Tour kan Zeeland drie miljoen euro opleveren Bobo's verknallen laatste kans PZC COLOFON Vervolgonderzoeken niet nodig Geheugen 2 ZEELAND Er komen geen gevaarlijke stoffen vrij uit munitiestortplaats Oosterschelde, aldus Imares en Rijkswaterstaat. Fiets mee! Zaterdag 13 juni 2015 DELTA RIDE FORTHE ROSES COMMENTAAR Sepp Blatter gaat onverdroten door als voorzitter van de FIFA. Elke andere baas van een grote organisatie zou zich wel bedenken als juist zeven van zijn mede-bestuursle den zijn opgepakt. Dan is de koninklijke weg om zelf te rug te treden. Eventueel voorlopig. Maar in elk geval moet je als topman dan beseffen dat je de schijn tegen hebt. En dat het dan past zeer bescheiden te zijn. Niet Sepp Blatter. Die laat zich ge woon herverkiezen en houdt zich van de domme. De man heeft een schijnbare onaantastbaarheid. Net als zijn organisatie. Maar de wereldvoetbalbond is eigenlijk niet meer dan een koepelorga nisatie. Dat de FIFA gaandeweg een geweldige commerciële macht heeft gekregen, doet niets af aan het basisprincipe. Het is ei genlijk genoeg als landen onder ling sportieve en organisatorische afspraken maken. Daarvoor is een simpel, gemakkelijk te controle ren bureau voldoende. Maar de FI FA is een moloch geworden. Met geheel eigen wetten. Dat Blatter zich kennelijk niet schaamt voor wat er direct onder zijn neus ge beurt, is maar een klein deel van het probleem. Veel verontrus tender is dat hij steeds weer steun weet te verwerven. Gisteren kreeg hij in de eerste ronde al 133 stemmen, fe mag niet verwach ten dat die sportbobo's hun eigen FIFA opblazen door weg te lo pen. Maar het wegstemmen van Blatter was de laatste kans om nog iets van het imago van de FIFA te redden. Wegstemmen van Blatter was laatste kans om nog iets van het imago van de FIFA te redden T: 0118- 43 4050 T: 0113- 31 5670 T: 0115- 64 5740 T: 0111-45 4650 T: 088-0139995 088- 0139 999 0900- 6743 836 Sluis weg bij Muziekschool De gemeente Sluis stapt in 2018 uit de Zeeuwse Muziekschool, mits de kosten daarvoor niet te hoog zijn. De Sluise ge meenteraad stemde don derdag unaniem in met dat voorstel van B en W. De Sluise politiek vindt de Muziekschool te duur. Bovendien maken steeds minder leerlingen er ge bruik van. Dow koopt Elsta-centrale Chemieconcern Dow neemt de Elsta-warmte- krachtcentrale bij het in dustriecomplex in Ter- neuzen over van de huidi ge eigenaren Delta, Es- sent en het Amerikaanse AES. Bij de bouw was al vastgelegd dat Dow de in 1998 geopende centrale na twintig jaar zou ko pen, als één van de eige naren dit niet wilde. De overname is voorzien in september 2018. Elsta pro duceert elektriciteit en stoom. De veertig werk nemers gaan mee over. Kunstprijs voor De Nooijers Het Zeeuwse kunste naarsduo Paul en Menno de Nooijer heeft de Lions Club Vlissingen Kunst en Cultuurprijs ontvangen. Zij werden daarmee gis teravond verrast na hun voorstelling 'Half the ho rizon' in 't Beest in Goes. Bij de prijs zit een bedrag van 2000 euro. Mensen DEN HAAG. De in de Oosterschelde gestorte munitie vormt op geen enkele wijze een gevaar. Vervolg onderzoeken zijn daarom niet no dig. Minister Jeanine Hennis-Plas- schaert van Defensie schrijft dat aan de Tweede Kamer. Na de Tweede Wereldoorlog is 30 mil joen kilo overtollige munitie ge stort in het Gat van Zierikzee in de Oosterschelde. Al decennialang wordt gemeten of de munitie een gevaar vormt. In opdracht van minister Hen nis hebben Imares en Rijkswater staat in 2014 opnieuw uitgebreid onderzocht of stoffen uit de muni tie in het water terecht komen. Eerder meldde deze krant al dat de munitie volgens Imares geen invloed heeft op het leven in de Oosterschelde. Op het oog zijn de bodemdieren niet zichtbaar aangetast door de munitie. Ook bevatten oesters op de stortplaats niet meer zware metalen. Ook Rijkswaterstaat stelt geen problemen vast, zo blijkt uit het nu openbaargemaakte rapport. Watermonsters laten zeer lage concentraties zware metalen zien. Net boven de bodem van de muni- tiestort zijn de concentraties van lood en ijzer wat hoger dan halver wege de waterkolom en bij het wa teroppervlak. Voor koper en zink is dat niet het geval. De gemeten concentraties aan zware metalen zijn vergelijkbaar met die op andere plekken in de Oosterschelde. De normen voor waterkwaliteit worden niet over schreden, aldus de onderzoekers. Ook zijn geen sporen van stoffen uit de munitie aangetroffen. Corrosie van munitie is een zeer traag proces wat honderden jaren kan duren, onderstreept Rijkswaterstaat. Als er metalen door corrosie vrijkomen, zullen de concentraties ervan laag zijn door verdunning met het zeewa ter. Hoewel minister Hennis geen nader onderzoek meer laat doen, blijft Rijkswaterstaat de waterkwa liteit boven de munitiedump in de gaten houden. Net als de afgelo pen decennia. De concentraties aan zware metalen zijn vergelijkbaar met die op andere plekken in de Oosterschelde. Onderzoek naar de Grand De- part in Rotterdam in 2010 heeft ge leerd dat elke geïnvesteerde euro er direct drie oplevert voor de re gionale economie. Met het extra geld dat de Staten beschikbaar stel len komt de Zeeuwse begroting net boven de miljoen euro uit. Het extra budget is vooral be stemd voor veiligheidsvoorzienin gen op de Oosterscheldekering en de Brouwersdam. Met het Tourcircus reizen 4500 mensen mee, die deels in de regio overnachten en er eten. Driekwart van de bezoekers komt weer te rug. De provincie gaat de economi sche en sociale impact meten. Almanak Die fotograaf vergeetachtig? Wel nee.. Goed, hij kan af en toe eens een kwartiertje te laat zijn, maar hij is ook zo druk, druk, druk. Moest hij laatst tot twee keer toe een verslaggeefster bellen. Had-ie nou zijn fototoestel bij de vorige klus laten liggen, want in zijn auto lagen alleen wat lenzenJa dus... Toen hij van de week de Westerschel- detunnel inreed en zich halverwege pas realiseerde dat hij door de Sluis kiltunnel had willen rijden, begon hij toch wat te twijfelen. Had hij nou last van tunnelvisie of van zijn fotografisch geheugen? Zaterdag 13 juni 2015 deltaridefortheroses.nl Ga samen de strijd aan tegen kanker! deltaridefortheroses.nl Edisonweg 37E, Vlissingen Postbus 5046, 4380 KA Vlissingen 0118-43 4000 www.pzc.nl Uitgever Erik van Cruijthuijsen Hoofdredactie Arie Leen Kroon alkroon@pzc.nl Centrale redactie T: 0118- 43 4010 E: redactie@pzc.nl Redactie Walcheren Postbus 5046, 4380 KA Vlissingen E-mail: walcheren@pzc.nl Redactie Bevelanden-Tholen E-mail: bevelanden@pzc.nl tholen@pzc.nl Redactie Zeeuws-Vlaanderen Postbus 145, 4530 AC Terneuzen E-mail: zeeuws-vlaanderen@pzc.nl Redactie Schouwen-Duiveland E-mail: schouwen-duiveland@pzc.nl Sales manager Marcel Schreur Advertenties Afdeling Direct Sales regio Zuid E-mail: adverteren.zeeland@wegenermedia.nl Personeelsadvertenties:055-5388000 Familieberichten: Kleintjes: Krant niet ontvangen? Onze excuses. Meld het via www.pzc.nl/geenkrant U ontvangt restitutie en u kunt de krant van vandaag lezen via E-paper. Vragen? Bel: 088-0139910 Abonnementstarieven Deze vindt u op www.pzc.nl/tarieven Abonneren, wijziging vakantie service? Informatie kunt u vinden op onze site www.pzc.nl/service of bel: 088-0139910. Auteursrechten Alle auteursrechten voorbehouden O Uitgeve rij Provinciale Zeeuwse Courant, onderdeel van Koninklijke Wegener NV. Publicatierecht beeldende kunst via Beeldrecht. Voor meer in formatie: copyright@wegener.nl Gegevensbescherming PZC is een uitgave van Wegener NV. Wegener legt van abonnees gegevens vast voor de uit voering van de abonnementsovereenkomst. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van andere onderdelen van Wegener en zorgvuldig geselecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op informatie van de PZC of indien u uw toestemming voor het ge bruiken van uw e-mail adres wilt intrekken, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij PZC Lezersservice. Zie ook het privacy statement op www.pzc.nl OOSTBURG TERNEUZEN GOES VLISSINGEN Chef Michel Louws popt up in Timmerfabriek Michiel Louws bestiert van 18 juni tot en met 20 september het pop-upres- taurant in de Timmerfa briek in Vlissingen. Louws, van huis uit Big- gekerkenaar, kookte van 2006 tot 2009 in restau rant 't Veerhuis in Wol- phaartsdijk. Recent werk te de chef in Australië en Nieuw-Zeeland in restau rants, aan boord van pri- vé-jachten en cruisesche pen en trad hij op als pri- vé-chef op landgoederen. Louws haalt zijn spullen van dichtbij; onder meer bij de ondernemers aan de Scheldestraat. Munitie in Schelde is geen gevaar door Jeffrey Kutterink door Ernst Jan Rozendaal MIDDELBURG. De finish van de Tour de France op Neeltje Jans kan de Zeeuwse economie direct 3 mil joen euro opleveren. Dat schrijft het provinciebestuur in het voor stel om 250.000 euro extra voor het sportevenement uit te trekken. Tip? redactie@pzc.nl DELTA RIDE FORTHE ROSES RIDEthe R#SES RIDE R©SES

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 71