Blad Happinez krijgt een Engelstalig zusje koebel kan activiste haar felbegeerde paspoort kosten NIEUWS 19 doen werd de site uit de lucht ge haald. Zwarte Piet Holten: „Ik snap de felle reacties wel, het is precies hetzelfde als de discussie rond Zwarte Piet; men sen identificeren zich met zo'n na tionale traditie en willen niet dat het wordt afgenomen." Holten is overtuigd veganiste. Ze eet, drinkt en gebruikt geen dierlijke producten. Ze is freelan ce-journaliste voor de regionale krant, model in shampoorecla mes, maar bovenal alleenstaande moeder van drie tienerdochters. „Toen de kinderen kwamen, stop te ik met werken en ging ik aan de zelfstudie; over psychologie, spiritualiteit en over dierenleed." Plaatselijke, regionale en zelfs na tionale bekendheid verkreeg ze eerst met haar protest tegen het luiden van de kerkklok in Gipf-Oberfrick. Grootste pijnpunt voor Holten: elke ochtend worden de 3.500 inwoners vanaf 6.00 uur door kerkklokken aangespoord om vooral te komen bidden. Droogjes: „Dan ben ik wel wakker hoor." Daarnaast wil ze dat de Zwit sers koebellen en circusdieren af schaffen én - heel lokaal - moet het autoverkeer in de dorpskern van Gipf-Oberfrick ook worden verboden. Maar haar absolute prio riteit nu: ze wil de Zwitserse na tionaliteit verkrijgen. Na een in- burgeringscursus en een heftig ge sprek met een delegatie van de ge meenteraad komt het door haar begeerde felrode paspoort in zicht „Is het niet ongelooflijk dat ie mand die tegen van alles in het dorp aanschopt, toch nog de Zwit serse nationaliteit wil verkrijgen", vraagt de bloemiste retorisch, waarna ze samen met twee vrien den lachend vertelt over de subtie le verwijzingen naar de Neder landse in het plaatselijke gemeen schapsleven. Want kwam er onlangs, bij een uitvoering van de turnvereniging, niet tussen elk onderdeel iemand op die met een koebel klingelde? Reed er met carnaval niet een nep- stier mee op een praalwagen, die naast een koebel ook oorbescher mers droeg? En hing daaronder niet een bord met de Nederlandse vlag en de sarcastische tekst: 'In Holland gaat ze zelfs zo ver dat de fietsbellen verboden worden'? „Nancy Holten is een vrouw met profileringsneurose", oordeelt kroegeigenaar Weiss. Over de koe bel is hij duidelijk: „Van mij hoe ven die beesten dat ook niet altijd te dragen, maar ze hebben er echt geen last van." Met carnaval stond er een nepstier op een van de praalwagens, die een koebel droeg en oorbeschermers na de laatste horde: de jaarlijkse bijeenkomst van de Gemeinde- versammlung op 27 november. Al le inwoners van Gipf-Oberfrick mogen dan stemmen over Hol- tens wens om Zwitserse te wor den. „Mensen van de gemeente hebben me gezegd dat het nor maal gesproken een formaliteit is, dat er nooit protest wordt ge maakt. Maar in mijn geval kan dat wel eens anders zijn." En daarom is Holten nu de mildheid zelve. Ze gaat minder hard de confronta tie aan met haar dorpsgenoten. Charmeoffensief Allemaal best, het charmeoffen sief van Frau Holten, maar de eige naresse van bloemenzaak Atelier Floral aan de Gerenweg is daar niet gevoelig voor. AMSTERDAM. In navolging van tijdschrift Flow lanceert de Ne derlandse titel Happinez een En gelstalige versie. De oplage van 30.000 is nog maar het begin, als het aan de redactie ligt. Grondig marktonderzoek heeft hoofdre dacteur Marije de Jong niet ge daan in de VS, Groot-Brittannië of andere Engelstalige landen waar Happinez weldra in het schap ligt. „Het was onze grote droom om in het Engels uit te komen. We volgen ons hart, en vertrouwen dat het goedkomt." Happinez, dat in 2003 het licht zag, wil lezers inspireren een 'au thentiek en zinvol' leven te lei den. Op de propvolle Nederland se bladenmarkt is de 'mindstyle' titel uitgegroeid tot een vaste waarde met een oplage van 15.000 stuks. Het blad kent al een Duitse en Franse versie. Met deze uitgave lijkt Nederland hét exportland van mindfulness en levenswijsheden te worden. Volgens mediamagnaat Derk Sauer is de Nederlandse markt veel 'softer" dan die in andere landen. „We zijn een nuchter volk, maar ook erg geneigd om anderen te helpen en de weg te wijzen. In de zoektocht naar ge luk zijn we echt een voorloper. We zijn meer naar binnen ge richt dan de VS, waar mensen erg op uiterlijk zijn gefocust." www.dejongintra.nl/busreizen ZATERDAG 30 MEI 2015 jaagt Zwitsers op de kast 6 De 3.500 inwoners van Gipf-Oberbiick worden elke ochtend vanaf zes uur door de kerkklok gewekt. Met haar protest daartegen verwierf Holten regionale en zelfs nationale bekendheid. Behalve tegen de koebel verzet de import-Zwitserse zich ook tegen het geluid van kerkklokken, foto AP Sauerland, Duitsland Moezel en Rijn, Duitsland Vliegreizen Steden reizen Busreizen Autoreizen Verre reizen Bel 0180-457 803 of ga naar uw ANVR reisbureau Reissom excl. 17,50 reserverings- kosten en 2,50 Calamiteitenfonds. 8-daagse busreis Gegarandeerd vertrek Comfort Class touringcar Geen 1-persoonskamer toeslag Reiscode: ebwil02 8-daagse busreis Gegarandeerd vertrek Comfort Class touringcar Al jaren een topper Reiscode: eblof03

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 20