aan VS kan lastig worden SPORT 11 TUrnbond verwijderd Kosztka uit ploeg voor Europese Spelen Trofee winnaar Scheldebeker Aanpassingen in topteam Minnaard beste Zeeuw TITEL, DEGRADATIE OF BESLISSINGSDUEL? levering volgens dit verdrag is toe gestaan indien de gestelde gedra gingen zowel strafbaar zijn onder Amerikaans als onder Zwitsers recht. Daar zal het probleem denk ik niet direct liggen. Een mogelijk juridisch argument om de uitleve ring te voorkomen is een bepaling in het uitleveringsverdrag, dat uit levering niet mag plaatsvinden in dien het verzoek om uitlevering gebaseerd is op politieke motie ven meer dan op juridische gron den. De verdachten kunnen beto gen dat de VS boos zijn dat de WK's van 2018 en 2022 niet aan hen zijn toegewezen en dat dit dus een politiek gemotiveerde ac tie is. Het feit dat de inval plaats vond vlak voor de presidentsver kiezing van de Fifa, zou dit argu ment kunnen ondersteunen. Een ander punt dat uitlevering lastig kan maken is het feit dat niet alle verdachten de Amerikaan se of Zwitserse nationaliteit heb ben. De rechtsmacht van Amerika kan door hen worden betwist en zij kunnen zich beroepen op be scherming van hun eigen land. De verdachten zullen zeker de uitlevering willen voorkomen of in ieder geval willen vertragen. In Amerika kunnen straffen tussen de tien tot twintig jaar tegen hen worden uitgesproken met daar naast boetes die in de miljoenen dollars kunnen lopen. Uit het lopende onderzoek van de FBI blijkt dat in 2013 en in 2014 al een aantal verdachten is opge pakt, onder wie Charles Blazer, voormalig vertegenwoordiger van de VS in het Uitvoerend Comité Zwitserland moet toestemming geven om deze personen uit te leveren aan de VS van de Fifa, en Jose Hawilla, eige naar van de Traffic Group, een multinational op het gebied van sportmarketing. Beiden hebben in middels een deal weten te sluiten met het OM om strafverminde ring te kunnen krijgen. Voor Ha willa betekent dit bijvoorbeeld dat hij alsnog een claim van ruim 150 miljoen dollar moet voldoen. Nadeel voor de huidige groep verdachten is dat diegenen die een deal hebben gesloten met het OM, natuurlijk al informatie heb ben gegeven over welke personen bij welke praktijken zijn betrok ken. De bewijslast is blijkbaar nu zo groot dat de FBI de tijd rijp achtte om de inval te doen. De Fifa zelfheeft de gearres teerde officials inmiddels ge schorst, voor negentig dagen. Ge zien de straffen die hen in de VS te wachten staan, is dit denk ik het laatste waar zij zich op dit mo ment druk om maken. Mr. Marcel Heijnneman Wegens het overtreden van de gedragsregels heeft de gymnas- tiekunie Karei Kosztka terugge trokken voor de Europese Spelen van half juni in Bakoe. De bond rept in een persbericht van een disciplinaire maatregel. Topsport manager Hans Gootjes wil ver der niet op de details ingaan. „Maar dit is geen lichtzinnig be sluit." De turner uit Vught was niet voor commentaar bereikbaar. Bram Verhofstad (Flik-Flak Den Bosch) en Frank Rijken (O&O Zwijndrecht) vormen nu met de eerder geselecteerde Casimir Schmidt het turnteam in Bakoe. 's Lands Welvaren/RBS, het Kwa- dendamse topteam dat in de ere divisie van de kadercompetitie uitkomt, krijgt een ander gezicht. Teamleider Peter de Bree uit Mid delburg blijft, evenals Ian van Krieken. Roy van Raaij vertrekt echter naar Berkeiland en in zijn plaats komt de 22-jarige Gert Jan Veldhuizen. De in Diemen woon achtige biljarter studeerde on langs af aan het Johan Cruyffcol- lege in Nijmegen en werd dit sei zoen Nederlands kampioen in het ankerkader 47/2. Met Francis Forton zijn vergevor derde onderhandelingen gaande, waardoor De Bree volgend sei zoen een volwaardig eredivisie team om zich heen heeft. Marco Minnaard uit Wemeldin- ge was gisteren de beste Zeeuw tijdens de derde etappe van de Tour des Fjords in Noorwegen. Hij finishte na 166 kilometer in Sauda als 28e, in dezelfde tijd als de Noorse winnaar Alexander Kristoff. Johnny Hoogerland uit Langeweegje (32e) leed eveneens geen tijdverlies. Antwan Tol- hoek uit Yerseke werd 49e op 47 tellen. De derde etappe kende een bij zondere passage. Het peloton trok aan het begin van de rit door de Bomlo Fjord tunnel, liefst 264 meter onder zeeniveau. Nooit eerder was een UCI-wed- strijd zo diep onder de grond ge gaan. Stunt squasher Schweertman tegen nr 29 De uit Koudekerke afkomstige squasher Piëdro Schweertman heeft gisteren voor een verrassing ge zorgd in de eerste ronde van het PSA-toernooi van Guatemala. De quali fier en nummer 75 van de wereld was te sterk voor de Engels man Adrian Grant, die 29e staat op de ranking. Het duel eindigde in 3-1 (8-11 11-411-411-7). Schweertman zit nu bij de laatste acht. Grote wedstrijd voor freestyle windsurfers Bij Zeil- en Surfcen trum Brouwersdam wordt van 7 tot en met 11 oktober een Europese wedstrijd freestyle windsurfen gehouden. De zogenoemde Eu ropean Freestyle Pro Tour bestaat in 2015 uit zes krachtmetin gen. De vijfde in de reeks is die in Zee land. De Brouwersdam is de thuisbasis van de Zeeuwen Rick Jen- drusch en Davy Scheffers. Veertigste Ronde van Yerseke In het centrum van Yerseke is vandaag de veertigste editie van de Ronde van Yerseke. Om 15.00 uur vertrekken de eli terenners en belof ten voor een koers van 90 kilometer. On der de voorinschrij vers bevinden zich de Zeeuwen Eloy Raas, Tim Janssen en Pieter Israël. De start en finish zijn in de Marijkelaan. De nieuwelingen rij den vanaf 14.00 uur 40 kilometer. ZATERDAG 30 MEI 2015 Vandaag is de slotronde van de veldkorfbalcom- petitie. Voor tal van Zeeuwse achttallen staat er nog iets op het spel. Tjoba en TOP Arnemui- den strijden vanaf 16.00 uur in de overgangsklas se C om het kampioen schap. In het onderlinge duel in 's-Heer Hendriks kinderen heeft TOP, dat twee punten voor staat, aan een remise genoeg. Bij winst van Tjoba volgt er een beslissings wedstrijd. Sowieso één van de twee maakt de stap naar de hoofdklas se. Ondo uit Sint Laurens is na dertien rondes in de tweede klasse H ge deeld koploper met DVS'69. Bij een gelijk re sultaat volgt er een be slissingsduel. Swift, dat gedeeld laat ste staat, zou vanmid dag rechtstreeks uit de overgangsklasse kun nen degraderen. Er bestaat ook een reële kans dat de Middel burgse equipe meerde re extra duels moet spe len om zich te handha ven. Er zijn nog vele sce nario's mogelijk. In de eerste klasse E, waarin de ploegen on derin dicht bij elkaar staan, kan Fortis uit Oost-Souburg (nu ze vende) nog als laatste eindigen. Het team kan zich echter zaterdag ook direct veilig spelen. In de derde klasses J en K zitten Zaamslag en To go in het risicogebied. BEEKBERGEN SCHEVENINGEN. Wietse Beerends won in juli 2014 de Scheldebeker, de prestigieuze zwemwedstrijd tussen Vlissingen en Breskens. Pas dit jaar krijgt de Tilburger zijn trofee. Op vrijdag 19 juni neemt hij in Scheveningen een groot zeildoek in ontvangst, dat door Team Bru nei mee rond de wereld is genomen tijdens de Volvo Ocean Race. De deelnemende boten maken half juni een pitstop in Zuid-Holland. Op het zeildoek staan onder meer de handtekeningen van de negen tig deelnemers aan de Scheldebeker. foto Peter Nicolai KWADENDAMME SAUDA GUATEMALA BROUWERSDAM YERSEKE

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 68