toen zat ik met die hand. Dat was geen mooi afscheid geweest." Westmaas heeft z'n sport altijd kunnen „relativeren". Hij was en is fanatiek, maar wel tot op zekere hoogte. „Er zijn belangrijkere zaken dan korfbal", vindt hij. Zijn geloof bijvoorbeeld. De Be velander korfbalt uit principe niet op zondag. Toen hij nog voor Oran je uitkwam, was dat wel eens las tig. „Dan speelden we - Dirk-Jan en ik - wel de poulewedstrijden mee, maar moesten we voor de fi nale op zondag bedanken. Daar is overigens nooit discussie over ge weest. Men wist precies hoe wij er in stonden en respecteerde dat. Ik heb er zelf ook nooit wroeging over gehad. Het is nu eenmaal on ze keus om de zondag voor onszelf te houden. Eerst is dat misschien nog een keus die je ouders voor je maken, maar als je ouder wordt en je er meer over gaat nadenken, sta je daar helemaal achter." „In Nederland onder 21 was het dus geen probleem", vervolgt Westmaas, „maar Ben Crum heeft namens de bond op een gegeven moment wel aangegeven dat de doorgroeimogelijkheden bij Oran je beperkt zouden zijn als we niet op zondag korfbalden. Hij zei dat er dan meer vissen in de vijver zouden zijn. Ik snapte dat wel. Ik heb toen besloten om na het EK onder 21 in Portugal te bedanken voor Oranje." Zijn familie kwam ook regelma tig vóór het korfbal. In zijn PKC- Meestal kost het me geen enkele moeite om positief en sportief te zijn tijd was dat al zo. Stond hij op het punt van doorbreken, ging hij tij dens het seizoen mee op een va kantie naar Turkije. „Ik vond toen dat ik daarvoor moest kiezen." En de afgelopen jaren trokken de hechte Westmaasjes er ook regel matig op uit, terwijl dat Tjoba mis schien niet goed uitkwam. „Ach", zegt hij daarover, „ook als ik twee trainingen mis, kan ik best nog een goede wedstrijd spelen. Bij Tjoba zien ze dat ook. Hier in 's-Heer Hendrikskinderen is het een ander verhaal dan bij een top club." Respect Voor Westmaas zijn er niet al leen belangrijkere zaken buiten het veld, maar ook binnen de lij nen. Zijn gretigheid kent een li miet. „Ik wil winnen, maar niet ten koste van alles", legt hij uit. „Ik houd respect voor mijn tegenstan ders en medespelers. Een enkele keer moet ik me er wel toe zetten om kalm te blijven, maar meestal kost het me geen enkele moeite om positief en sportief te zijn. Daar haal ik juist mijn plezier uit." De korfballer vindt dat hij een voorbeeldfunctie heeft. Als docent lichamelijke opvoeding op het Cal- vijn College in Goes - waar zijn va der exact hetzelfde vak geeft - ha mert hij ook op normen en waar den in de sport. „Ik let daar niet al leen op hoe er gesport wordt, maar ook op het taalgebruik en emoties. Ik kijk hoe de leerlingen op elkaar en op situaties reageren. Soms floepen ze er iets uit. Begrij pelijk, maar ik corrigeer dat wel." Vandaag is zijn laatste wed strijd, Tjoba-TOP. Een derby waar bij de titel op het spel staat. Graag zou Westmaas de wedstrijd win nen („Dat kan ook, we zijn thuis nog ongeslagen dit seizoen") en er dus een beslissingsduel uitslepen, maar hij beseft dat de Arnemuidse equipe meer toe is aan promotie dan Tjoba. „TOP heeft uiteindelijk meer te zoeken in de hoofdklasse. Zo reëel moet je zijn", zegt hij. „Bij ons stoppen er met mij nog een paar. Dat is niet zomaar op te vangen. Als het team dan ook nog eens een niveau hoger zou moeten spelen...." Mr. Marcel Heijnneman uit Middelburg Iaat elke laatste zaterdag van de maand in de PZC zijn licht schijnen over brandende kwesties binnen het sportrecht. Dat kan gaan over de aansprakelijkheid van organisaties bij sportevenementen tot de rechtsposities van de vrijwilligers in de sport. Vandaag de zevende aflevering: paniek in de voetbalfamilie. In de eerste ronde klopte Meppel der een andere Poolse, Dorota Ma- zur. „Van de Polen is bekend dat voor hen verliezen geen optie is. Die worden gedrilld. Een partij te gen een Pool is nooit makkelijk", zei ze vooraf, maar ze zegevierde toch. Na die openingswinst trof ze de Noorse wereldkampioene Lise Gronnesby, van wie ze in de fina le van het EK in Azerbeidzjan nog verloor. Nu nam ze revanche. In de halve finale ontdeed ze zich in Jesolo van de Argentijnse Erika Rapetti, waarna ze zich te gen de Poolse Miskiewicz naar een gouden medaille sparde. Meppelder is lid van Taekwon do Middelburg en won vorig jaar in Hongarije de titel in de Europa cup. In 2011 kroonde ze zich al eens tot Europees kampioene bij de junioren. In Jesolo komt Meppelder dit weekeinde met de Nederlandse ploeg ook nog uit op het onder deel teamsparren. De arrestatie van zeven Fifa-officials door de FBI en Zwitserse autori teiten afgelopen woens dag sloeg in als een bom en haal de het wereldnieuws. De arresta ties zijn het resultaat van een al drie jaar lopend onderzoek van de FBI naar de praktijken van een aantal Fifa-officials en bedrijven. Ook de Zwitserse autoriteiten la ten zich niet onbetuigd en doen onderzoek naar de wijze waarop de toewijzing van de WK's aan Qatar en Rusland heeft plaatsge vonden. De aanklacht van de FBI is ge richt tegen in totaal veertien ver dachten, waarvan negen officials van de Fifa en vijf vertegenwoordi gers van sportmarketing- en me diabedrijven. De aanklacht beslaat ruim 166 pagina's en de verdach ten worden op 47 punten aange klaagd. Rode draad is de beschuldi ging dat zij door fraude, bedrog en witwassen hebben samengespan nen om media-, sponsor- en mar- ketingrechten binnen te halen en daarmee de Fifa en haar leden heb ben benadeeld. Hoe is de FBI betrokken ge raakt bij deze zaak? Uit de aan klacht blijkt dat bij het frauduleu ze gedrag en het witwassen ge bruik is gemaakt van Amerikaan se banken en andere instellingen. Hierdoor zijn Amerikaanse wet ten overtreden, waardoor de FBI de mogelijkheid heeft achter de verdachten aan te gaan. Hoe moet het nu verder met de opgepakte verdachten? De FBI wil hen in de VS laten berechten. Zwitserland moet toestemming geven dat deze personen uitgele verd mogen worden aan de VS. Nu is er een uitleveringsverdrag tussen de VS en Zwitserland, waardoor in principe de uitleve ring mogelijk moet worden ge acht. Natuurlijk zullen de verdach ten zich verzetten tegen deze uitle vering en daarbij de hulp inroe pen van teams van advocaten. Uit- 'Er is nog zo veel meer dan korfbal' door Roeland van Vliet Niels Westmaas en zijn zoon Luc bij hun huis midden in 's-Heer Hen drikskinderen. De korfballer nam een seizoen vrijaf om de woning op te knappen, foto Marcelle Davidse JESOLO. Nina Meppelder uit Katten- dijke is in het Italiaanse Jesolo we reldkampioene taekwondo gewor den. De 22-jarige Zeeuwse ver sloeg in de finale bij de discipline sparren in de categorie senioren zwaargewicht de Poolse Wioleta Miskiewicz.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 89