Hondje aan de diarree: boete van 140 euro Tegenstanders komen met nieuw offensief tegen Zwarte Piet Alleen FBI en justitie kunnen uiteindelijk zorgen Alle schandalen ten spijt is Sepp Blatter ook de komende vier jaar voorzitter van de FIFA. De vraag is: wat nu? Hoe reëel is een afsplitsing van de Europese landen - en valt Blatter straks alsnog in handen van de FBI? 4 NIEUWS Jongetje vindt vuurwapen Een jongetje in Eindhoven heeft vorige maand een vuurwapen ge vonden in struiken in de buurt van de Medoclaan. Dat meldde de politie gisteren. Aan de Medoc laan was vorig jaar oktober bij een huis een schietpartij tussen leden van rivaliserende motorclubs. Nadat de jongen het wapen had gevonden, waarschuwde hij zijn vader die op zijn beurt de politie belde. In de buurt vond de politie nog twee vuurwapens. Een woord voerder zei dat er rekening mee wordt gehouden dat die wapens zijn gebruikt bij de schietpartij. Birma belooft hulp voor minderheid Om te voorkomen dat meer men sen uit Birma vluchten met gam mele bootjes, heeft het land giste ren beloofd meer te doen voor de Rohingya-minderheid. Het land zal de mensenrechten beter res pecteren en gaat investeren in ge bieden waar veel vluchtelingen vandaan komen.De moslimmin derheid is statenloos, rechteloos en woont onder omstandigheden die doen denken aan apartheid in de westelijke deelstaat Rakhine. Dit jaar zijn al meer dan 20.000 Rohingya het land ontvlucht we gens armoede en onderdrukking. Gaten Zwitserse kaas eindelijk verklaard Zwitserse weten schappers hebben ein delijk een verklaring voor de gaten in de Zwitserse kazen, zo als Emmentaler en Gruyère. Die worden niet veroorzaakt door dat de muizen er doorheen lopen, maar door minuscule stuk jes hooi in de melk. Tegenwoordig is door moderne melkmetho- den de melk minder vervuild en daarom hebben de kazen nu minder gaten gekre gen. Islamitische benefiet gaat door Burgemeester Jorrits- ma van Almere heeft geen juridische moge lijkheden een bijeen komst met een om streden islamistische prediker te verbieden. Dat heeft zij gisteren gemeld aan de ge meenteraad. Volgens Jorritsma wordt het verloop van de bijeen komst scherp in de ga ten gehouden door de politie en tegen straf bare uitingen zal wor den opgetreden door het Openbaar Ministe- Rutte tegen bankier: toedeledoki Premier en WD-Iei- der Mark Rutte heeft tijdens een congres van zijn partij in Arn hem hard uitgehaald naar bankiers die zich zelf enorme bonus sen of salarisverhogin gen toekennen. „Ik be grijp werkelijk niet dat er bankiers zijn die zeggen dat ze in het buitenland zoveel meer kunnen verdie nen. Dan denk ik: toe deledoki, ga dan, en zoek die bank in Lon den. Maar ik zie het nooit gebeuren." Van Hoof (54) besloot deze week haar hondje Ziggy wat buiten lucht te gunnen. De jack russell lijdt aan hersenvliesontsteking en heeft door de medicijnen last van diarree. Het werd een duur uit stapje, vanwege een boete van 140 euro. „Belachelijk", vindt ze. Zakje Van Hoof was net op pad, met de aangelijnde Ziggy, toen het beest je al zijn eerste noodstop moest maken. „Ik nam, zoals altijd, mijn zakje mee", vertelt ze. „Zo goed en zo kwaad als het ging, heb ik de uitwerpselen opgeveegd. Het zakje gooide ik in een vuilnisbak. Daarna ben ik nog even verder ge wandeld. Op een grasveldje moest Ziggy alweer poepen." Iets verderop stond een wit au tootje van 'handhaving' van de ge meente Helmond, met twee stads wachten erin. De toezichthouders zagen het vergrijp van Ziggy. De bestrijding van de overlast van hondenpoep, een van de grootste ergernissen, is een speerpunt voor de Helmondse stadswacht. Van Hoof: „Terwijl we in ge sprek waren, poepte Ziggy voor onze neus nog een derde keer. Ik zei: 'Kijk maar wat eruit komt, dat is toch gewoon water? Ik sta hier echt niet te liegen'." Maar de stads wacht was onverbiddelijk. Ze krijgt een boete. Volgens de bon heeft ze gezondigd tegen de regel in de Algemene Plaatselijke Veror dening 'dat een hond zich niet van uitwerpselen ontdoet'. De om standigheden van het voorval zijn op de bekeuring als volgt geno teerd: 'Tweemaal gepoept, diarree, zakje al gebruikt'. Crimineel Van Hoof vindt het 'crimineel'. „Ik snap dat die mensen hun werk moeten doen, maar ze waren niet voor rede vatbaar." Ze wil be zwaar aantekenen tegen de boete. De gemeente Helmond, waar de stadswacht onder valt, wil niet op de zaak ingaan. „Als bestuur van de stadswachtenstichting hou den wij ons niet met individuele zaken bezig. We hebben procedu res voor klachtafhandeling afge sproken. Die volgen we." Van Sepp Blatter (79) kun je veel zeggen, maar een charmeur is-ie. Met een speech vol glibberig pa thos en theater richtte de kleine Zwitser zich tot de zaal in Zürich gistermiddag, vlak voordat de 209 aangesloten landen eindelijk naar de stembussen schuifelden, netjes op alfabetische volgorde. „Ik wil doorgaan. Samen met u. Het is voor mij een kwestie van respect en vertrouwen", sprak Blatter, breeduit glimla chend naar de honderden voetbal bestuurders voor zijn neus. En dat vertrouwen bleek er zo waar: met 133 stemmen won de Zwitser, wederom. Tegenstrever prins Ali Bin Al-Hussein had for meel nog recht op een tweede stemronde, maar gaf er de brui aan, ondanks de steun van de meeste grote voetballanden. En dus klom Blatter rond 19.15 uur triomfantelijk achter zijn spreekgestoelte, de handen hoog boven het hoofd, vrolijk 'Let's go FIFA! Let's go FIFA!' roepend. Ondanks alle corruptieschanda len gold Blatter vooraf al als favo riet, en naarmate de middag vor derde werd dat gevoel alleen maar bevestigd. Zijn tegenstrever prins Ali hakkelde in zijn speech vooral, sprekend in politiek cor recte algemeenheden, nerveus le zend van een papiertje. Vele ma len soepeler bespeelde Blatter de zaal, grotendeels gevuld met zijn trouwe bondgenoten. Want de meerderheid had, commotie of niet, vooraf uiter aard al lang en breed gekozen. „Sepp Blatter staat bij ons hele maal niet ter discussie", zei een Zambiaanse afgevaardigde bij bin nenkomst. Vrijwel alle Afrikaanse en Aziatische landen bleven fier achter hun leider staan. Hoe monter Blatter zijn zege ook omarmde, rustig is het voor lopig allerminst op het podium van de voetbalpolitiek. Nooit stond de Zwitser zo zwaar onder druk als bij de aftrap van deze ter mijn, zijn vijfde. De FBI heeft definitief zijn tan den gezet in de vastgeroeste cul tuur van corruptie, vormgegeven onder leiding van Sepp Blatter, en de grote vraag is waar dat de komende tijd allemaal toe gaat leiden. „Als ik de boel voor miljoenen heb besodemieterd, van wie denk je dan dat ik die miljoenen kreeg?", sprak Jack Warner alvast dreigend. De voormalig vicevoor- zitter uit Trinidad en Tobago is een verdachte in de grote corrup tiezaak van de Amerikaanse justi tie. Warner en veel van zijn der tien medeverdachten zullen niet AMSTERDAM. Tegenstanders van Zwarte Piet maken zich, na de verloren rechtszaak bij de Raad van State vorig jaar, op voor een nieuw, groter offensief tegen de knecht van Sinterklaas. Ze kondi gen nieuwe juridische stappen aan, acties en demonstraties in onder meer Meppel. Daar komt de Nationale Intocht. De tegenstanders verenigd in de groep 'Kick Out Zwarte Piet' roepen medestanders op om op 1 juli, de dag van de afschaffing van de slavernij, massaal aangifte tegen Zwarte Piet te doen bij de politie. Ook bundelen ze, vertelt woordvoerder Jerry Afriyie, de krachten om rechtszaken bij de civiele rechter aan te spannen te gen comités, bedrijven en media die de omstreden figuur nog in zetten. „Nederland blijkt een kop pig land dus als er rechterlijke uit spraken nodig zijn om Zwarte Piet écht uit te bannen, dan gaan we daarvoor strijden." Daarnaast kondigen ze nu al 'een geweldloze demonstratie' aan in Meppel. De organisatie daar heeft aangegeven niet af te zien van Zwarte Piet maar wel nieuwe figuren aan de stoet toe te voegen. Volgens Afriyie is dat onvoldoende. „Ik begrijp niet dat mensen denken dat ze Zwarte Piet na alle debatten nog kunnen handhaven: het is kwetsend, bele digend en racistisch." Vorig jaar werd er door dezelf de groep in Gouda, waar toen de Nationale Intocht werd georgani seerd, een demonstratie gehou den. Daarbij werden zo'n negen tig mensen gearresteerd. Dat de zaak tegen hen onlangs is gesepo neerd, bewijst volgens Afriyie dat er niks mis was met het pro test. De activisten overwegen ook demonstraties in andere ste den. De Raad van State wilde vorig jaar geen inhoudelijk oordeel vel len over het mogelijk racistische karakter van Zwarte Piet. EINDHOVEN HAINC CYI BERN ALMERE ARNHEM door John Graat HELMOND. Het zieke hondje van Angela van Hoof uit Helmond heeft diarree. En ja, dat laat zich moeilijk met een zakje verwijde ren. Maar de stadswacht die haar betrapt, kent geen pardon. Angela van Hoof met hondje Ziggy in Helmond, foto Ton van de Meulenhof Sepp Blatter overleeft zelfs deze storm door Sjoerd Mossou door Eefje Oomen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 5