DjhJkbsruUjiniJ Familieberichten kükookop fllensenlinq.nl Cornelis David de Vos Cees de Vos Loet van Dixhoorn Bedroefd stellen wij u in kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan onze vader, opa en overgroot vader Daniël Adriaan Guequièrre Sinds 3 november 2014 weduwnaar van Willy Guequièrre-Gillissen 27 mei 1923 t 28 mei 2015 John Guequièrre Ben en Yvonne Guequièrre-Hartman Denise en Rutger, Ruben Hessel Michelle en Paul, Jaimy Irma en Rinus van Sluijs-Guequièrre Desmond Synthia en Dylan Ruud Guequièrre Debby van 't Westende Antonio Guequièrre Correspondentieadres: Hudsondwarsstraat 2 4388 EV Oost-Souburg Er is gelegenheid tot afscheid nemen op woensdag 3 juni van 19.00 tot 20.00 uur in uitvaartcentrum H. Jobse, Bachweg 2 (achter de Torentijdweg) te Middelburg. De afscheidsdienst voorafgaande aan de begrafenis zal worden gehouden op donderdag 4 juni om 12.30 uur in de aula van de Algemene Begraafplaats aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats. Bram Steketee Willemina Minnaard-van Keulen -Wil- Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het medeleven voor en na het overlijden van onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder Jozine Baars-van Belzen Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Middelburg, mei 2015 Met intens verdriet geven wij u kennis dat plotseling van ons is heengegaan onze lieve (schoon)vader en opa Cees Zaamslag, 17 december 1933 Middelburg, 27 mei 2015 Middelburg, Conno en Lian Ruben, Isabel, Aron Amersfoort, Mark en Loes Ramon, Rosa correspondentieadres: Westmede 87 4337 AL Middelburg De rouwdienst zal worden gehouden op dinsdag 2 juni a.s. om 10.30 uur in de Oostkerk aan het Oostkerkplein te Middelburg. Aansluitend zal om 12.00 uur de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na de begrafenis bent u in de gelegenheid de familie te condoleren in de condoleanceruimte van de begraaf plaats. Indien u geen rouwbrief heeft onh'angen kunt u deze advertentie als zodanig beschouwen. Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze geliefde broer, zwager en oom Ditty en Jan Adriaanse Adrie en Joop de Bruijne Anneke en Giel van Gelderen Marleen en Dick van Es neven en nichten Wij wensen Conno en Lian, Mark en Loes en de klein kinderen heel veel sterkte. Cees de Vos Voor de vele blijken van belangstelling en het medeleven dat wij van u mochten ondervinden na het overlijden en bij de begrafenis van onze lieve en zorgzame moeder, oma en overoma Lena Brouwer - Joppe zeggen wij u hartelijk dank. De wijze waarop u met ons hebt meegeleefd, zowel door uw aanwezigheid als door het sturen van een kaartje, heeft ons erg goed gedaan. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Middelburg, mei 2015 Kees Huibregtse Graag willen wij langs deze weg iedereen bedanken voor de zeer vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve zorgzame vader, opa, overopa en betoveropa Pieter Herman Jansen Uw kaart, brief of persoonlijk woord, alsmede uw aanwezigheid bij de condoleance of bij de begrafenis zijn ons tot steun geweest. Fam. Jansen Kruiningen, mei 2015 Leijn Sturm zaterdag 30 mei 2015 15 Een brug voorbij altijd Na een kortstondig ziekbed is, tot ons groot verdriet, van ons heengegaan onze lieve vader, schoonvader en opa weduwnaar van Hennie Caljé Vlissingen, 27 maart 1927 t Vlissingen, 29 mei 2015 Rien en Esther Karin Winya en Bart Correspondentieadres: Singel 268,4381 VLVlissingen Volgens de wens van Bram zal de crematie in besloten kring plaatsvinden. Dankbaar zijn we voor de overweldigende belangstelling en het medeleven na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder, oma en overoma Het heeft ons erg goed gedaan. Familie Minnaard Westkapelle, mei 2015 Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van onze zwager en oom Hoek: Michiel de Pooter- in herinnering Adrie de Pooter- Dekker Zaamslag: Cees de Pooter Suus de Pooter- Hamelink Neven en nichten We staan niet altijd stil bij het woord 'samen Maar het is een groot gemis als 'samenuit je leven is. De overweldigende belangstelling en het medeleven in de vorm van bezoek, kaarten, telefoontjes en bloemen na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa heeft ons zeer goed gedaan! Mien Huibregtse kinderen en kleinkinderen Westkapelle, mei 2015 Het heeft ons goed gedaan dat wij zoveel medeleven en belangstelling, in welke vorm dan ook, van u mochten ontvangen tijdens de ziekte, na het overlijden en rondom de begrafenis van onze geliefde vader en opa Wij zeggen u daarvoor hartelijk dank. Familie Sturm Aagtekerke, mei 2015 Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling en de brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve Het is een troostrijke gedachte dat Loet voor velen zoveel heeft betekend. Annie van Dixhoorn Anita, Bibi, Alwin kinderen Monica, Jan Pieter, Lies IJsbrandt Terneuzen, 30 mei 2015

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 85