Stiefmoeder Wendy geschorst 1 e I I c n 16 NIEUWS pharosreizen Pareltjes van Istrië Begraafplaatsen belangrijk voor troost en rust Begraven is uit, cremeren populairder dan ooit. Daarom is er deze week extra aandacht voor kerkhoven. Varkenshouder jaagt op stank Stemmen voor Tlirks Parlement Cliëntenraden en ouderplatforms zijn woedend dat de stiefmoeder zo lang kon aanblijven binnen de jeugdbescherming. De 34-jarige Petra M. uit Roelofarendsveen is met haar man Ron T. verdachte van zeer ernstige mishandeling van haar t2-jarige stiefdochter. De ouderenplatforms juichen het besluit haar te schorsen toe. Het mishandelde meisje moest mede onder dwang van haar 44- jarige vader onder meer urineren in de kamer waar ze werd opgeslo ten. Verder werd zij ook zonder warme kleren de kou ingestuurd en moest ze afgelopen winter sla pen op een nat matras met de ra men open. Uiteindelijk belandde Wendy met een lichaamstemperatuur van minder dan 23 graden Celsius na een hartstilstand in levensbedrei gende toestand in het ziekenhuis. Vanwege de blauwe plekken die artsen op haar lichaam ontdekten, sloegen zij alarm en volgde de aan houding van de twee. Zij zitten sinds half februari in voorarrest en moesten donderdag voor het eerst voor de rechtbank verschij nen, waar gruwelijke details over de stelselmatige mishandelingen openbaar werden. Zo bleek Wen dy ook met urine vermengd voed sel te moeten eten. „Wij denken dat de schorsing van Petra een verstandige beslis sing is. Dit is een hele nare zaak", aldus Tanja van Dijk namens Jeugdbescherming west. „De cliën tenraad is verder te aangedaan om te reageren op de zaken die tij dens de zitting openbaar zijn ge worden", reageert een woordvoer ster namens de raad zelf. Voorzitter Wilma van Leeu wen van de cliëntenraad wil zelf niet reageren. Ook niet op de sug gestie van cliëntenorganisaties dat zij zelf onmiddellijk op moet stap pen naar aanleiding van de gruwe lijke gebeurtenissen in Roelof arendsveen. Eerder ontkende zij op de hoogte te zijn geweest van de situatie met Wendy, hoewel de vrouw bij haar vriendin en vice- voorzitter Petra over de vloer kwam. De verdachte wordt komende maanden onderzocht en geobser veerd in het Pieter Baan Centrum. Eind augustus volgt de inhoudelij ke behandeling van de rechtszaak tegen haar en Ron T. Het voorar rest van beide verdachten is deze week voor de tweede keer met 90 dagen verlengd. (fanujb 3-daagS ayran^-m&ni Kroai'\ö 389 439 549 439 389 Ze komt hier elke week wel een keer tje, alleen zelden zo vroeg op de dag. Maar zeg nou zelf, knikt Greet Jonge- leen, is dit niet een mooi tafereel; de ontwakende natuur in de bos sen rond Zeist, op een voorjaars ochtend om tien over acht. Vogels verzorgen een magni fiek optreden. Daar hupt een ko nijn. Een eekhoorn kijkt om, ter wijl hij de buit in zijn klauwtjes beschermt als een atoomcode. De keerzijde van al die natuur- pracht kent Greet ook: „Ze vre ten alle plantjes die ik op Jespers graf zet kapot. Alleen van de ver- geet-me-nietjes blijven ze af. Dat vond ik dan wel weer symbo lisch. Want wat we ook doen, ver geten doen we Jesper nooit." Doodzwijgen ook niet. Hij hoort er gewoon bij, ook al mocht hij slechts zeven weken worden. Haar sleutelhanger is een foto van Jesper, een paar dagen voor zijn overlijden. Een flinke knaap. Pretoogjes. Toen hij plots geel werd bleek zijn lever niet goed te functioneren en binnen een paar dagen stierf hij. Oma Greet zegt: „Ik praat altijd met hem als ik hier ben. En dat gaat zo: 'Zo man netje, heeft oma weer mooie kleurtjes voor je. Ach, je was zo'n mooi kindje'." Jesper was nog te jong om met auto's te spelen. Op andere kindergraven liggen ze veelvul dig. Knuffeldieren ook. Een pop. Hier liggen kinderen die, zoals Jesper, plotseling heel erg ziek werden. Of nooit gezond zijn ge weest. Bij een ongeluk om het le ven kwamen. Of, zoals de broer tjes Ruben en Julian, die twee jaar geleden dagenlang het nieuws beheersten. Hun vader ontnam hen het leven. Zij liggen In 2000 waren op het Zeister kerkhof nog 350 plechtigheden. Nu zijn dat er ongeveer tweehonderd een meter of vier van Jesper af. Oma Greet: „Daar kijk je toch el ke keer naar. Die arme jongens." Rustiek Deze eerste dag van de Week van de Begraafplaats begint op de Ge meentelijke Begraafplaats in Zeist. Prachtig, rustiek. Zo'n 24.000 overledenen hebben hier hun laatste rustplaats, verdeeld over 12.000 graven. Vandaag komt er niets bij. Ook op deze fraaie begraafplaats gebeurt het vaker dat er een dag niemand wordt begraven. In 2000 waren hier jaarlijks nog zo'n 350 begrafe nisplechtigheden. Nu zijn dat er ongeveer tweehonderd. Begraven is uit, cremeren po pulairder dan ooit. Tien jaar gele den was dit bijna in balans; de helft van de mensen koos voor een crematie, de andere helft wil de worden begraven. Nu is het evenwicht weg volgens vakblad De Begraafplaats; landelijk ge zien wil 60 procent een crematie. Hoofdredenen: kosten, de ontker kelijking en, zoals De Begraaf plaats-hoofdredacteur Anja Krab ben omschrijft: „Veel ouderen denken dat ze hun nabestaanden De Nederlandse Vakbond Var kenshouders (NW) gaat onder zoek uitvoeren naar stankover last. Hierbij wordt vooral geke ken naar de uitstoot van stank en ammoniak per varkensstal. Dat maakte de bond gisteren be kend. Ook wordt onderzocht hoe omwonenden de stankoverlast beleven en wat de gevolgen zijn van de uitstoot van stank en am moniak voor de omgeving. De NW wil dit onderzoek omdat het huidige beleid op geur zou zijn gebaseerd op achterhaalde rekenmodellen en onderzoeks methoden. De bond vermoedt dat stankoverlast tegenwoordig minder voorkomt dan wordt aan genomen. rtobahnvignet door Marco Cerling ROELOFARENDSVEEN De stiefmoe der die wordt verdacht van ernsti ge mishandeling van Wendy (12) is gisteren alsnog geschorst als vice- voorzitter van de cliëntenraad Jeugdbescherming west. Ouder platforms willen dat ook de voorzit ter opstapt. Zij hield de stiefmoe der lang de hand boven het hoofd. Al AUTOVAKANTIES VAN ANWB euro per persoon Op sommige plekken komt alle schoonheid samen! Istrië is zo'n regio die bijna alles heeft: een intens blauwe zee, een prachtig groen achterland en een heerlijke Zuid- Europese keuken. En dan hebben we het mooie klimaat nog niet eens genoemd. Met dit arrangement verblijft u in een van de allermooiste stadjes van Istrië, Unesco-werelderf- goedstad Porec. In 45 minuten rijdt u naar het andere pareltje van de Istrische kust, Rovinj. Hotel Rubin ligt vrijwel direct aan het strand in Porec. Het hotel heeft een restaurant, buitenzwembad en twee bars. Er is gratis wifi. U mag gebruikmaken van het wellnesscen- trum in 'buurhotel' Diamant. Informatie reserveren www.pharosreizen.nl/wegener of via 023 - 55 42 870 (lokaal tarief) met zoekcode 32370. zoekcode 32370 Inbegrepen 7x overnachting met ontbijtbuffet 7x dinerbuffet met 2 drankjes tijdens diner 1x boottochtje langs de kust ANWB Extra reisgids Istrië (1 exemplaar per boeking) autobahnvignet Oostenrijk Prijzen 06/06-26/06 27/06-03/07 04/07-28/08 29/08-04/09 05/09-11/09 8 dagen Kinderkorting (per 2 volbetalen- den op de kamer) 0 t/m 13 jaar: gratis Prijzen in p.p. Niet inbegrepen: reserverings- kosten (€20,-), parkeren (€3,- per auto p.d.) en bijdrage Calamiteitenfonds (€2,50). door Jeroen Schmale BARNEVELD RIJSWIJK Turkse Nederlanders brengen hun stem uit voor de parlements verkiezingen in Turkije op 7 juni. Er zijn twee stembureaus in Nederland, in Rijswijk en Deventer. Volgens de Turkse ambassade zijn 240.000 Nederlan ders geregistreerd als kiezer, foto Remko de Waal/ANP Oostenrijk

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 17