balü^rmuTLnl d I- LlJUjb/ff/ZJfJ, NIEUWS 15 Veel 'Hollandse Canadezen' hebben koningspaar de hand kunnen schudden Koning Willem-Alexander en koningin Maxima -kunnen terugzien op geslaagd staatsbezoek Canada ffir** Het koninklijk paar heeft een weekeinde vrij om maandag fris te kunnen beginnen aan hun be zoek aan de Verenigde Staten. Het is een officieel bezoek, géén staatsbezoek zoals aan Canada, al zal het koningspaar wel president Oba- ma ontmoeten. Ook in de VS ligt het accent op de herdenking van 70 jaar bevrijding van Nederland (1944/1945) door Noord-Amerikaanse soldaten, van wie vele duizenden op Nederlands grond gebied hun leven lieten. Koning Wil lem-Alexander en koningin Maxima geven de Nederlandse dankbaarheid gestalte door de bondgenoten van toen en nu te bezoeken: „Dank u. Dank u allen zeer voor de bevrijding van Nederland", zo verwoordde Maxima die dankbaarheid eerder de ze week. Oprechte interesse Het waren warme woorden tijdens een intiem onderhoud met drie Ca nadese veteranen in Ottawa. Daarbij toonde zij uitstekend op de hoogte te zijn van de geschiedenis van Ne derland tijdens de Tweede Wereld oorlog. „Was u ook betrokken bij de Slag om de Schelde? En bij Operatie Market Garden...?" De veteranen ge noten zichtbaar van de oprechte inte resse van de koningin. Inmiddels tra ditiegetrouw reisde in het kielzog van de koning ook een stevige han delsdelegatie en een vertegenwoor- ding uit de wetenschappelijke sector mee, aangevoerd door minister Plou- men van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en mi nister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om kennis en kunde tussen Nederland en Cana da uit te wisselen. Er werd menige handtekening gezet onder (miljoe- nen)akkoorden. In den vreemde ontpopt het staatshoofd, veel meer dan zijn moe der, zich tot een warm pleitbezorger van economische en technologische samenwerking tussen landen, waar- Voor miljoenen aan contracten getekend door ondernemers bij het Nederlandse bedrijfsleven be paald garen spint. Optisch lijkt bij een bezoek als dat aan Canada (en eerder onder meer aan Japan, Korea en Denemar ken) de nadruk te liggen op de zake lijke zijde, maar in Canada toonden de koning en koningin zich even zeer van hun menselijke kant. Vele Canadezen met Nederlandse wortels (Canada telt ruim één mil joen Nederlanders, circa 3 procent van de bevolking) kregen daardoor de kans het paar van dichtbij te zien, een ouderwets 'Lang leve de koning' aan te heffen en soms zelfs de vorst te ontmoeten. Het paar was zicht baar in het land dat historisch zo ver knoopt is met de Oranjes, die tij dens de oorlog in onder meer Otta wa verbleven. Lange en intensieve dagen van dikwijls stijf en streng protocol, be zoeken aan de universiteit, het zie kenhuis, het Canadese parlement, de bibliotheek. En, tot genoegen van de sportliefhebber koning Wil lem-Alexander, een ontmoeting met het Nederlandse vrouwenvoetbal team dat zich voorbereidt op het WK voetbal dat vanaf 6 juni in Cana da wordt gespeeld. Koning en konin gin mogen terugzien op een ge slaagd staatsbezoek. 5 dagen Dresden en omgeving 8 dagen Praag en Bohemen 10 dagen Het Prinsdom Andorra 10 dagen Toscane, Umbrië en Rome 10 dagen Eilanden Kust van Dalmatië AfVffJi i *ro,;htjreen (0318) 58 09 58 boek.ngen: www.bolderman.nl ZATERDAG 30 MEI 2015 Warme woorden voor veteranen door Arno Celder Koning Wil lem-Alexander en koningin Maxima tijdens de kranslegging bij het monument van de onbekende soldaat in Ottawa, foto Robin van Lonkhuijsen/ANP Minister Ploumen v.a. slechts v.a. slechts Vertrekdata: 1, 22 juni/13 juli3,24 aug14 sept/12 okt Bij Bolderman aanbetalen niet verplicht! Vertrekdata: l, 15 juni 13,2 7 juli 10,24 aug 7,21 sept 5 okt Reizen zijn inclusief hotelovernachtingen o.b.v. half- pension, comfortclass touringcar en afscheidsbuffet. Vertrekdata: 8,22 juni 6, 20/3,17,31 aug 14, 28 sept/12 okt Vertrekdata: 8, 22 juni 6, 20 juli 3,17, 31 aug 14 sept 5 okt Vertrekdata: 1, 8,15, 29juni/6,13juli/ 17.24,31 aug 7.14,21,28 sept/5.12 okt

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 16