Herboren Aru fladdert weer op weg naar Cervinia Kruijswijk kiest voor klassement in Giro SPORT 7 CERVINIA. Steven Kruijswijk kreeg gelijk. Eergisteren zei hij dat de bergtrui behouden én een goed klassement rijden mis schien te veel gevraagd was. „Als ik vanaf de start meespring voor de bergtrui kan ik het klasse ment vergeten. Dus dat ga ik niet doen. Het klassement gaat voor." En dat blijkt in de rit naar Cervi nia: Kruijswijk wordt gedwongen om te kiezen tussen het klasse ment en de bergtrui als Giovanni Visconti en Carlos Betancur op 200 kilometer voor de finishlijn aanvallen. Visconti houdt het langste stand: hij sprokkelt onder weg zo veel punten dat hij Kruijs wijk de blauwe bergtrui ontfut selt. Op de slotklim doet Kruijs wijk een gooi naar de ritzege, maar hij komt tekort. Aru en Hes jedal rijden bij hem weg - Kruijs wijk wordt uiteindelijk vijfde. En hij moet lijdzaam toezien hoe hij ook een plekje verliest in het alge meen klassement, omdat Hesje dal hem passeert. Vandaag kan de Nederlander te rugslaan, zowel in de strijd om de bergtrui als in de strijd om de plekken vijf, zes, zeven, acht en negen in het eindklassement. In de rit naar Sestrière wordt het pe loton over de Colle delle Finestre gestuurd, een grindpad dat naar 2700 meter hoogte leidt. Aru verloor in de weken voor de Giro vijf kilo omdat hij kampte met dysenterie. Althans: volgens Aru zelf. Er werd in het peloton getwijfeld of Aru wel écht ziek was, of het geen afleidingsma noeuvre was voor duistere praktij ken. De Nieuw-Zeelander Greg Henderson verstuurde de inmid dels legendarische tweet: 'Verdrie tig om te zien dat Fabio Aru 'ziek' is. Makker, zorg dat je 'gezond' te rugkomt. Dat wil zeggen: schoon. #biopassport! Of kom helemaal niet terug.' Henderson moest er nader hand voor door het stof: bewijs voor de stelling dat Aru doping ge bruikte, had hij niet. Van de door Aru beloofde rechtszaak ('Ik heb mijn advocaten aan het werk ge zet') tegen Henderson is nog niets terechtgekomen. In de eerste Giro-week was er weinig te zien van Aru's gebrekki ge voorbereiding. Hij vloog, net als zijn Astana-ploegmaats. En hij pakte zelfs de roze trui op de dag voor de lange tijdrit. Maar in de laatste week van de Giro sloop het verval in zijn prestaties. Hij ging met de dag vierkanter trappen. Op de rit over de Mortirolo, afgelo pen dinsdag, krulden zijn mond hoeken naar beneden. Hij verloor minuten en zelfs het kopman schap bij Astana aan zijn luite nant Mikel Landa. Maar in de rit naar Cervinia is plotseling alles weer anders. Het vormpeil van Aru is als dat van het profiel van de etappe: op en af. Astana rijdt, zoals in vrijwel iede re Giro-etappe, de hele dag op kop en op de slotklim fladdert Aru weg bij Contador, Landa, Kruijs wijk en Hesjedal - de beste klim mers van de afgelopen dagen. Hij wint meer dan een minuut, pakt de tweede plaats in het klasse ment en wellicht heeft hij ook het kopmanschap bij Astana terug. Op de streep juicht Aru uitzinnig. Over de hele wereld juichen dy- senteriepatiënten mee. Het vormpeil van de Italiaan Fabio Aru is als dat van het profiel van de etappe: op en af ZATERDAG 30 MEI 2015 Middelkamp in 2002 bij de ploegen- voorstelling van zrtc Theo Middel kamp. foto Willem Mieras door Thijs Zonneveld CERVINIA. Hij liep leeg. Dagen ach ter elkaar. Hij zat meer op de wc dan op zijn fiets. Fabio Aru vreesde zelfs dat hij nog steeds met zijn neus op zijn knieën naar de tegel tjes van de vloer van de wc zou sta ren tegen de tijd dat de Giro d'lta- lia zou starten. Fabio Aru is weer de oude. De Italiaanse Astana-kopman is ontketend op de klim naar Cervinia. foto Claudio Peri/EPA Theo Middelkamp (midden) nadat hij in 1936 de etappe naar Grenoble heeft gewonnen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 60