Mini-campings in Sluis mogen hele jaar open Mulder baalt van publiciteit 10 ZEELAND Burgemeester bestrijdt dat in Hulst de criminaliteit is toegenomen, zoals de AD Misdaadmeter beweerde. In de regio Bierproeven voor nieuwe kerk Hoek Koren zonder Kaf trekt de grens over Streekmarkt tijdens Axel.nl-zaterdag 112 nieuws Miljoenentrein en monument onthuld Dialectrockers in actie voor kerk van Hoek Verrassende visies in galerie Lokaal 54 Avondvierdaagse St. Jansteen van start Info geheugenpoli in alzheimercafé Stroomuitval door woningbrand Man (51) bij kantoor in elkaar geslagen Mijn stad, mijn dorp 'Duidelijker laten zien dat veel zaken worden opgelost, draagt bij aan veiligheidsgevoel' HOEK Bierliefhebbers die de afgebrande kerk in Hoek een warm hart toedra gen, kunnen vandaag terecht in het kerkcentrum aan de Langestraat in Hoek. Daar kunnen tussen 14.00 en 18.30 allerlei bieren worden ge proefd. Ook wordt er rondgegaan met een kaasplankje en is er de mo gelijkheid om het glas te laten gra veren. De opbrengst van de proeve- rij komt ten goede aan de herbouw van de toren en protestantse kerk. Toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig. ASSENEDE Koren zonder Kaf, het evenement met Zeeuwse en Vlaamse koren, klinkt over de grens. De manifesta tie is zowel vandaag als morgen in gemeenschapscentrum De Bijen korf aan de Sportstraat 4 in Assen ede. Jeugdensemble Glissando, zangstudio Ars Musica en ensem ble EnCore treden vandaag vanaf 20.00 uur op. Zondag zijn vanaf 15.00 uur uitvoeringen van kinder koor Helder, popkoor 2Gether en vocaal ensemble EnCore. AXEL In hartje Axel zijn vandaag, op de Axel.nl-zaterdag, twee markten: de weekmarkt op het Szydlowsky- plein en een markt met streek- en biologische producten. De tweede markt is in dé winkelstraat van Axel, in de Noordstraat, van 9.00 tot 16.00 uur. Axel wil zich met extra activiteiten als Axel.nl-zater dag weer meer op de kaart zetten als koopstad. Winkeliers haken er op in met aanbiedingen en de hore ca pakt uit met bijzondere lunches. Meer informatie op www.axel.nl. SLUISKIL Sinds jaren staat er langs de Noord- weg, een paar kilometer buiten Sluiskil, een stenen monumentje voor de in 1944 omgekomen vliege nier Erwin Boudry. Stichting (H)erkenning Monumenten Sluis kil liet een nieuw gedenkteken voor de neergeschoten RAF-piloot maken. Gisteravond werd de sta len vleugel op de hoek van de Bal juwlaan en de Bosjesweg in Sluis kil officieel onthuld door wethou ders Deij en Liefting. De onthul ling gebeurde tegelijkertijd met de doop van de 'Miljoenentrein', zoals de Duitse trein werd genoemd die in 1944 met allerlei goederen vlak voor de met springstof geladen Le- lybrug strandde. Vrijwilligers knap ten het treinstel aan Groenoord af gelopen weken grotendeels op. HOEK Benefietconcert voor de afgebran de kerk van Hoek, Rock around the Klokke, luidt dinsdagavond d'Oek- se Feesten in. De dialectrockers van Perkxperience en Surrender treden op in de feesttent bij het dorpshuis van Hoek. Vijftig Zum- ba-dansers, Ons Boeregoed en dj Vincent maken het feest compleet. De opbrengst is voor herbouw van de afgebrande kerktoren in Hoek. Aanvang 20.00 uur. TERNEUZEN Sjaak de Wit is een van de zeven kunstenaars die momenteel in Lo kaal 54 exposeert. De Wit combi neert in zijn schilderijen een her kenbare weergave van dagelijkse dingen met het scheppen en door breken van illusies. Hij vervangt het vanzelfsprekende door het on bekende. De expositie is te zien tot en met 28 juni. Locatie is Nieuw- straat 54 in Terneuzen. De galerie van Anne Mannaerts is van woens dag tot en met zondag geopend: van 13 tot 18 uur en op afspraak. SINT JANSTEEN De avondvierdaagse in Sint Jan steen gaat maandag weer van start. Wandelaars kunnen kiezen voor routes van vijf of tien kilometer, die leiden door de polders en bos sen van Sint Jansteen en Clinge. Donderdag, de vierde en laatste wandeldag, worden de echte vol houders bij de kerk muzikaal inge haald. Start en inschrijving voor de vierdaagse maandag vanaf 18.00 uur bij gemeenschapscentrum de Warande aan de Wilhelminastraat. TERNEUZEN Hieke Hamelink van de geheugen poli van Zorgsaam Terneuzen is ko mende maandag te gast in het Alz- heimer-café in Terneuzen. Zij ver telt met welke vragen en proble men mensen bij de geheugenpoli terecht kunnen. Ook licht Hame link toe wat een onderzoek op de poli inhoudt. Het Alzheimercafé vindt plaats in De Veste aan het Oostelijk Bolwerk 22 in Terneuzen. Belangstellenden zijn vanaf 19.00 uur welkom. De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.00 uur. SINT JANSTEEN HOOFDPLAAT In een woning aan de Wilhelminastraat in Sint Jansteen heeft gisteroch tend brand gewoed. In het huis waren geen per sonen aanwezig. De brandweer rukte uit met twee blusvoertuigen en een hoogwerker. De brand werd ontdekt rond 8.30 uur en om 8.50 uur was de brand onder con trole. Het huis heeft brand- en rookschade op gelopen. „Er is mogelijk kortsluiting geweest in de meterkast", zei de be velvoerder. De straat moest het daarom even zonder stroom doen. Een man (51) uit de ge meente Sluis is donder dagochtend voor zijn kan toor aan de Westlange- weg in Hoofdplaat zwaar mishandeld door twee mannen. Hij is nog zelf naar huis gereden, waar na hij naar het zieken huis in Terneuzen is ge bracht. Door hoofdletsel kan hij zich weinig herin neren. De politie zoekt getuigen. Ze meldt dat tot nu toe uit onderzoek is gebleken dat woensdag een zwarte Mercedes Vi- to met Belgisch kenteken opvallend langzaam over de Westlangeweg reed. Zaterdag 30 mei AXEL. Centrum, 9.00 uur: Streekpro- ductenmarkt; BIERVLIET. Café Nieuwlandse Molen, 20.00 uur: Schie ting; Driewegen, 13.00 uur: Auto cross; GRAAUW. Schutters- terrein, 14.30 uur: Schieting; HEIKANT. Café Du Commerce, 13.30 uur: Kaarten; HULST. Den Dul- laert, 20.00 uur: Sal sa party; KLOOSTERZANDE. Hontenissehal, 20.00 uur: Concert St.Ce- cilia met volksmu ziekgroep Ambras; LAMSWAARDE. Ker mis (ook zondag); OSSENISSE. Hof ter Nesse, 14.00 uur: Kaarten; 20.30 uur: Country line dans avond; SLUISKIL. Brand weerkazerne, 10.00 uur: Wervingsdag brandweer; 't Meu- lengat, 19.00 uur: Reünie disco Tate; TERNEUZEN. Por taal van Vlaanderen, 13.30 uur: Rondlei ding; De Kameleon, 9.30 uur: Repair- café; Diverse locaties, 14.00 uur: Schelde jazz (ook zondag); Brede school Othene, 10.00 uur: Kinder kleding- en speel goedbeurs; Markt, 10.00 uur: Boeken markt; Techniek straat tegenover ski hal, 15.00 uur: Struc- ture-dancefestival; WATERLANDKERKJE. Vanaf 07.00 uur: Meerminnefeesten met rommelmarkt, trekkertrek en 's avonds bal (zondag, 14.00 uur). Zondag 31 mei AARDENBURG. Markt, 9.30-14.00 uur: Start familie fietstocht 45 km; CADZAND. Diverse locaties, 13.30 uur: Tuin- en huiskamer concerten; HULST. Binnenstad, 13.00 uur: Dweildag; OSSENISSE. Hof ter Nesse, 14.30 uur: Schieting; 19.30 uur: Gaaibollen; 't Schal- lemaaj, 15.00 uur: The True Sparrows; WALSOORDEN. Ca fé Rue du Nord, 14.00 uur: Kaarten; IJZENDIJKE. Brasse rie Petit Paris, 14.00 uur: kaarten 'Hulst niet onveiliger geworden' door René Hoonhorst HULST. Inwoners van Hulst hoe ven zich niet onveiliger te voelen dan voorheen, vindt burgemees ter Jan Frans Mulder. Hoewel, volgens de Misdaadmeter van het Algemeen Dagblad, de crimi naliteit afgelopen jaar sterk toe nam, is Hulst nog steeds een rela tief rustige gemeente. Mulder stak donderdagavond tijdens de commissie algemeen bestuurlijke zaken niet onder stoelen of banken dat hij behoor lijk baalde van de publiciteit over de Misdaadmeter twee we ken geleden. „De Misdaadmeter meet de hoeveelheid, maar niet de aard van de incidenten. Het is natuurlijk heel vervelend als au tospiegels worden afgebroken of lantaarnpalen vernield, maar dat soort incidenten heeft niet di rect invloed op het gevoel van veiligheid", hield de burgemees ter de commissieleden voor. De burgemeester voegde er meteen aan toe dat hij zaken niet wilde bagatelliseren. Men sen die met een geweldsmisdrijf worden geconfronteerd, kunnen daar jaren, of langer, last van heb ben. „We moeten ook alles doen om zulk geweld te voorkomen. Maar het beeld raakt wel verte kend als enkele onverlaten meer dere delicten in kleine kring ple gen. Dat heeft weinig invloed op het veiligheidsgevoel van de hele gemeenschap." Mulder benadrukt nogmaals dat politie en gemeente zetten al les op alles om daders te pakken. „De laatste tijd worden we ge plaagd door vernielingen aan au to's. Daar voelen mensen zich niet onveilig door, maar het raakt hen wel direct. We doen er alles aan om vandalen in de kraag te vatten." Om daders te pakken, is inzet van voldoende politieagenten no dig. Mulder was het dan ook di rect eens met Marina Strooband (Algemeen Belang Groot Hulst) die stelde dat het veiligheidsge voel achteruit kan hollen na slui ting van het Hulster politiebu reau. De burgemeester meldde dat hij niet akkoord gaat met de sluiting van het bureau vóór hij er zeker van is dat er voldoende politiemensen in Hulst kunnen worden ingezet. „Het bureau is een uitvalspost en er kunnen za ken snel worden afgehandeld. Als aangehoudenen naar Terneu zen of Torentijd moeten, zijn we vele uren een auto én twee dien ders kwijt", betoogde Mulder. De burgemeester benadrukte dat het succes van het terugdrin gen van criminaliteit mede af hangt van de bereidheid van mensen om misstanden te mel den. Een convenant met de hore ca om raddraaiers een poos de toegang tot cafés te ontzeggen, werkt. Jan-Frans Mulder, burgemeester door Martijn de Koning OOSTBURG. Boerderijcampings in de gemeente Sluis mogen voortaan het hele jaar open zijn. Een uitbreiding met camperplaat sen is echter een stap te ver. Dat besloot de Sluise gemeenteraad donderdag tijdens het vaststellen van de verordening 'kleinschalig kamperen'. De mini-campings pleitten er eerder voor het hele jaar door open te mogen zijn. Nu moeten ze nog dicht tussen 1 januari en 15 maart. Volgens de campingei genaren moeten ze regelmatig klanten wegsturen. Het Sluise college ging er niet in mee: win- teropening zou ertoe kunnen lei den dat er verrommeling ont staat op de campings en in het landschap. Daar kon alleen D&T zich in vinden. De rest van de raad schaarde zich achter een voorstel van de coalitiepartijen Nieuw Gemeentebelang, CDA, VVD en D66 voor een jaarronde opening. Voorstellen van de SP en Lijst Babijn om bovenop de maximaal 25 plaatsen ook nog een aantal extra camperplaatsen toe te staan, haalden het niet. 'De klein schaligheid moet behouden blij ven', was de mening van een meerderheid.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 115