k iuigirig Loet van Dixhoorn Jacob Jan Mannus Verburg Dag lieve opa Jacob Jacob Verburg Tineke van Dixhoorn - Francken Irene Marie Jeanne Cammaert-Noë Irene Coom-Goossens Anna de Reu-van den Broeke Karei de Waal Adriaan Jacobus Versluijs Familieberichten Verbijsterd en verdrietig hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van mijn Cieve man, onze betrokken vader en trotse opa Middelburg 29 november 1942 Middelburg 29 mei 2015 Ans Verburg-Geers Michel en Elise Verburg-van der Velden jFabienne Danique Moniek Verburg en Ronald van Schie 9vla Statenlaan 73 4336 CD Middelburg Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Joco6 op dinsdag 2 juni om 11.00 uur in de aula van het crematorium, Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Waarna de crematie zal plaatsvinden. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium. Mochten wij u vergeten zijn u een rouwkaart te sturen, dan vragen wij u deze rouwadvertentie als zodanig te beschouwen. We gaan je heel erg missen Veel lifls Fa6ienne Danufue Mav Verdrietig hebben wij vandaag afscheid moeten nemen van onze lieve zwager Tonnie en Wim Nijssen Silvia en Tony de Leeuw Kinderen en Kleinkinderen V Voor de belangstelling en mooie woorden die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van willen wij u hartelijk danken. Ze zijn een grote steun voor ons in deze moeilijke tijd. Familie van Dixhoorn Familie Francken DANKBETUIGING Dank voor alles steunbetuigingen en medeleven die wij hebben ontvangen bij het overlijden van mijn lieve vrouw, onze ma en oma Ivonne Blommaert de Bleijser Guust Blommaert. Kinderen en Kleinkinderen Mei 2015 Wij danken u voor uw medeleven na het overlijden van mijn lieve en sterke vrouw, onze zorgzame mama en super trotse oma De overweldigende belangstelling en vele reacties die we mochten ontvangen zijn voor ons een grote troost en steun geweest. Jacques Cammaert Kinderen en kleinkinderen Betsie van de Velde Kees Huibregtse Edith Amelia de Meijer-Herrebout Voor uw blijken van belangstelling, medeleven, kaartjes en telefoontjes die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve vrouw, moeder, schoon moeder en onze oma zeggen wij u hartelijk dank. P. de Reu Kinderen en kleinkinderen Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van onze vader, opa en overgrootopa zeggen wij u hartelijk dank. Sjaak Versluijs Wilma en Eric Didden-Versluijs Jelle en Jacques Bart en Melanie - Lucas Biervliet, mei 2015 de Groot - de Kam en Verstraten Rouwcentrum Adagio kijkookop fTlgnSenLinq.nL zaterdag 30 mei 201 5 19 Voor alle warme reacties bij het overlijden van mijn vrouw, onze (schoon)moeder, oma en overgrootmoeder Willen wij u hartelijk bedanken. De bloemen, vele kaarten en de grote belangstelling tijdens de afscheidsdienst in de kerk waren een grote steun voor ons. Zoveel medeleven heeft ons oprecht goed gedaan. Albert Coone, kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Koewacht, mei 2015 Voor uw belangstelling en deelneming aan ons betoond na het overlijden van onze lieve ma, oma en overgroot- oma betuigen wij hiermee onze oprechte dank. Jan van de Velde Tresemieke en Toby Jacquelien en Wim Peersman-van de Velde Nicky Natasja en Sven Anita en Lucien Bentz-van de Velde Reinhard Diana en Giovanni - Jayciano AN en Rudy de Kievit-van de Velde Stein Anne Zaamslag, mei 2015 Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling en de brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve Het is een troostrijke gedachte dat Loet voor velen zoveel heeft betekend. Annie van Dixhoorn Anita, Bibi, Alwin kinderen Monica, Jan Pieter, Lies IJsbrandt Terneuzen, 30 mei 2015 We staan niet altijd stil bij het woord 'samen Maar het is een groot gemis als 'samenuit je leven is. De overweldigende belangstelling en het medeleven in de vorm van bezoek, kaarten, telefoontjes en bloemen na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa heeft ons zeer goed gedaan! Mien Huibregtse kinderen en kleinkinderen Westkapelle, mei 2015 Een brief, een kaart, een handdruk, soms zonder woorden of alleen maar aanwezig zijn. Het waren uitingen van hen die ons wilden bemoedigen en troosten in ons verdriet tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder, oma en overoma. Hiervoor onze oprechte dank. Omère de Meijer Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Biervliet, mei 2015 Karei is door een tragisch ongeluk uit ons leven gerukt. Het gemis is groot en doet nog steeds pijn. Zaterdag 2 mei bent u met velen naar de kerk gekomen om samen met ons afscheid te nemen van Karei. Uw medeleven was overweldigend. Ook hebben wij zoveel kaarten, bloemen, mails en berichtjes ontvangen en niet te vergeten alle bezoekjes. Dit alles maakt ons verdriet dragelijker. Wij willen iedereen bedanken voor alle steun. Dat Karei in ieders herinnering mag voortleven. Uit aller naam: Mariëtte de Waal - Laffeber Ossenisse, mei 2015 uitvaartzorg in Zeeland Buitenhovelaan 1, 4337 HJ Middelburg 0118 - 612868 Kreeftenstraat 26, 4691 KR Tholen 0166 - 606041 samen een... voor u en met u... info@adagiouitvaartzorg.nl www.adagiouitvaartzorg.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 52