6 BUITEN RAADKAART De Kaaistraat in Kortgene herken je moeiteloos. Wie er vluchtig doorheen wandelt, ontdekt bijna geen paaltjes, bordjes of daken die niet ook al op de oude ansicht kaart staan. Alles was er al. En bijna alles is er nog steeds. Alsof de fotograaf in het verre verleden geen 'Cheese!' heeft geroepen, maar: 'Freeze!' - en sindsdien de tijd heeft stilgestaan. door Jacoline Vlaander Natuurlijk zijn er wel ver anderingen: er wordt be duidend minder gevlagd, en de witte mid- denstreep over de klin kertjes is verdwenen. Maar het is goed moge lijk dat de grasdrogerij er toen al was; in het familiebedrijf wordt al ruim een eeuw de klaverachtige bloem luzerne om gezet in brokken of balen, voor (pluim)vee- en paardenvoer. Afhankelijk van de windrichting is aan de specifieke geur in grote delen van de provincie niet te ontkomen. Sommigen vinden het lek ker zoet. Anderen doet het denken aan de lucht van doorgekookte snijbonen. En op deze stormachtige dag tuimelen uit de schoorstenen grauwe wolken horizon taal richting het oosten. Het vegen van de stoep, zoals men vroeger veelal placht te doen, hoeft dan ook niet; plastic tasjes en oude kranten dwarrelen als aangescho ten duiven omhoog en steeds verder weg. Een jonge vrouw loopt met haar herders hond langs De Woongalerij. Een hippe winkel waar je terecht kunt voor verlich ting, vloerbedekking, zit-, hang- en slaap- meubilair, cadeaus, servies, raambekle- ding, decoratie en boeken. Sfeervol gedek te tafels sieren de etalages. Hier kun je kiezen voor een moderne lifestyle. Ter hoogte van de slagertraiteur, waar vier klanten op hun beurt wachten, houdt de nieuwsgierige viervoeter even de sierlij ke pas in en steekt zijn natte neus snuffe lend omhoog. „Mijn man en ik wonen hier pas zeven jaar", vertelt zij desge vraagd. „In een leuk, klein huisje in een straatje hierachter. We zijn indertijd van Schouwen-Duiveland gekomen omdat de woningmarkt hier wat gunstiger was. En het bevalt goed." Ze wijst om zich heen: „Hier heb je alles: de bakker, de sla ger, de chinees, restaurants. En met de hond kun je zo via de coupure langs het water lopen." Daar kijken de hoge vakantiehuizen van Delta Marina bij de jachthaven uit over de zijarm van het Veerse Meer. Toeristen kunnen er hun hart ophalen met zwem men, zeilen, roeien en rondscheuren in rubberbootjes. Langs het cafetaria flaneer je dan over de dijk omlaag, via de Kaaiop- rit naar de uitspanning De Graaf van Buuren, waar het goed eten en drinken is. En op de hoek zit The Boardcorner, de fashionboetiek voor Noord-Beveland. Aan het einde van de Kaaistraat, net door de bocht, staat op het plein voor de Pro testantse Kerk een rijk gesorteerde verse viskraam. Vandaar kijk je de Hoofdstraat in; vol restaurantjes, brasserietjes en ter rasjes. Alleen de voorzieningen voor het dagelijks leven kunnen zich in klandizie verheugen. Verder is het overal stil. Op de hoek van de Kaaistraat plakt een me neer met grijs ductape de ruitjes in zijn voordeur af. Ook hij komt oorspronkelijk niet uit de buurt, zelfs niet uit Zeeland. Maar hier gaat hij voorlopig niet meer weg, zegt hij met grote stelligheid: „Je kunt overal lopend naar toe. Heel plezie rig." Dat het nu zo rustig is in de straat, zelfs op zaterdagmiddag, heeft niets met het onstuimige weer te maken, weerlegt hij, maar met januari: „In de zomer is hier meer te beleven; dan zitten de terras sen vol. Kortgene is nu eenmaal geen we reldstad." Alsof de tijd er De Kaaistraat van Kortgene nu. foto Lex de Meester Rechts: Graven in de bouwput aan de Kousteensedijk in 1992. Onder: Geitenleren wambuis, gevonden aan de Kousteensedijk in Middelburg foto Beeldbank SCEZ

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 47