Middelburg heeft als eerste fietstransferium Jeroen was zo'n aardige man, maar hij verzamelde wel kinderporno tot 40% WlSJES Ibh&iM. VOO^E3 TOERISTEN- "Z-Mfr MOOI ftoS 'ECHtiETS VöOR. vanaf zaterdag 30 mei H V/AT H/VATS voor. ÖE .UTOS3 Vifl VE TOERiSTEK DE TOERISTEN eH EEN V/E'G-,Z*QDhTZE VJEER SKE L. WE G- ZEELAND 9 DE NOBELAER KUHNEN Het fietstransferium is te vin den bij de nieuwe oostelijke en tree van Middelburg, vanaf de NS7, op bedrijventerrein Rams- burg. Wie zo de stad in rijdt, ziet bordjes die verwijzen naar een gra tis parkeerterrein. Aan de rand van dat terrein is ook het fiets transferium. Dat omvat een fiets verhuur, een werkplaats en hore ca. Zo kunnen bezoekers van de stad hun auto gratis stallen en met hun eigen of gehuurde fiets naar het centrum. Cycle Hub heet het fietstransfe rium, dat een uitbreiding is van het kleine transferium dat er al twee jaar is. Dat was echter niet meer dan een soort container waarin fietsen gestald konden worden en die exclusief beschik baar waren voor ambtenaren van de provincie. De nieuwe Cycle Hub is er voor iedereen die Mid delburg bezoekt. 'Wij willen laten zien dat je op de fiets sneller in het centrum bent dan met de auto.' De opening is gistermiddag ver richt door de Middelburgse wet houder Chris Simons en gedepu teerde George van Heukelom. „De Cycle Hub past in ons beleid voor een autoluwe en fietsvriendelijke binnenstad", stelt Simons. De Cycle Hub is open van oktober tot april van 8.oo tot 17.30 uur op maandag tot en met vrijdag, en in het hoogseizoen zeven dagen per week van 8.00 tot 21.00 uur. De foto's gaf hij aan de ouders of de ouders van een kind die hij op de camping in Groede had op gedaan. Wat ze niet wisten was dat Jeroen 'andere foto's had ach tergehouden. Gisteren bleek bij de rechtbank in Middelburg dat Jeroen een ander leven had. Een van een verzamelaar van kinder porno en dat niet alleen verspreid de via het internet, maar ook fo to's en films van de kinderen had gemaakt. Twee jaar cel waarvan zes maanden voorwaardelijk, het betalen van een schadevergoeding van bijna 2700 euro en toezicht door de reclassering hoorde hij te gen zich eisen. Een therapie had hij al gevolgd. Bijna negen jaar lang, van 2004 tot zijn aanhouding in augustus 2013 had hij enkele duizenden fo to's en films verzameld met kin derporno van voornamelijk jonge jongens. Van de vriendjes van zijn zoon, zijn eigen zoon en de zoon van zijn schoonzus had hij porno grafische foto's gemaakt en film pjes opgenomen. De kinderen wa ren toen nog peuters en Jeroen fo tografeerde met name de ge slachtsdelen, de anus en de billen van de kleuters. Dat alles gebeur de in zijn toenmalige woning in Sas van Gent, bij het zwembad en op de camping in Groede. De beel den van de kinderen had hij niet met gelijkgestemden uitgewisseld en waren dus ook niet op internet verschenen, zo liet hij de geschok te ouders en de rechtbank giste ren weten. Ook had hij spijt. Spijt dat hij niet eerder bij de gedrags deskundigen aan de bel voor hulp had getrokken. Die constateerden dat de Westdorper licht vermin derd toerekeningsvatbaar moest worden geacht en leed aan pedofi- lie.Uitspraak over twee weken. ZATERDAG 30 MEI 2015 .yjWP^J T""r door Maurits Sep MIDDELBURG. De auto parkeren aan de rand van de stad en dan met de bus naar een centrum, dat kan in heel veel steden. Middel burg heeft als eerste een fietstrans ferium: uit de auto de fiets op. Chris Simons, wethouder van verkeer MIDDELBURG. Het was zo'n aardige man, die 46-jarige Jeroen van E. uit Westdorpe. En hij kon zo leuk met kinderen opschieten. Ook kinderen vonden Jeroen een leuke man. Soms maakte Jeroen ook foto's van de kinderen. ooststraat 8, domburg, tel. 0118 582121 www.denobelaerdomburg.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 42