Ja-woord op drijvend trouweiland Blik op taken van andere gemeenten De baron zou blij zijn geweest met deze toren auping ZEELAND 11 Dat is de uitkomst van een mo tie die (met alleen WD, SGP en CU tegen) door de gemeenteraad is aangenomen om het huishoud boekje van de gemeente op orde te houden. Burgemeester en wet houders zijn niet blij met de op dracht. Er lag al een verzoek van de raad om de takendiscussie op nieuw aan te kaarten en dat is ook al in gang gezet. De eerste resulta ten daarvan worden in het najaar verwacht, hield wethouder Ad Verseput de gemeenteraad voor. Volgens Robbert Lievense (LSD) is het nieuwe onderzoek echter breder. De wens om ook een effi- ciencyonderzoek uit te voeren, blijft voorlopig wel geparkeerd. Herhaaldelijk sprak de raad zijn zorg uit over de te verwach ten tekorten op de meerjarenbe groting. Verseput daarover: „Het klinkt misschien een beetje stoer, maar we gaan een sluitende meer jarenbegroting presenteren. Dat zijn we aan onze stand verplicht en die opdracht is ook naar de af delingen gegaan." De eerste signa len terug zijn positief. Ze had eigenlijk gedacht in een kasteel te trou wen, maar Astrid Pille uit Numansdorp geeft op 13 juni als eerste bruid het 'ja-woord' op een speciaal drij vend trouweiland voor de kust van Ouddorp bij Punt-West in het Grevelingenmeer. Het eiland is onderdeel van res taurant beachclub 'Werelds aan het Strand' dat op donderdag 4 juni haar deuren opent. Nog voor dat het zover is, is de plek al popu lair. Alleen voor trouwerijen is de locatie, die plaats biedt aan zo'n zeshonderd man, al tot april 2017 volgeboekt. „Ik had eigenlijk een kasteel bedacht om in te trouwen", lacht Pille, die met Roger Kool in het huwelijk treedt. „Maar er is bijna geen plek met eigen catering te vinden." Bij Werelds aan het Strand vond het stel die optie wel. Ze huren twintig lodges voor de bruiloft, die op vrijdag start met een zogenoemd sit down-dinner. Op zaterdag, dé trouwdag, hebben ze gekozen voor een walking dinner van twaalf gangen. „Alles kan hier. Wat we willen, valt op zijn plek en de locatie is uniek. En wie wil er nou geen ondergaande zon op het strand op zijn huwelijksdag?" Bij Werelds aan het Strand wordt nog de laatste hand gelegd aan 73 zeer exclusieve strandvil la's en zes luxe strandvilla's, gele gen rond het restaurant op het ei land. Voor de bouw van het re sort zijn enkel natuurlijke materi alen gebruikt. Zo is er gebruik ge maakt van houtskeletbouw en zijn de daken voorzien van mos. Via een warmwaterpomp wordt het water uit de bodem gebotteld en geserveerd. Gelegen aan een baai doet de plek idyllisch aan. „Dit kennen we nog niet in Nederland", licht architect Matthijs Zeelenberg toe. „In ons land denken we vaak aan het bouwen van hotels met gan gen en 'konijnenhokken'. Wij hebben juist gekozen voor laag bouw en bieden service en toe wijding, we vertroetelen onze klanten. Het is geen vakantie park, maar een 5-sterren hotelre- het Strand een pleisterplaats, als het aan restaurantdirecteur Mi chel Schreuders ligt. „Je kunt on gedwongen eten en elkaar ont moeten. We bieden service ver boven de middelmaat. Wat je wilt beleven, kun je bij ons bele ven. Voor elk wat wils en niet duur. De gast bepaalt zelf wat hij uitgeeft. We hebben al een maal tijd vanaf 10 euro." In het beachresort, staan smaak en beleving centraal. „Het is een gebouw dat alle seizoen aankan. Je ziet meteen het water en dat doet iets met je." sort. En het mes snijdt daarbij aan twee kanten: de lokale econo mie krijgt een enorme impuls. Het is bovendien de bedoeling dat de erfpachtopbrengsten gaan terugvloeien naar de Grevelingen voor het onderhoud en het in stand houden van de natuur." Het hele ontwerp is ingebed in de natuur, met een hoogtever schil op het terrein van 7 meter door de aanleg van duinen. Te midden van die duinen vormt het centraal gelegen Werelds aan 'In ons land denken we vaak aan het bouwen van hotels met gangen en konijnenhokken' „Bij een toren denk je aan kaste len, ridders te paard en mooie jonkvrouwen. En niet aan een elektriciteitshuisje langs de weg." Maar dat ooit functionele en later vooral vervallen bouwwerk aan de Hoge Maireweg is uiteindelijk één van de torens van de 'natuur- burcht' van zijn oom geworden, zoals Alexander Schimmelpen- nick van der Oye het poëtisch ver woordde. De baron had al vanaf zijn vroegste jeugd het ideaal om een natuurterrein te stichten. De Toren van de Baron, zoals de voor malige transformatortoren wordt genoemd, is nu van onder tot bo ven ingericht om als onderkomen voor allerlei dieren te dienen. Ei genlijk een faunatoren zoals een voedselpiramide in elkaar steekt, schetste bioloog Jacob Capelle. Met - grofweg - van onder naar boven een laag bloemen en plan ten, daarna bijtjes en andere insec ten, vervolgens insecteneters als vleermuizen en tenslotte de laag dieren (zoals uilen) die weer van andere dieren leeft. „Die piramide 'Bij een toren denk je aan kastelen en jonkvrouwen. En niet aan een elektriciteitshuisje' spiegelt zich aan de verdiepingen van de toren. Ik hoop trouwens niet dat ze elkaar allemaal opeten, want dan blijft het er leeg." Capelle typeerde de nieuw inge richte toren als een mooi compro mis. De vervallen toren, die op de nominatie stond om gesloopt te worden, bood een schuilplaats aan dieren. De opgeknapte toren is 'keurig netjes om te zien' maar biedt door de bijzondere inrich ting nog steeds nestmogelijkhe- den en ruimte aan dieren die van elkaar afhankelijk zijn. Kinderen uit Oosterland heb ben volop aan de inrichting van de toren meegewerkt, meldde bur gemeester Gerard Rabelink Zij maakten hommelpotten, padden- opstapjes en vlechthekken. Rabe link: „Wat me als voormalig onder wijsman erg aanspreekt is hoe kin deren hierbij zijn betrokken". Het NME heeft een lesprogramma in elkaar gedraaid. Rabelink bood aan een keer een les te verzorgen. ZATERDAG 30 MEI 2015 door Esme Soesman ZIERIKZEE. De gemeente Schou- wen-Duiveland schakelt een extern bureau in om te onderzoeken wat het takenpakket van de gemeente is in vergelijking met soortgelijke gemeenten, om zo te zien of er ta ken zijn die kunnen worden ge schrapt dan wel aangepast. door Mirjam Boertje Astrid Pille met haar dochtertje Lis. Astrid geeft als eerste bruid het ja-woord op een speciaal drijvend trouwei land in het Grevelingenmeer. foto Dirk-Jan Gjeltema Matthijs Zeelenberg, architect door Esme Soesman OOSTERLAND. Het zou baron Karei Schimmelpenninck van der Oye goed hebben gedaan als hij had ge weten dat de transformatortoren in Oosterland voortaan als natuur- toren door het leven gaat. De ba ron was een groot natuurliefheb ber en vogelkenner, vertelde zijn neef Alexander Schimmelpenninck van der Oye gisteren bij de ope ning van de 'Toren van de Baron'. 9 Alexander Schimmelpenninck van der Oye Genodigden nemen een kijkje bij de tot natuurtoren omgevormde transfor matietoren. foto Isaak Verkeste Tel. 0113 - 65 06 72 info® slapenenmeer.nl www.slapenenmeer.nl slapen meer >-rr'f v.d. Spiegelstraat 94. 4461 LN Goes Auping nights, Better days Tijdelijk 5% voordeel P alle Auping ledikanten^

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 78