Overheid wil hennepkwekers harder treffen Df's Chuckie en Carnage op Beachboo Prijs Het Warenhuis rtientje Ouders Bierens onderscheiden voor redding1 Aanbieding Connexxion Connexxion komt met jaarkaart van zestig euro waarmee 6 5-plussers in heel Zeeland kunnen reizen in de daluren. TERNEUZEN. Openbaar vervoer maatschappij Connexxion wil volle re bussen in Zeeland. Om dat voor elkaar te krijgen, komt het bedrijf met een speciale kortingskaart voor 65-plussers die in de daluren in heel Zeeland geldig is. Connexxion is nog bezig 'het ouderenproduct' uit te werken. Ge dacht wordt aan een introductie prijs van 52 euro. Een jaarkaart gaat daarna zestig euro kosten. 65-plus sers kunnen straks in de daluren voor vijf euro per maand door heel Zeeland reizen met de bus. De ver wachting is dat de kaart in juli te koop zal zijn, via de internet-shop van Connexxion. „Wij zijn ook nog met gemeenten in gesprek of wij via hen het product kunnen aanbie den", meldt Connexxion-woord- voerster Nicky Jansen. Met name voor de gemeenten in Met nieuwe kaart voor de hele provincie, worden de verhoudingen in Zeeland rechtgetrokken Zeeuws-Vlaanderen komt de actie van Connexxion als geroepen. Ouderen mogen er sinds 1 maart 2010 gratis met de bus na 9.00 uur. De provincie betaalde daar het eer ste jaar aan mee. De drie ZeeuwsVlaamse ge meenten hebben daarna de kosten voor hun rekening genomen. Met de 65-plus-kortingskaart komt Con nexxion nu met een redelijk alter natief en worden de verhoudingen in Zeeland rechtgetrokken. Het gra tis 65-plusvervoer in Zeeuws- Vlaanderen blijft nog bestaan tot 1 augustus. Wethouder Cees Liefting van Terneuzen juicht het initiatief van Connexxion toe. Het scheelt Ter- neuzen geld, maar ook: „Het ver groot de mogelijkheden voor 65- plussers in heel Zeeland en de prijs blijft binnen de perken." Alle Zeeuwse gemeenten kun nen er baat bij hebben. Zij subsidië ren het vervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteu ning (Wmo). Na introductie van gratis busvervoer voor Zeeuws Vlaamse 65-plussers daalde de vraag naar Wmo-vervoer, waar voor gebruikers een eigen bijdrage moeten betalen. AXEL. Cineast Jos de Putter ver toonde zijn film 'Het is een scho ne dag geweest' al in het Museum of Modern Arts en Centre Pom pidou. Maar dat de film doorlo pend in museum Het Warenhuis in Axel is te zien, is de echte kroon op zijn werk. Zeker omdat de film straks in HD-kwaliteit te zien is en nog eens terugkomt in diverse 'stills' op de museummu ren. Dat het Axelse museum de be nodigde investering kan doen, is te danken aan het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland. Voorzitter Han Polman reikte gisteren een cheque van tien mille uit. Piet de Blaey, voorzitter beheersfonds van Het Warenhuis: „Het maakt ons museum nog bijzonderder." r^rrrr MARINIJS JACOMINA JOHANNA BIERENS-BAL Marinus en Jacomina Bierens-Bal uit Nieuwdorp krijgen postuum de hoogste Israëlische onderscheiding Yad Vashem Pagina 4 en 5: Martientje vond speelparadijs in oorlogstijd Zeeland telt nu 33 rechtvaardigen PAGINA 7 www.pzc.nl zeeuws-vlaanderen@pzc.nl ZATERDAG 30 mei 2015 Zeeland Speciaal buskaartje ouderen door Harmen van der Werf

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 108