f INFOMIDDAG 3 JUNI m NIEUWS 17 Hoogbejaarde vlucht over zee Man verdacht van misbruik Mega$tote opzadelen met de verplichting het graf te verzorgen." De tanende populariteit is pre cies de reden waarom de begraaf plaatsen nu de aandacht op zich willen richten. Zeker die zonder crematorium, zoals hier in Zeist. Al worden in deze Utrechtse ge meente verkennende gesprekken gevoerd over het nut en de nood zaak van een crematorium bij de gemeentelijke begraafplaats. De gevolgen van de voorkeur voor crematies zijn groot, ook voor 'toeleveranciers', als Van der Velde Natuursteen uit Zeist, dat hier de grafmonumenten maakt. Steenhouwer Marcus Kingma (56): „Wij merken het ook in de klandizie. We maken niet alleen grafstenen, ook urnen. Maar het werk loopt terug en daarbij: nie mand wil nog steenhouwer wor den. Het is zwaar, vies werk. Je moet van steen zijn, zeg ik altijd." Op een graf plaatst hij net een nieuwe onderkant van het grafmo nument. Bert van Ooik kijkt toe. De meewerkend voorman werkt al 36 jaar op de begraafplaats. „Ik wilde gemeente-ambtenaar wor den en ze hadden alleen een vaca ture op de begraafplaats. Ik dacht: doe maar, dan ben ik in elk geval binnen. Maar ik verwachtte dat ik het snel voor gezien zou houden." Mooi werk Niet dus. Sterker, samen met echt genote Joke bewoont hij al 25 jaar de dienstwoning bij de oude toe gangspoort. „Het is zo'n prachtig vak, ik kan zo veel doen. Ik leid vaak mensen rond die een graf ko men uitzoeken. Voor zichzelf als ze ernstig ziek zijn, met hun naas ten. Of voor een familielid, na een overlijden. Vaak zijn ze lacherig van de zenuwen. Maar op de be grafenis ken je ze niet terug." Nooit heeft hij het gek gevon den om zo dicht bij de doden te le ven. Familie, vrienden en kennis sen wel, erkent Van Ooik. „Zij von den het griezelig. Ik heb degenen die het echt eng vonden rondge leid in de schemering." „Ik moet er niet aan denken," gruwelt Djavi Kraijema. „Mijn moeder ligt hier nu 17 jaar en pas de laatste jaren kom ik hier zon der al te veel bibbers." Het graf van haar moeder wordt binnenkort geruimd. Nu is Kraijema's dilemma: herbegraven of niet. „Dat kost een euro of 700, dat heb ik niet heb op dit mo ment. Maar moet dat de reden zijn om haar dan maar geen laat ste rustplaats meer te gunnen? Twee weken geleden liep ik hier en toen gebeurde het: opeens hoorde ik mijn moeders stem die zei: 'Het is goed zo'. En: 'Ga door met je leven'. Een absurde erva ring, nog nooit eerder meege maakt. Ik ben nogal gelovig en gis teren besprak ik dit met een non die zei: 'Je moet naar die stem luis teren'. Toch weet ik het nog niet." Voor de wet moet een nieuw graf minimaal tien jaar met rust worden gelaten, dus het vraagstuk van Kraijema kent Jacqueline (67, 'Wij merken het ook in de klandizie. We maken niet alleen grafstenen, ook urnen. Maar het werk loopt terug' 'schrijf mijn achternaam maar niet op') nog niet. Haar man Maar ten is 1,5 jaar geleden hier begra ven. Ze schiet vol. „Op de dag af twee jaar geleden hoorden we dat het niet goed zat in zijn darmen. Zeven maanden later stierf hij." Zij wilde altijd worden gecre meerd, hij begraven. „Behalve als het koud zou zijn. Hij is op 30 de cember overleden, maar natuur lijk hebben we hem begraven. En ik had het niet verwacht, maar ik vind hier zo veel troost en rust. Als ik doodga, wil ik ook worden begraven. Bij Maarten, uiteraard." Twee graven verderop ligt Wim, de man van haar zus. Maar ten en Wim konden het heel goed vinden. Was er een belangrijke voetbalwedstrijd, keken de man nen samen. Was de Tour de France in aantocht, vulden de zwagers een pooltje in. „Mijn zus en ik heb ben één afspraak: we verzorgen 'eikaars' bloemen niet. De eerste maanden kwam ik hier dagelijks, nu sla ik ook wel eens een dagje over. Als ik een paar dagen wegga steek ik een kaars aan bij zijn graf. Toen ik vorig jaar een nieuwe heup kreeg, vond ik het een vrese lijk vooruitzicht dat ik lange tijd niet hier zou kunnen komen. Van de beheerders mocht ik toen met mijn auto naar zijn graf rijden." Voor zijn graf praat Jacqueline regelmatig tegen haar man. Niet te hard en zeker niet als anderen langslopen. „Dat vind ik zo gek. Maar je ziet en hoort anderen het wel doen, dat is weer normaal." Zoals oma Greet, bij de kinder graven. Bij het afscheid zegt ze: „Dag lieve Jesper, oma gaat weer weg. En je weet het hè, oma geeft jou bij het afscheid altijd een kus handje." Nu ook. Ze blaast de zoen van haar hand, naar beneden toe, naar Jesper. De vogels fluiten nog harder. Het is begrepen, oma Greet. De meeste vluchtelingen die op een gammel bootje de oversteek naar Europa maken, zijn niet ouder dan veertig, maar ook een 98-jarige Syri sche man heeft de tocht naar het Eu ropese vasteland gewaagd, meldde het Italiaanse Artsen zonder Gren zen gisteren. Met zoon, schoondoch ter en kleinkinderen kwam hij vei lig en gezond aan op Sicilië. „Zo veel moed en zo veel angst", schreef Artsen zonder Grenzen op Twitter. Hoe oud de man precies is, is niet helemaal duidelijk. Hulporganisatie Save the Children schat hem vijf jaar jonger. De man dobberde sa men met ongeveer 230 andere vluchtelingen dertien dagen op de Zee. De 35-jarige man die is aangehou den na de verdwijning van de 14-jarige Marilyn uit Har- dinxveld, wordt ervan verdacht haar seksueel te hebben mis bruikt. Dat heeft het OM giste ren laten weten. Het meisje werd sinds vorige week vrijdag vermist. Agenten vonden haar maandag na tips en onderzoek terug in een woning in Diemen. De 35-jarige bewoner werd aangehouden. De man en het meisje hadden el kaar leren kennen via internet. Het OM verdenkt hem niet van ontvoering. Wel zou hij het meis je aan het gezag hebben ontrok ken. Wasmachine, droger of vaatwasser kapot? Bel: 0112 - Sf 24 2/ AANG PUG VERNIEUWDE KAMPEER WOENSDAG www.wereldopleiding.nl ZATERDAG 30 MEI 2015 :?v^tijg-wprdeni gecremeerd, rqaar rtu zij zo veekfroósten stgun vindï'op de ze plel^wil ze later graag naast haar iS'.j man worden begraven. o"»,. foto Shody Careman Een dag op de begraafplaats in Zeist. Greet Jongeleen brengt bloemen naar het graf van haar kleinkind, foto Shody Careman AUGUSTA HARDINXVELD www.aangeenbrugelectro.nl www.datrepareerikzelfwel.nl Co/eman Ov ZONDAG 31 MEI OPEN 11-17.00 Coastline 4 lx van 269,- voor Koop nu een Coleman familie tent en krijg er een Coleman windscherm voor slechts €1,- bij. Met luifel set prijs €229,- Stadionweg 33 Rotterdam 010-482 27 81 Check aanbiedingen op vervat.nl. SCHEEPVAART EN TRANSPORT COLLEGE OPLEIDINGEN VOOR HAVENS - SCHEEPVAART - TRANSPORT - PROCESINDUSTRIE 13.00 - 16.00 UUR KIJK VOOR ALLE OPLEIDINGEN EN DE LOCATIES OP l De HBO-opleidingen worden verzorgd door Rotterdam Mainport University.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 18