Van Loon Hardzeildagen Omhae mee een bal..! STREEKTAAL ZEELAND 15 RUDENRIEMENS.COM De Amerikaan Hendrik Willem van Loon organiseerde in 1928 bij Veere een wedstrijd voor de Arnemuidse vissers. Ze streden om de eer en kregen een fles jenever. In 1994 werden de Van Loon Hardzeildagen in ere hersteld op wat inmiddels het Veerse Meer was geworden. Hoogaarzen en hengsten, zalmschouwen en old gaffers, zwaarden die door het water snijden, schepen die er lekker inhangen. En nog steeds die fles jenever. Ruden Riemens fotografeert Zeeland. De foto's zijn gebundeld in drie boeken: Kust, Land en Feest. Fotografie: Ruden Riemens. Tekst: Jan van Damme As kind ebb'ik m'n uter- ste best gedae om de baos te oren over een voetbal. Eêl vee uren trapte ik tegen een muurtje, ieuw ik het ronde ding ohe of probeer de ik koppend de bal in beweging t'ouwen. En dat aoles omda'k wou, da het 'brune monster' nè mien luusterde en ik stèreker was dan de grillen, die een voetbal kan eb be. Of, om mee m'n laetere voet baltrainer Cas 'Ubregtse' te spre ken, om dat ding as een touwtje an m'n voet t'ebben. M'n vele oefenen was nie vö niks wan mee het Zoetelanse de Meeuwen speelde ik in de top van het amateurvoetbal, een ienkele keer zelfs tegen een vergoeding van vuuf gulden, vrie te besteden in een eetverbluuf in Bergen op Zoom....! Nae meer dan dertig jaeren ge voetbald t'ebben bin'k veranderd van sport. Het wier tennisse. De bal was anmerkelijk kleiner en je kon gebruuk maeke van een 'ra ket' om de bal de richting op te kriehen, die jie wou. Inplekke van les te nemen stoeng ik urenlang in een oefenkooie uut te proberen oe of aoles ging. M'n ohen zaehe dingen, die m'n anden nie of nog nie konde uutvoere en di wou ik hraog veranderinge in anbrienge. Net as bie 't voetballen was m'n linkseheid een belangriek wae- pen. Wi 'k op andere gebieden a drek as een 'onandige linksen' wier gezie, was ik bie 't voetballen een onberekenbaere linkspoöt en bie tennis kwaeme de ballen aol- tied 'van d'andere kant'. Zonder Voor de gesproken rubriek zie www.pzc.nl/streektaal meer een voordeêl bie 't naedeêl van links weze. Zodoende kreeg ik nog een bitje andigheid in het tennisspil. Mè de tand van de tied bleef knaoge an m'n lief en noe bin'k noödgedwoenge, overgestapt op m'n derde sport, op biljarten. De ballen bin nog kleiner, mè 't bin d'r wè drie. Mee een stok, die ze een 'keu' noeme, moe je probere aole drie die ballen in beweging te kriehen. In een vorige 'streektaal' ebb'ik julder a es verteld over m'n won dere ondekkingstocht, saemen mee m'n maat O. te Z., op het groene laeken. Ondanks het feit, da me bie tied en wiele eêl des kundige raed en adviezen kriehe, moe'k zeie dat het de baas ore over die drie ballen, nie simpel is gebleke. De wereld van 'te dikke', 'te dinne', losse band, trekstöten en 'zwijnen' is nog bie lange nae nie ondekt deu ons. Meêstal raeke me mee onze witte of gele bal wè éên anderen (a beleve me ook wè es een 'stille omgang'...!), mè de derde bal raeke briengt de nodige onoverkommelijke problemen mee zich mee. Eigenlijk zouwe me vee meer uren moete maeke om toch een bitje grip te kriehen op 't geheêl, mè di kom nie van wan m'ebbe 't zó druk.Wè ver- gaepe me ons soms an een You- tube-filmpje mee wieze lessen van Jos Bongers of zó, mè di lukt aoles wat bie ons nog hlad nie gaet. Toch ebbe ze ons gevrohe bie de soos van Meliskèreke, afdêling biljarten, om mee te komme spe len mee ulder biljartachttal. Dat is nie vanwehe het feit, da me zulke hróte talenten bin, integendeêl. Neê, het is omdat het merendeêl van de soosclub wè es mankemen ten eit, op vakantie moet of d'rei- hen over kleinhuus moe ontferme en dirom nie aoltied makkelijk een achttal is te kriehen. En wie weet, ore me nog wè es een bitje beter, ook a ore me nooit mi goed! Voorlopig maeke me ons 'gemid delde' nog mè nie openbaer! ZATERDAG 30 MEI 2015 door Frans van der Heijde

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 119