van Jeroen 'Niets leukers dan spelen in Fleetwood Mac' CULTUUR SHOW 31 Landgoed Neverland in de verkoop Actie tegen Kanye West M: ken hoe ik minder als rechthoek en meer als mens kon binnenlo pen. Natuurlijk was dat ook irri tant. Op het laatst wist ik niet meer hoe ik géén rechthoek moest spelen. Maar wat moet dat moet!" Een voorkeur voor toneel of film heeft ze niet. „Ik wil niet voor het één of het ander kiezen, maar vind de combinatie tof. Ik ben er gelukkig mee dat ik naast toneel af en toe een mooie film mag maken met interessante mensen." Vol lof spreekt ze over de jonge regisseur joppe van Hul zen, met wie ze op dit moment een tv-film opneemt. „Een te gekke regisseur die nog maar net van de Filmacademie is. Dat is echt een jongen die iets aan het bouwen is. Hij werkt keihard, heeft weinig tijd, maar doet rus tig tien takes als hij vindt dat het nog niet goed is. Daar heb ik res pect voor." Kraakman is geen actrice die uit zware emotionele ervaringen moet putten voor haar spel. „Het hangt er wel van af met wie ik werk en wat voor voorstelling het is. Als een regisseur het als onderzoek gebruikt, ga ik erin mee. Wat ik doe, is proberen mijn medespelers zo waarachtig mogelijk te ontmoeten. Of dat lukt, hangt van het moment af. Het is een misverstand dat je dat kunt afdwingen. Ja, tot op zekere hoogte, maar het moment wordt bepaald door de stand van de sterren, wat je gegeten hebt, en zovoorts." En dan zijn er nog de zenu wen. „Ik ben nogal zenuwachtig voor optredens. Het gevoel dat ik het weer moet waarmaken. Elke keer weer, omdat de lat hoog ligt." Ze beseft dat die lat door haar overstap naar Toneelgroep Amsterdam nog hoger zal ko men te liggen. Waarom ze toch die stap zet? „Ik ben ambitieus. Ik wil weten hoe Ivo van Hove en Luk Perceval werken. Zij ma ken zulke mooie dingen, daar wil ik bij zijn." Van der Boom. „Hij heeft ook mij eens bezocht, in de Heine- ken Music Hall in Amsterdam. We hebben contact gehouden en toen ik hem vroeg voor de Top pers, zei hij 'ja'. Hij onderbreekt zijn tour door Mexico om hier te komen. Ongelofelijk." Van der Boom ziet veel over eenkomsten tussen de Spaanse ster en hemzelf. „Op het podium zijn we dezelfde types: heel ener giek." Lachend: „Hij lijkt wel wat op mij, maar dan jonger. Daar naast ziet hij er wat strakker uit." Niet alleen Jeroen voelt zich vereerd, ook Bisbal is enthou siast over zijn gastoptreden in de Amsterdam Arena. „Het publiek is geweldig", reageert de Span jaard enthousiast. „Bizar hoe ze hier alle liedjes meezingen en zo mooi verkleed zijn. Het is een eer om voor de Toppers te mo gen optreden. Daarnaast vind ik het geweldig om met Jeroen te kunnen zingen. Hij is erg geta lenteerd en ik bewonder zijn al tijd positieve instelling." De twee sterren zien elkaar dezer dagen geregeld. Van der Boom laat Bisbal Nederland zien per boot. Er wordt muziek ge maakt en er zijn plannen voor een volgende samenwerking. Voor de Spaanse zanger smaakt het optreden in Nederland naar meer. „Ik zou het geweldig vin den om volgend jaar met mijn ei gen muziek hier terug te ko men." Het landgoed Neverland Ranch van de overleden pop ster Michael Jackson staat te koop voor too miljoen dol lar (91 miljoen euro). Het ge bied is ruim too hectare groot en ligt zo'n 210 kilome ter ten noordwesten van de Amerikaanse stad Los Ange les. Het landgoed is in han den van een vermogensbe heerder. Die nam het over toen Jackson in de finan ciële problemen raakte. Jackson kocht Neverland in 2988 en bouwde er een pret park en een dierentuin. De komst van de Amerikaan se rapper Kanye West naar het befaamde Britse popfes tival Glastonbury valt niet in goede aarde bij muziek- fans. Ruim 133.000 mensen tekenden een online-petitie die de organisatie oproept de ster van het programma te schrappen. Het festival wordt gehouden van 24 tot 28 juni. Rappers zijn er niet bepaald welkom. In 2008 ontstond er rumoer rond de komst van Jay Z. Zijn optre den werd uiteindelijk een groot succes. Mensen Nu Christine McVie (71) weer terug is gekeerd bij Fleetwood Mac staat morgen de meest suc cesrijke formatie van de band in de Amsterdamse poptempel Ziggo Dome. Na bijna 20 jaar is de sa menstelling weer dezelfde als toen het legendarische album Ru mours werd opgenomen. Waarom eigenlijk nu pas? Stevie Nicks bood zonder blik ken of blozen vijf miljoen dollar als tekenbonus. Christine McVie moest erom lachen. Ze had im mers al besloten terug te keren. En die beslissing kent geen finan ciële motieven. Niet nodig ook. Al le bandleden werden door tijd schrift Forbes recent boven de too miljoen dollar (Nicks zelfs op 250 miljoen) aan vermogen geschat. In 2012 stelde Nicks (67)nog dat de kans dat McVie weer deel zou worden van Fleetwood Mac net zo groot was als die op een asteroïde die de aarde zou splijten. Toch speelt McVie morgenavond mee in de uitverkochte Amsterdamse Ziggodome en zingt ze haar partij in, de door haar geschreven, ever green Don't Stop. De reden? „Ik wilde weer iets doen met mijn le ven", aldus McVie (71). Na een zoveelste reünietournee koos de zangeres/toetseniste in 2998 voor een vervroegd pensioen. Moe van het vele reizen en ge plaagd door vliegangst trok ze zich terug in haar landhuis in Kent. Ze wilde een regulier leven leiden, los zijn van de druk van de mega-optredens. En ze wilde tijd hebben om haar honden uit te la ten. Hoewel de onderlinge verhou dingen, zeker voor Fleetwood Mac-begrippen, goed bleven, werd een terugkeer nooit bespro ken. Bandleider Mick Fleetwood (67): „Christine had ons duidelijk gemaakt dat we er nooit meer over hoefden te beginnen. Ze was definitief weg." Maar zo zei McVie aan de vooravond van haar terug keer. „Ik kon eigenlijk niets leu kers bedenken dan weer in de band te spelen." Dat inzicht kwam terwijl ze verveeld ronddoolde over haar landgoed. „Ik deed hele dagen niets, was bezig weg te rotten," verklaarde ze. „Een nieuwe band vormen leek me niets. Fleetwood Mac is waar ik thuishoor." Een bewering die gitarist Lind- sey Buckingham (65) nog wel even op papier vastgelegd wilde hebben. „Hij wilde zeker zijn dat ik niet nog eens zou vertrekken. Daarom heb ik duidelijk gezegd: ik blijf zo lang als de band nog be staat," verklaarde McVie, die thera pie volgde om haar vliegangst te overwinnen. 'Ik deed hele dagen niets, was bezig weg te rotten. Ik wilde weer iets doen met mijn leven' Christine McVie zangeres En zo is sinds oktober vorig jaar de de groep herenigd die in 1977 het monumentale Rumours uitbracht. Dat album heeft de meest tumultueuze ontstaansge schiedenis uit de pop. Terwijl Nicks en Buckingham net uit el kaar waren, knapte tijdens de op names het huwelijk van Christine met bassist John McVie. Nicks be gon ondertussen een affaire met drummer Fleetwood. Een nor maal gesproken al vrijwel onver teerbare cocktail van relatieperike len die ook nog eens aangelengd werd met hevig drugsgebruik. De band overleefde op wonder baarlijke wijze. Morgenavond vormt Rumours de ruggengraat van de Fleetwood Mac-show. Liefst 9 van de 22 songs staan op de setlij st. En die worden uiter aard gezongen door McVie. ZATERDAG 30 MEI 2015 De film Schneider vs. Bax draait nu in de bioscopen. MICHAEL JACKSON GLASTONBURY SPUITEN St SLIKKEN Hans Klok snoof coke Illusionist Hans Klok is open hartig over zijn ervaringen met drugs. In het BNN- programma Spuiten Slikken van 2 juni vertelt hij over er varingen op feestjes in Las Vegas. „Als ik met zo'n be roemdheid op een toilet sta, ga ik niet zeggen dat ik niet aan coke doe", aldus Klok. Ook vertelt hij dat seks met een vrouw 'makkelijker' is dan met een man. INSTAGRAM Chris Brown heeft spijt De Amerikaanse zanger Chris Brown betreurt zijn wangedrag in het verleden. „Ik dacht altijd dat ik het con cept van de liefde begreep", zo begint de zanger zijn spijt betuiging op Instagram. „Maar faam en geld kunnen daarbij dwarszitten. Ik ge droeg me soms als een hond." Brown kwam regel matig in het nieuws vanwe ge geweldsincidenten. Christine McVie (links) met Stevie Nicks, Dave Stewart en Mick Fleetwood in september 2013. foto Facundo Arrizabalaga/EPA door Stefan Raatgever Concert Fleetwood Mac. Te horen: morgen, Ziggo Dome, Amsterdam.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 32