Ontdek de mooiste Word boeken op Dizzie.nl! gratis Nieuwe missie naar MH17-rampgebied Dizzieni F l Otofoto lid Altijd het laatste boekennieuws Blog over jouw leeservaringen Win boeken en andere prachtige prijzen IN HET NIEUWS ger, met het oog op neutraliteit. Die verklaring komt uren nadat veertien Palestijnse milities zei den zich aan te sluiten bij het Sy rische offensief om IS te verjagen. De gevechten worden steeds hevi ger. „De wereldgemeenschap mag niet stilletjes aan de zijlijn staan van wat een massamoord kan zijn", stelde Chris Guness, woord voerder van UNRWA. Het ontbreekt de burgers aan eten, water en gezondheidszorg, waarschuwde hij, aangezien geen enkele hulporganisatie nog activi teiten kan uitvoeren in het kamp. Eten, water en medicijnen komen het kamp amper in. De enige twee ziekenhuizen zijn onder controle van IS en hebben geen medicijnen meer. Het Pales tijnse ziekenhuis werd deze week gebombardeerd. Yarmouk had ooit 150.000 inwoners, maar na dat in 2012 hevige gevechten uit braken, vluchtte de meerderheid. Meer dan 70 procent van het kamp is door beschietingen in puin veranderd. Nu komen daar extra bombardementen, inclusief vatbommen, van het regime bij. De VN wil evacuatie van burgers en toegang voor humanitaire hulp. „We kunnen niet toekijken terwijl zich een slachting vol trekt", zei Ban Ki-moon. In Venetië vorige week de straatverkopers gezien, die als bij toverslag op eens allemaal selfiesticks verkochten. Zeven maan den geleden was ik ook in Ita lië en toen was er nog geen selfiestick te zien. Nu hadden ze ze allemaal. Ik zag toeristen die er hun arm mee verleng den om zichzelf te kunnen fotograferen tegen de achter grond van pleinen en paleizen. Iets verdrietigs had dat wel, vooral bij hen die alleen wa ren, de weduwen en de win keldochters - het toch al wat ongelukkige aanzicht van ie mand die een gezicht opzet om zichzelf te fotograferen werd zo met eenzaamheid vermeer derd. Aan restauranttafeltjes fotogra feerden de verliefden zichzelf en elkaar. Obers hoefden hun werk niet meer te onderbreken voor fotografische bewijzen van liefdesgeluk, de selfiestick had de minnaars zelfvoorzie nend gemaakt. Je keek naar mensen die naar zichzelf ke ken - de verkrampte gezichts uitdrukkingen die een leuke Obers hoefden hun werk niet meer te onderbreken voor fotografische bewijzen van liefdesgeluk, de selfiestick had de minnaars zelfvoorzienend gemaakt avond uitbeeldden waren in tiem en pijnlijk om te zien. Zo zagen ze zichzelf blijkbaar het liefst, vanuit deze hoek en met deze uitdrukking. Als drones cirkelden de telefooncamera's op stokken rond de tafeltjes. Ik kon niet ophouden met kijken naar deze vertoningen van har monie en geluk, die ondraag lijk uniform waren. Ze riepen de beroemde beginzin van An na Karenina in herinnering: 'Al le gelukkige families lijken op elkaar, maar elke ongelukkige familie is ongelukkig op haar ei gen wijze.' Als ze klaar waren met het foto graferen van zichzelf, namen ze close-ups van hun voedsel. Ze gedroegen zich als de antro pologen van hun eigen leven, alles eraan was even interes sant. Ik probeerde te begrijpen wat de afbeelding van een piz za rechtvaardigde. Misschien was het prettig om later nog eens 'pizza' te denken als je je pizza op een foto terugzag, of vonden ze een pizza eigenlijk een stuk expressiever dan hun eigen in geluk geglazuurde ge laatsuitdrukking. Eens was ik met een verloofde in Noord-Frankrijk, we waren over de rotsen naar een verla ten strand afgedaald waar we oesters aten en witte wijn dronken. Ze droeg een blauwe hoed, aan de overkant was En geland. Soms, als ze een schelp aan haar mond zette of mij kus te, vroeg ze: 'Maak je een foto, lief?' Zo had ze zich de liefde voorgesteld als meisje, zo zag het eruit. Blauwe hoed, oes ters, wijn, een man. Die niet erg meewerkte. Ik maakte er een paar van haar en van ons, toen verdroeg ik die gruwelij ke gelukspropaganda niet lan ger. Later die zomer reden we sa men door Muiden, op zoek naar een huis. Bij een schooltje zei ik: 'En dan gaan hier later onze kinderen naar school.' Ze vroeg me de auto stil te zetten, opende het portier en gaf over in de berm. Twee weken later was het uit. Ik was gelukkig weer alleen. DEN HAAG - Nederlandse bergings werkers gaan volgende week te rug naar het rampgebied van de MH17 in het oosten van Oekraïne. Ze willen samen met lokale mede werkers een 'uiterste inspanning' doen om de laatste menselijke res ten, persoonlijke bezittingen van slachtoffers en brokstukken van het neergestorte vliegtuig van Ma laysia Airlines te verzamelen. Dat heeft vicepremier Lodewijk Asscher gisteren gezegd. De des kundigen krijgen volgens hem mogelijk ook voor het eerst toe gang tot het noordwesten van het rampgebied, waar ze tot nu toe niet konden werken omdat het er te onveilig was. Door aanhouden de gevechten en de winter was het lang niet mogelijk om in het rampgebied resten en spullen te bergen. Maar de situatie is 'aan zienlijk verbeterd', volgens een Nederlands team dat in de afgelo pen tijd de situatie heeft bekeken. Dit team heeft gisteren in het rampgebied weer enkele persoon lijke bezittingen van slachtoffers gevonden, waaronder een fototoe stel en een ketting. De brandweer in Torez heeft bovendien een pas poort aan hen overhandigd dat op de rampplek was gevonden en daarna was ingeleverd, zei een woordvoerster van Defensie. De leukste boekencommunity van Nederland TOMMY WIERINGA ZATERDAG 11 APRIL 2015 van Yarmouk Bewoners van Yarmouk kijken naar de schade die is aangericht door raketbeschietingen van het Syrische leger. foto Rami el Sayed/Anadolu Agency

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 5