Avondwandelvierdaagse Terneuzen breekt record Vrijwillig vergund parkeren in Cadzand ZEELAND 11 Viering vijftig jaar Dow Chemical in Terneuzen Zevenduizend liter bier en duizend kilo friet: Dow Terneuzen bestaat vijftig jaar en het personeel wordt in de watten gelegd. Oranjekwartier in culinaire sferen Maak het mee Het parkeerterrein van Dow Chemical is getransformeerd tot feestdorp van vierduizend vierkan te meter. Vanavond mogen alle medewerkers met een introducé komen dansen, eten, loungen en naar optredens kijken. „Er hebben zich 2700 mensen opgegeven", ver telt Bregje van den Braak. Bregje is manager public affairs bij Dow en kreeg een jaar geleden de opdracht om met een project groep 'iets' te bedenken voor het personeel. Dat werd een feest met voor elk wat wils. „Voor de grap zei ik dat we het misschien op de parkeerplaats konden doen", blikt ze lachend terug. En zo geschied de. „Daarna ben ik er de rest van het jaar elke dag mee bezig ge weest", zegt ze, terwijl ze tevre den rondkijkt in de feesttent. Breg je nam Patricia van Signature Rela tiemarkering in de arm, die ge wend is aan het organiseren van grootschalige evenementen. Wie normaal zijn sigaretje rookt op de parking, weet dat de ze ontsierd wordt door een grote bult. Die is vakkundig wegge werkt. „De vloer ligt nu helemaal vlak", zegt Bregje. Een praktisch probleem op het parkeerterrein, was stromend water. „We hebben daarom een watervoorziening la ten aansluiten in de tent." Tent klinkt eigenlijk nog te on eerbiedig voor het paleis dat er is gerezen afgelopen week. Er liggen tapijttegels op de vloer, het witte meubilair heeft ingebouwde lich ten die van kleur verspringen, de ruimte is gestoffeerd en overal staan planten en bloemen. „Er ko men ook nog wat bomen bij", weet Bregje. „We gaan gewoon voor het wauw-effect. Je moet voe len dat er veel aandacht aan is be steed. Ik hoop vooral dat mensen die nog niet enthousiast zijn over het feest, binnen komen en blij verrast zijn." Een medewerker van Koolhaas Concepts is nog druk bezig met de aankleding. „Op de tafels ko men vijfhonderdvijftig vaasjes met bloemen. Voor mij is dit ook een enorm evenement", zegt hij met een blik op het gigantische podium met dito geluidsboxen. De artiesten die er komen, wor den nog geheim gehouden. „Maar de hele avond is er entertain ment", wil Bregje kwijt. De grote tent, die al van verre te zien is, is niet de enige feestlocatie op het terrein. „Er is een feestcafé waar lekkere muziek gedraaid wordt en waar mensen kunnen dansen", vertelt Bregje. Wie het wat rusti ger aan wil doen, verhuist naar de Tent klinkt eigenlijk te oneerbiedig voor het paleis dat er op de parking van Dow is gerezen voor het feest. lounge. Tussen alle tenten in, wordt vis en vlees gebakken op grote barbecues in de vorm van een locomotief en een ketelhuis. „Er is drieduizend kilo barbecue vlees", zegt Bregje met gepaste trots. „Tien jaar geleden gaf Dow een feest in de Zeelandhallen en toen bleek er achteraf niet vol doende te eten en drinken te zijn. Dat gaat mij niet gebeuren, naast zevenduizend liter bier hebben we nog zesendertig fusten van vijftig liter op reserve." Het eten komt van Hutten. „Alles is duur zaam en verantwoord." Meer dan tevreden is Bregje dan ook met het eindresultaat. „We hebben er zó naartoe geleefd. En na een avond is het alweer voorbij", zegt ze al met weemoed. Wegens het grote aantal bezoe kers, laat Bregje niets aan het toe val over. „We weten precies wie er komen, of ze met de auto of pendelbus komen, wat de dieet- wensen zijn en bij de deur moe ten de gasten zich legitimeren." Wie zich niet heeft opgegeven en toch nog naar het feest wil, heeft helaas pech. „We hebben veel her inneringen verstuurd, we moeten gewoon weten hoeveel mensen er komen." Alles is kortom onder controle, het enige dat niet te controleren valt, is het weer. Alhoewel? „We hebben nog twaalfhonderd para plu's besteld. Als het regent, kun nen mensen een paraplu pakken als ze uit de auto stappen. Meer kan ik denk ik écht niet doen." Voorzitter Theo van Deurzen staat er ook van te kijken. „Het is bijzonder, omdat het aantal kinde ren op basisscholen in Terneuzen daalt. We moeten het daar toch vooral van hebben. Gelukkig zien we die daling niet terug in het aan tal deelnemers aan de avondvier daagse." Het tegengaan van zwart meelo pen kan geholpen hebben, denkt Van Deurzen. Deelname kost dit jaar - omdat het de veertigste edi tie is - zonder medaille één euro en met medaille 2,50 euro. Van Deurzen: „De kosten kunnen dus geen belemmering zijn." In ande re jaren wordt er twee euro voor deelname zonder medaille ge vraagd, oftewel vijftig eurocent per avond. Van Deurzen verwacht maan dag bij de start - inschrijven 18.15 uur, vertrek 18.30 uur - nog een paar honderd extra inschrijvingen voor de 2,5, vijf of tien kilometer. In vijf jaar heeft de Terneuzense avondvierdaagse dan niet zoveel deelnemers getrokken. TERNEUZEN. Tien mobiele keu kens maken speeltuin Oranje kwartier aan de Leeuwenlaan in Terneuzen volgende week za terdag tot een culinair paradijs. Het is een trend, streetfood. Speeltuin Oranjekwartier speelt daarop in. Surinaamse snacks, gerechten en schaafijs van Lekker Surinaams Eten, Mo lukse hapjes, Rubens' saté en authentieke bloedworst zijn er te krijgen. Ook kan er een poë- tisch-culinaire wandeling ge maakt worden door de Koreaan se keuken. Daarvoor wel aan melden via 06-26422249. Het culturefood truckfestival is zaterdag 6 juni van 12.00 tot 19.00 uur. B en W wilden de proef met vergund parkeren na één jaar stop zetten. Er waren, vond het college, te veel tegenstanders. Een poging van D66 om de proef met een jaar te verlengen, omdat er 'vooral ge luisterd was naar een kleine groep mensen die heel hard riep', kreeg onvoldoende steun. Fractievoorzit ter Wim Huigh toverde daarop een andere konijn uit de hoed: hij vroeg steun voor de mogelijkheid vrijwillig een vergunning aan te vragen. „Mensen die ervan verze kerd willen zijn dat ze bij hun huis kunnen parkeren, kunnen daar dan gebruik van maken." Parkeerwethouder Christiane van de Vijver zag niets in het idee. „Als er veel vraag naar is, komt straks Cadzand-Bad vol te staan met palen met nummerbord-bor den. In Sluis is dat ook al zo'n mis kleun geweest. Het wordt er niet overzichtelijker op. En waar gaan we dit van betalen?" Huigh kreeg echter steun van D&T, WD, PvdA en de SP. Alleen bewoners en huurders zonder par keerplek op eigen terrein kunnen de vergunning krijgen. De maatre gel gaat volgend jaar in. ZATERDAG 30 MEI 2015 'We gaan voor wauw-effect' door Sophie Stockman Bregje van den Braak was een jaar bezig met de organisatie van het verjaardagfeest van Dow Terneuzen, dat qua grootte niet onder hoeft te doen voor een festival. „Ik heb er zo lang naartoe geleefd, en zaterdagnacht is het alweer voorbij." foto Ronald den Dekker door Harmen van der Werf TERNEUZEN. De avondwandelvier- daagse in Terneuzen heeft al een record gebroken voordat ze goed en wel is begonnen. Al bijna 2200 wandelaars hadden zich gisteren online ingeschreven voor het eve nement, dat maandagavond bij De Vliegende Vaart van start gaat. CADZAND-BAD. Het systeem met verplichte parkeervergunningen in Cadzand-Bad wordt afgeschaft, maar wie dat wil, kan wel een ver gunning blijven kopen, heeft de Sluise gemeenteraad donderdaga vond besloten. arunnyp

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 116