SupenvooRDeuG naan oe zon! €449,- SoLmaR Tours NIEUWS 3 Meeste Terschellingers zetten hakken in het zand vanwege plannen TUlip Oil Terschelling loopt te hoop tegen plannen voor gasboringen. Er is uitstel, maar de vlag gaat pas uit bij een verbod. Mém www.solmar.nl 0495-588740 Annet van Essen tuurt uit het raam. „Wij willen niet voortdurend het ge brom van een boor installatie horen", zegt ze. „Wij willen in de lucht geen chemische stoffen, die no dig zijn om het teveel aan CO2 uit het gas te halen." Het bedrijf Tulip Oil, opgericht door oud-werknemers van de energiereuzen Shell en NAM, wil vanaf Terschelling schuin de zee in boren om tot 6 kilometer voor de kust aardgas te winnen. Het is een bel waarin naar schatting tot 4 miljard kubieke meter zit. Dat is 10 procent van wat jaarlijks in Nederland wordt gebruikt. Van Essens mond viel open toen ze over de boorplannen hoor de. Ze zette actiegroep Gas(T)vrij Terschelling op en leidde de eer ste demonstratie ooit op het ei land. Inmiddels heeft vrijwel heel Terschelling de hakken in het zand gezet. Achter de ramen han gen actieposters. Hessel Wiegman hoeft geen poster, vertelt hij. „Iedereen in Ne derland gebruikt gas. Dat moet er gens vandaan komen, toch?" Bo venop het duin bij het dorp Hoorn knijpt Wiegman zijn ogen een beetje dicht tegen de felle voorjaarszon. De Terschellinger- rode muts, lange baard en wappe rende grijze haren - wijst naar de witte schuimkoppen op de gol ven. Zijn vinger glijdt via het bre de strand naar een ongerepte duinvallei vol gele bloemen. „Daar ongeveer. Daar moet die boortoren komen." Aan gaswinning op de Wad den kleven risico's, waarschuwt de gepensioneerde Shellmedewer- ker Jenö Obendorfer. „Het vereist speciale technieken om het aard gas uit de diepe lagen te winnen. Dat is één van de redenen waar om het veld hier al in 1993 is ont dekt maar nooit eerder tot ont wikkeling is gebracht. Ik acht Tu lip Oil veel te klein en te onerva ren voor dit boorproject." De rijksoverheid stimuleert het aanboren van kleine gasvel- den om het verlies aan inkomsten te compenseren, nu de productie in Groningen wordt terugge schroefd. Gebouwen zitten daar vol scheuren door de bodembe- vingen. Maar die problemen tre den ook dichterbij op, bijvoor beeld op Ameland. Daar wordt sinds 1986 naar gas geboord. Sindsdien is het winningsgebied meer dan 30 centimeter gezakt, concluderen onderzoekers van de Commissie Bodemdaling. Volgens Christa Oosterbaan, fractievoorzitter van de lokale PvdA, doen de gaswinningsplan nen het eiland geen goed,. Ze stel de een motie op om de boringen tegen te houden. De gemeente raad is unaniem. „Als wij Ter schellingers iets niet zien zitten, worden we dwars in de kop. Er is gewoon geen draagvlak." De door Tulip Oil ingestelde 'klankbordgroep' heeft zichzelf opgeheven 'vanwege recente emo ties'. De voorzitter zegt dat hij be dreigd is. Tulip Oil wil niet reage ren. Minister Kamp (Economi sche Zaken) hakt in 2016 de knoop door over de aanvraag van Tulip Oil en niet deze zomer, wat de bedoeling was. Hij wil de mo gelijke gevolgen laten uitzoeken. „Dat voelt al als een grote over winning", zegt Oosterbaan trots. „Maar de vlag gaat pas uit bij een verbod op nieuwe gasboringen in het hele Waddengebied." GASWINNING TERSCHELLING zoover HoTeuPasis Pa~mö! [HoTeL1 Papil Beste prijs, goede reis! ZATERDAG 30 MEI 2015 Annet van Essen zette actiegroep Gas(T)vrij Ter schelling op. foto Catrinus van der Veen door Gerben van 't Hof 2-4 mld m3 winbaar gas 2200-2600 m diepte 1992: proefboring NAM 2013:Tulip Oil TERSCHELLING 1 Terschelling- 1 Noord infographic RV bron Tulip Oil SPANJE ÏSaLouj Vertrek op 26 en 29 juni 2015 Prima hotel met uitgebreid Spa Center, op ca. 400m van het strand. 26/06 13 Den HP 399,- 29/06 10 DGn HP €299,- SPANJE RgHim - Cftlil LLoneT oe Mai (HoTeL GaRBi PaRui nt&N Vertrek op 31 juli en 3 augustus 2015 Zeer centraal gelegen op 150m van het strand en 50m van het centrum. 10 DGn HP lof 2 kinderen t/m 11 jaar verblijven gratis! SPANJE |MaLGRaT|Dë'MaR* V Vertrek op 27 juni 2015 Prima hotel met gunstige ligging. 8 DGn VP 479,- Inclusief vlucht EIN-BCN en transfer. VOOR SLECHTS 35," EXTRA REIST U IN EEN SUPER- DELUXE FIRST CLASS BUS! Al onze prijzen zijn p.p. gebaseerd op een 2pk, evtvroegboekkorting reeds verwerkt, kind(eren) gratis geldt bij bijplaatsing extra bedden op een 2pk, betalen alleen busreis. Adm kst l0,-/€ 15,-. Voor voorwaarden www.solmar.nl Typefouten voorbehouden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 4