f Rutte: Russische actie tegen politici 'onacceptabel' m NIEUWS 11 Bureau voor Toerisme: hoge bestedingen In maar liefst 9 bussen toert een groep van 4.500 Chinezen door Nederland: een bedrijfsuitje. pharosreizen Leuk, lekker. Luik! !5(@ Sillm Bij de wereldberoem de windmolens in Kinderdijk weten ze niet wat hen over komt als vrijdagmor gen tien bussen de parkeerplaats op rijden. Zo'n zes honderd Chinezen in opperbeste stemming nemen bezit van het meest fotogenieke dijkje van ons land. Een Britse familie die een fietstochtje heeft gepland, komt geen meter verder omdat ze steeds worden besprongen. De Chinezen willen allemaal met dochterlief op de foto vanwege haar mooie rode haar. „Toeristen die zelf een toeristische attractie worden. Het moet niet gekker worden", schatert moeder Sarah het uit. Marten en Astrid Wijsman moeten - of ze willen of niet - ge spreid met hun armen als een windmolen op de foto. Eerst met twee Chinezen, maar al snel staat er een hele groep omheen van wie iedereen ook een kiekje wil voor thuis. Een gesprek met ze aanknopen is niet te doen, merkt Marten Wijsman. Hij wil dol graag weten waar ze vandaan ko men en voor welk bedrijf ze wer ken. Meer dan 'China' krijgt hij er niet uit. Hun bedrijf heet Perfect, en wilde eens wat anders: het trak teerde zijn beste medewerkers op een weekeindje Holland. Bart Klomp van de souvenirwinkel kijkt zijn ogen uit hoe ze zich in hun groene jasjes laten vereeuwi gen. Magneetjes Dit zijn de momenten waarop ook bij hem het grote geld bin nenstroomt, zou je denken. Maar dat valt vies tegen. „Koffie drin ken of een broodje eten doen ze niet. Dat is allemaal al voor ze ge regeld." Net kocht iemand wel voor too euro aan magneetjes. „Maar dat is een uitzondering", moppert hij. Ook bij rondvaart boot 6 geen gejuich over de plot selinge belangstelling. Kapitein Vos: „Het is apart om te zien, maar je verdient er geen cent aan." Uit pure frustratie is hij in zijn stuurhut gaan zitten. „Als ik bij de toegang sta, willen ze al leen maar met mij op de foto." Ook de buschauffeurs klagen. Omdat alles al is geregeld, kun nen ze de commissies van extra uitstapjes op hun buik schrijven. Het Nederlandse Bureau voor Toerisme Congressen (NBTC) is wel enthousiast. Chinezen ge ven gemiddeld 1.250 euro uit tij dens een verblijf in Nederland, re kent directeur jos Vranken voor. Dit uitje levert dus al snel zo'n 7 tot 8 miljoen euro op. „Chinese toeristen geven gemiddeld meer uit dan de doorsnee toerist. Op zakelijke tripjes is dat bedrag nog hoger. Dan rekenen we niet mee wat allemaal extra wordt georga niseerd. Misschien profiteren ze daar nu bij Kinderdijk niet van, maar dan toch zeker wel heel veel andere bedrijven", zegt hij. De medewerkers van Perfect bezoeken niet alleen Kinderdijk, maar komen ook op de Veluwe, in Rotterdam, Den Haag, Delft en bij de Outlet Store Roermond. Vandaag komen ze allemaal sa men in Utrecht voor een groot ga ladiner. Naast Kamerlid Louis Bontes, die het bestaan van de zwarte lijst gis teren onthulde, zijn PvdA-Kamerlid Michiel Servaes en Eu roparlementariër Hans van Baaien (WD) tot on gewenst persoon verklaard. Ook zij komen Rusland voorlo pig niet meer in omdat ze kritiek hebben geuit op president Poetin. 'Nieuwe vijand' Van Baaien wil zijn vermelding op de lijst niet bevestigen. „Maar ik ben wel van plan om binnen kort naar Rusland te gaan. Ik zal dat laten weten aan de Russische autoriteiten. En dan zie ik wel wat er gebeurt." Van Baaien noemde president Poetin onlangs 'de nieu we vijand'. Servaes stelde eerder dit jaar dat de sancties tegen Rus land mogelijk verzwaard moeten worden. Ook politici uit andere Europe- se landen hebben een inreisverbod gekregen, onder wie de Belgische oud-premier Verhofstadt. Premier Rutte reageer de gisteren fel. Hij vindt de zwarte lijst 'onaccep tabel'. „En dat zullen we de Russen in blok- letters laten weten", al dus Rutte. „De lijst ont beert iedere fundering, is niet transparant en niet aan vechtbaar. We verwerpen deze daden van Moskou." De tijdelijk zaakgelastigde van Rusland in Den Haag is gisteren door minister Koenders ontboden op het ministerie van Buitenland se Zaken. Volgens de Russen is de zwarte lijst een gerechtvaardigde reactie op de sanctielij st die de EU eerder dit jaar uitvaardigde. Daarop staan ook Russische politici die Europa niet meer in mogen. „Maar elke vergelijking gaat mank", vindt Rutte. „Onze lijst was een reactie was op de schendingen van het recht die Rusland pleegde in Oek raïne. Hun lijst mist elke juridi sche onderbouwing." t(ahtub ZATERDAG 30 MEI 2015 u GBHWInB Fotograferen en gefotografeerd worden: de Chinezen krijgen geen genoeg van Kinderdijk, foto Jan de Groen Kinderdijk even Chinees door Raymond Boere DEN HAAG De relatie tus sen Nederland en Rus land is nog slechter ge worden nu drie Neder landse politici door Moskou op een zwarte lijst zijn gezet. Louis Bontes en Michiel Servaes foto's Martijn Beekman en Bart Maat/ANP AUTOVAKANTIES VAN ANWB euro per persoon arran^g-ryie-nf Wist u dat het mediterrane levens gevoel al vlak over de Nederlandse grens begint? Luik combineert Franse finesse en Limburgse levenskunst: een heerlijke stad voor genieters! Maar ook een stad met veel ver borgen schatten, een rijk cultureel verleden en een gezellig centrum. Wereldberoemd is ook het station van Luik, ontworpen door de Spaanse meesterarchitect Calatrava. Tip: bezoek op zondag de antiekmarkt, direct voor uw hotel! Of dwaalt u door Luik in het spoor van commis saris Maigret van Simenon? U verblijft in het luxe hotel Ramada Plaza, gevestigd in een 17e-eeuws klooster op loopafstand van het cen trum. Uw comfortabele kamer heeft koffie- en theezetfaciliteiten. zoekcode 16393 Inbegrepen 2x overnachting met luxe ontbijt buffet Luikse wafel bij het bekende wafelbakkerijtje Superlipopette een échte Café Liégeois bij de lunchroom Pustache et Chocolat op de Place du Marché een fruitjenever bij Maison de Peket, eveneens in het centrum stadsplattegrond en wandelroutes gratis wifi Informatie reserveren www.pharosreizen.nl/wegener of via 023 - 55 42 870 (lokaal tarief) met zoekcode 16393. Prijzen 3 dagen 01/06-29/12 99 Prijzen in p.p. Niet inbe- |K grepen: reserveringskosten Hm (€20,-), toeristenbelasting Toerisme België (€2,50 p.p.p.d.) en bijdrage wa»™ë Brunei Calamiteitenfonds (€2,50). www.belgie-toerisme.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 12