David Bisbal vervult wens 30 CULTUUR SHOW Actrice verruilt Oostpool in Arnhem voor Toneelgroep Amsterdam Toneel of film? Maria Kraakman (39) wil beide. Ze is nu te zien in Schneider vs. Bax: In Alex Wie Maria Kraakman zegt, zei tot nu toe automa tisch Oost- pool. Bij dit theatergezelschap glo rieerde ze in onder meer Who's af raid of Virginia Woolf? en Orlando. Met die laatste voorstelling won ze vijfjaar geleden de Theo d'Or. De komende dagen is de fragiele actrice met de ijzeren wilskracht nog te zien in Oostpools lovend ontvangen Angels in America. Daarna trekt Kraakman de deur achter zich dicht bij de Arn hemse theatergroep en vertrekt ze naar Toneelgroep Amsterdam. Ko mend seizoen is ze te zien in Ivo van Hove's Stille kracht en Luk Per- cevals Het jaar van de kreeft. „Toneelgroep Amsterdam heeft me gevraagd en ik had zin in iets nieuws. Ik wil doorleren. Als je lang met dezelfde groep werkt, kom je in patronen terecht. Eén keer in de zoveel tijd wil ik dat doorbreken. Het leven is kort, dus wil ik zo veel mogelijk dingen doen." Ze weet niet waarom Van Hove haar heeft gevraagd. „Hij heeft er niets over gezegd en ik heb er ook niet naar gevraagd." Doorbraak Als fdmactrice brak Kraakman door met haar optreden in Nan- ouk Leopolds ilesflottantes en vooral Guernsey, waarin haar rol van uit het lood geslagen vrouw tien jaar geleden bekroond werd met een Gouden Kalf. In Schneider vs. Bax speelt ze de dochter van een door Alex van Warmerdam gespeelde schrijver, die in een afgelegen huisje in een rietlandschap in een huurmoorde naarscomplot terechtkomt. Kraak man sprong een gat in de lucht toen ze na drie keer auditeren de rol kreeg. „Ik heb al Alex' fdms ge zien en ben fan van zijn werk. Het is tof als je fan bent van ie mand met wie je gaat werken." Dat idolen ook van hun voet stuk kunnen vallen als je met hen werkt, is Kraakman bij Van War merdam niet overkomen. „Ik vind het geweldig dat hij serieus en vol overgave aan een film werkt. Hij weet wat hij wil en neemt met minder geen genoegen. Dat is een grote kwaliteit. Ik hou van men sen die de lat hoog leggen, want er wordt zo veel shit gemaakt. Er zijn zo veel mensen die zeggen: 'Joh, het is goed zo, we hebben het.' In Alex heb ik blind vertrou wen dat het goed is als hij zegt dat het goed is." Dat blinde vertrouwen is no dig, want Van Warmerdam is geen regisseur die met zijn ac teurs praat over de thematiek van zijn films en de motieven van de personages. „Ik heb geen idee waarover de film gaat. We hebben het er nooit over gehad. Alex wil de het er ook helemaal niet over hebben. Maar het scenario spreekt voor zich. Het is niet ingewikkeld of mysterieus, maar rechttoe rechtaan. De film is een western waarin de hoofdpersoon obstakels moet overwinnen. Mijn persona ge is voor hem een obstakel, het riet ook, en ga zo maar door. Ei genlijk is de film heel eenvoudig.' Spelen in een film Van War merdam vraagt een andere speel wijze dan in een gemiddelde Ne derlandse speelfilm, zegt Kraak man. „In de meeste films legt de regisseur de nadruk op geloof waardigheid en acteer je zo natu rel mogelijk. Je probeert de tekst van het papier los te krijgen, zo dat je niet het scenario hoort. Bij Alex moet je de taal juist bena drukken. Je voelt zijn hand en bent in zijn universum. Dat maakt zijn films uniek." Het universum van de film maker is soms ondoorgronde lijk. „Een simpele scène waar in ik door een deur een ka mer binnenkom moest steeds over, omdat Alex vond dat ik op een verkeer de manier binnenkwam. Hij zei: 'Je komt een beet je als een rechthoek binnen, alsof je schou ders niet meebewe gen.' Lachend: „Ik ben lang bezig ge weest met uitzoe- 'Ik heb geen idee waar de film over gaat' Terwijl alle aandacht rond de Toppersconcerten de afgelopen dagen vooral uitging naar de aanrij ding van Gerard Joling, beleefde Jeroen van der Boom een hoogte punt in zijn carrière. Hij trad op met zijn grote idool David Bisbal. De Spaanse zanger David Bis- bal is er tijdens alle Toppersconcer ten bij dit jaar. Hij mag in Nederland niet heel bekend zijn, maar met zijn Spaan stalige hits veroverde hij grote de len van de wereld. De superster zong samen met Beyoncé en Christina Aguilera, heeft een La- tin Grammy op zijn naam en maakte de titelsong van het WK Voetbal in Zuid-Afrika Waving Flag, samen met K'naan. Jeroen van der Boom is al jaren een grote fan en heeft zijn door braak in Nederland deels aan de Spanjaard te danken. Zijn megahit Jij bent zo is een Nederlandstalige bewerking van Bisbals hit Silencio. „Het is geweldig om samen met hem te zingen. Dit is altijd een grote wens van mij geweest, maar ik had nooit gedacht dat die in vervulling zou gaan", zegt Van der Boom. „David Bisbal is enorm populair. Hij treedt aan de lopen de band op en alle meisjes vallen voor hem." Bisbal brak in Spanje door na deelname aan de talentenjacht Operación Triunfo. Hij werd twee de. Sinds dat televisieprogramma is hij een van de best verkopende artiesten van het land. Na zijn eer ste album Corazón Latino in 2002 lag ook Zuid-Amerika aan zijn voeten. In Nederland wist de zan ger uitgerekend met Silencio een 'Het is geweldig om samen met hem te zingen. Dit is altijd een grote wens van mij geweest' Jeroen van der Boom zanger bescheiden hit te scoren. Het num mer bereikte plaats 79 in de single top 100. „Ik ben eens naar zijn concert geweest in Malaga en toen met hem aan de praat geraakt", vertelt door Jos van der Burg foto PiefWeyman Maria Kraakman actrice David Bis bal (links) en Jeroen van der Boom. foto Maartje door Chantal Blommers

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 31